OPIS POSTOPKOV ZA PRIDOBITEV SLUŠNIH APARATOV, TRAJNOSTNE DOBE IN VAŠE PRAVICE

V AUDIO BM slušnih centrih vam z veseljem svetujemo in pomagamo na vsakem koraku do boljšega sluha.

 

 

POSTOPEK PRIDOBITVE SLUŠNIH APARATOV

Za pridobitev slušnih aparatov je postopek natančno predpisan.

Da se boste med kopico informacij lažje znašli vam pomagamo s konkretnimi informacijami.

 

5 KORAKOV ZA PRIDOBITEV SLUŠNIH APARATOV

1. Z napotnico osebnega zdravnika obiščite specialista ORL, kjer boste opravili vse potrebne preiskave sluha.

 

2. Če so izpolnjenje indikacije (85. člen Pravil), vam bo specialist ORL izdal Naročilnico za izposojo slušnih aparatov (če so to vaši prvi slušni aparati). Na naročilnici so označene šifre za ušesne vložke. S to naročilnico vam je omogočeno testiranje (preizkus) slušnih aparatov.

Obiščite dobavitelja, ki si ga izberete sami, saj je to vaša pravica in dolžnost.

 

3. Če boste obiskali AUDIO BM slušni center boste v strokovnih rokah. Skupaj z vami bomo skrbno izbrali najprimernejšo izvedbo slušnih aparatov, jih izdelali in prilagodili za vaš sluh in življenjski slog – ter vam seveda omogočili tudi brezplačno testiranje* v domačem okolju.

Med postopkom privajanja vam bomo stali ob strani in vam z veseljem nudili dodatne prilagoditve in preizkušanje različnih možnosti.

 

4. Po uspešnem zaključku testiranja boste v slušnem centru prejeli Potrdilo o opravljenem testiranju in ponovno obiskali specialista ORL. Ta vam bo ob zadovoljivem rezultatu izdal Naročilnico za izdajo slušnih aparatov.

 

5. To naročilnico nato izročite slušnemu centru, kjer ste slušne aparate prejeli na testiranje. Takrat prejmete garancijski list in obračun.

Če ste izbrali osnovni slušni aparat (v cenovnem standardu), ne plačate ničesar, sicer pa le razliko do polne cene, saj ostalo krijejo zdravstvene zavarovalnice.

 

Slušni akustiki v AUDIO BM slušnih centrih vam bomo tudi po prejemu slušnega aparata še naprej na razpolago za brezplačno svetovanje in brezplačne prilagoditve.

 

* V primeru testiranja vušesne oblike nadstandardne izvedbe je možno manjše doplačilo za izvedbo testiranja, ki se v primeru prevzema že upošteva kot kupnina (skladno s Pravili ZZZS).

 

Preberite še: Obširen opis protokola za pridobitev slušnih aparatov >>

 

Podlaga za izdajo slušnih aparatov je naročilnica, ki jo predpiše zdravnik specialist ORL, v kolikor ugotovi, da so izpolnjeni medicinski in drugi kriteriji. Ob izdaji naročilnice običajno prejmete tudi informacije o vseh pogodbenih dobaviteljih slušnih aparatov v vaši okolici.

 

Bodite zahtevni, saj vas bodo slušni aparati spremljali vsaj 6 let.

Slušni center boste v tem času obiskovali večkrat (zaradi testiranja, dodatnih prilagoditev, vzdrževanja, nakupa baterij …), zato je pomembno, da vam je slušni center čim bliže in na dostopni lokaciji, ter da si s slušnim akustikom zaupata.

AUDIO BM slušni centri imajo povsod možnost brezplačnega parkiranja v neposredni bližini. V vseh slušnih centrih delajo usposobljeni slušni akustiki.

 

 

5 OPOZORIL, KI JIH PRI IZBIRI SLUŠNIH APARATOV NE SMETE SPREGLEDATI

1. OPOZORILO
Ne kupujte slušnih aparatov preko časopisnih, televizijskih ali internetnih oglasov. Ker niso izdelani in prilagojeni po meri si lahko celo poškodujete preostali sluh.

2. OPOZORILO
Ne kupujte slušnih aparatov pri ponudnikih, ki niso ozko specializirani za slušne aparate in se z njimi ukvarjajo kot s postransko dopolnilno dejavnostjo.

3. OPOZORILO
Če ponudnik zagotavlja le eno blagovno znamko slušnih aparatov obstaja večja verjetnost, da ne boste našli optimalne rešitve, saj ne boste mogli preizkusiti različnih tehnoloških rešitev.

4. OPOZORILO
Če se vam slušni akustik ne posveti časovno in strokovno, poiščite drugega. S slušnim akustikom boste sodelovali vsaj 6 let, zato je izbira slušnega akustika pomembna prav toliko, kot izbira slušnih aparatov.

5. OPOZORILO
Če boste v primeru naglušnosti (pre)dolgo odlašali z odločitvijo za preizkus sluha in uporabo slušnih aparatov, se bo vaš sluh še dodatno poslabšal, ker se bodo možgani odvadili poslušanja in razločevanja besed.

 

Slišite, ampak ne razumete govora. Ste preverili sluh? Kaj pravi statistika?

Po nekaterih statistikah osebe v povprečju odlašajo kar 7 let, preden se odločijo za preizkus sluha in testiranje slušnih aparatov. Ste med njimi tudi vi? Če opažate težave s sluhom pravočasno ukrepajte.

Morda niti ne veste, da slušni aparati v sedanjem času niso več takšni, kot so bili nekoč. Postali so moderni, diskretni in zmogljivi. Tudi v cenovnem standardu (brez doplačila) se v AUDIO BM slušnih centrih najde zelo kakovostna izbira.

SLUŠNI APARATI IZ AUDIO BM, VEČ ZA VAŠ SLUH

Zaradi zagotavljanja celovite ponudbe slušnih aparatov na enem mestu, v AUDIO BM zagotavljamo kar 3 svetovno priznane blagovne znamke.

 

 

TRAJNOSTNE DOBE ZA SLUŠNE APARATE, UŠESNE VLOŽKE IN FM SISTEME

Trajnostno dobo določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Trajnostna doba pripomočka je obdobje, pred iztekom katerega zavarovanec ni upravičen do novega pripomočka v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Trajnostne dobe pripomočkov so glede na njihovo naravo in način uporabe različno dolge.

Po preteku trajnostne dobe je zavarovana oseba upravičena do novega pripomočka, če zdravnik ugotovi, da je prejšnji funkcionalno neustrezen ali neuporaben.

Zavarovana oseba ima pravico do novega pripomočka še pred iztekom trajnostne dobe in sicer v primeru anatomskih in funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je postal pripomoček neustrezen. Predlog za nov pripomoček pred iztekom trajnostne dobe poda pooblaščeni zdravnik, o upravičenosti pa odloči imenovani zdravnik.

 

 


TRAJNOSTNA DOBA ZA SLUŠNE APARATE


ODRASLI

Za starejše od 15 let je trajnostna doba za slušne aparate 6 let.


OTROCI

Trajnostna doba slušnih aparatov pri otrocih mlajših od 15 let je odvisna od starosti:
starost otroka: 0 – 6 let – trajnostna doba 2 leti
starost otroka: 6 – 15 let – trajnostna doba 3 leta
starost otroka: več kot 15 let – trajnostna doba 6 let

trajnostna doba za zahtevnejši slušni aparat (po šifrah za digitalni slušni aparat za otroke) je trajnostna doba 5 let, ne glede na starost otroka.

 

 

 

 

TRAJNOSTNA DOBA ZA UŠESNE VLOŽKE


Trajnostna doba ušesnih vložkov (oliv) je bila do 31. 10. 2021 izenačena s trajnostno dobo slušnih aparatov. Po 1. 11. 2021 so določene nove šifre, nove trajnostne dobe in tudi nov cenovni standard.

V Uradnem listu RS št. 61/2021, stran 3669 so objavljene spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja in Sklep o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za upravičenost do medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Torej, na novo so se določile dobe trajanja ušesnih vložkov (v veljavni ureditvi do 1.11.2021 se je uporabljal izraz oliva) za slušni aparat.

Nove dobe trajanja ušesnih vložkov veljajo za vse zavarovane osebe, ki jim na dan 1. 11. 2021 doba trajanja predhodno prejetih ušesnih vložkov ni iztekla. Za ponovno izdajo ušesnega vložka po izteku dobe trajanja obisk pri zdravniku za izdajo nove naročilnice ni potreben.

Zaradi izdanih naročilnic do vključno 31.10.2021 in s tem predpisa na naročilnici:

1652 OLIVA individualna (fotoplast trdi) in
1653 OLIVA individualna “L” (fotoplast mehki),

bodo te ostale v pogodbah z dobavitelji do 31. 12. 2021.

 

 

 1. Nove dobe trajanja ušesnih vložkov so:
 • 90 dni (3 mesece) za osebe mlajše od enega leta
 • 180 dni (1/2 leta) za osebe stare vsaj eno leto in mlajše od 15 let
 • 730 dni (2 leti) za osebe stare vsaj 15 let in mlajše od 18 let in
 • 1095 dni (3 leta) za osebe stare vsaj 18 let

V evidenci prejetih medicinskih pripomočkov (v nadaljevanju MP) bodo dobe trajanja ušesnih vložkov, ki ne bodo iztekle do 1. 11. 2021, ponovno izračunane upoštevaje zgoraj navedene spremenjene dobe trajanja.

 

 1. Spremembe v šifrantu

V evidenci prejetih MP se ušesne vložke, ki so predpisani do vključno 31. 10. 2021, evidentira v skladu z veljavnimi šiframi vrst MP, to je kot 1652 OLIVA individualna (fotoplast trdi) in 1653 OLIVA individualna “L” (fotoplast mehki).

Ušesni vložki, predpisani po 1. 11. 2021, se evidentirajo glede na nov šifrant, s šifro in nazivom:

1655 UŠESNI VLOŽEK – levi
1656 UŠESNI VLOŽEK – desni

 

 1. Zagotavljanje ušesnih vložkov:
  • Ušesni vložek predpiše zdravnik specialist otorinolaringolog ob predpisu slušnega aparata. V primeru, da doba trajanja predhodno prejetega ušesnega vložka še ni iztekla, v sistemu on-line označi, da gre za predčasni predpis MP. Na izdano naročilnico zdravnika specialista otorinolaringologa bodo omogočeni tudi ponovni prevzemi ušesnih vložkov brez naročilnice zdravnika pri dobavitelju.
  • V primeru, da pride do spremembe zdravstvenega stanja ali iztrošenosti ušesnega vložka, ki zahteva nov ušesni vložek po izteku dobe trajanja predhodno prejetega ušesnega vložka, zavarovana oseba uveljavi pravico do ponovne izdaje ušesnega vložka neposredno pri dobavitelju, pri katerem je prevzela slušni aparat. Pravica se uveljavi z vlogo zavarovane osebe in brez predhodno izdane nove naročilnice za MP s strani zdravnika.

 

 1. Postopek uveljavljanja pravice do ponovne izdaje ušesnega vložka pri dobavitelju

Zavarovana oseba v skladu s pogodbo med dobaviteljem in ZZZS uveljavlja pravico do rednega vzdrževanja, ki obsega kontrolne preglede, ponovne prilagoditve oz. nastavitve slušnega aparata ter 6-krat čiščenje v času življenjske dobe slušnega aparata ter po novem zamenjavo največ 5 dodatnih cevk za slušni aparat v trajnostni dobi ušesnega vložka (zamenjavo 1 cevke dobavitelj zagotavlja v okviru vsakokratnega rednega kontrolnega pregleda). Pravico do vzdrževanja in čiščenja slušnega aparata, pravico do ponovne izdaje ušesnega vložka ter zamenjav cevk za slušni aparat lahko zavarovana oseba uveljavlja pri dobavitelju, pri katerem je prevzela slušni aparat.

 

Če pogodbeni dobavitelj pri opravljanju svoje dejavnosti ugotovi, da ušesni vložek ustrezno ne opravlja svoje funkcije in je doba trajanja ušesnega vložka iztekla, lahko zavarovani osebi predlaga ponovno izdajo ušesnega vložka brez izdaje nove naročilnice s strani zdravnika. Zavarovana oseba in dobavitelj v ta namen izpolnita obrazec, Vloga za ponovno izdajo ušesnega vložka.

 

 

 1. Zapis ponovne izdaje ušesnega vložka v informacijski sistem Zavoda

Dobavitelj v informacijskem sistemu on-line prebere naročilnico o nazadnje prejeti olivi ali ušesnem vložku. Prebrane podatke o nazadnje prejeti olivi (šifra vrste MP 1652 oliva individualna – fotoplast trdi ali 1653 oliva individualna »L« – fotoplast mehki) ali ušesnem vložku (šifra vrste MP 1655 ali 1656) uporabi za vpis ponovne izdaje ušesnega vložka v sistem on-line v skladu s Tehničnim navodilom za on-lina in Navodilom za zajem in posredovanje podatkov v sistem on-line. Pri zapisovanju v sistem on-line v rubriki »Oznaka zapisa« označi »3- ponovna izdaja« v skladu z Navodilom za zajem in posredovanje podatkov o predpisanih in izdanih MP v on-line sistem. Ponovno izdajo ušesnega vložka evidentira na datum izdaje ušesnega vložka. Ponovne izdaje ušesnih vložkov so omogočene 2600 dni (7let) od izdaje naročilnice za ušesni vložek.

 

 

 


TRAJNOSTNA DOBA ZA FM SISTEME

Trajnostna doba za FM sistem je 5 let.

 

 

KDAJ ZAHTEVNEJŠI SLUŠNI APARAT (za otroke)?

Za otroka, ki še ni dopolnil 20 let starosti obstaja možnost izbire zahtevnejšega slušnega aparata. Postopek dobro pozna zdravnik specialist ORL, ki bo tudi svetoval najprimernejšo izbiro. V primeru odločitve za zahtevnejši slušni aparat bo na Naročilnico vpisal ustrezno šifro z nazivom: “DIGITALNI SLUŠNI APARAT ZA OTROKE DO 20. LETA STAROSTI”. Do 1. 6. 2020 je bila potrebna tudi izdaja dokumenta “PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU”, na podlagi katerega je imenovani zdravnik ZZZS odobril predpisani digitalni slušni aparat.

Po 1. 6. 2020 je postopek preprostejši in enak za vse šifre slušnih aparatov, torej brez dodatne odobritve imenovanega zdravnika ZZZS. Zavarovalnica za digitalni slušni aparat prizna višji cenovni standard, vendar je trajnostna doba ne glede na starost otroka 5 let, zato velja dobro premisliti, kaj je primernejše – ali uporabiti “običajno” šifro, kjer je cenovni standard nižji (450€) in je trajnostna doba samo 2 ali 3 leta, ali uporabiti šifro za digitalni slušni aparat, kjer je cenovni standard višji (850€), a trajnostna doba je kar 5 let.

Trajnostna doba 5 let za slušni aparat je pri mlajših otrokih lahko zelo dolga, saj v rosnih letih lahko pride do večjih sprememb sluha, sprememb okolij (dom/vrtec/šola) in s tem tudi sprememb slušnih potreb. Slušni aparati po običajnih šifrah in šifrah za digitalne slušne aparate za otroke so enaki. Z naročilnico za katerikoli slušni aparat obiščite dobavitelja, ki si ga izberete sami.

Opomba: Izraz “digitalni” je še iz časov, ko so se digitalni slušni aparati pojavili in so po kakovosti bistveno izstopali od analognih slušnih aparatov. V sedanjem času so že prav vsi slušni aparati 100% digitalni – nimajo pa vsi enake tehnološke izpopolnjenosti. Več o lastnostih sodobnih slušnih aparatov >>

Blog objava o tej temi >>

 

KAKO DO FM SISTEMA?

Za pridobitev FM sistema obstajajo trije načini:

 • za otroka, ki še ni dopolnil 15 let in obiskuje osnovno šolo je postopek enak,
  kot za pridobitev zahtevnejšega slušnega aparata.
  Ustrezno dokumentacijo izda specialist ORL.
 • za odraslo osebo je pod določenimi pogoji možno pridobiti FM sistem
  po Zakonu za izenačevanje možnosti invalidov – ZIMI. Več o ZIMI >>
 • samoplačniški nakup

Več o FM sistemih >>

Imate vprašanja? Pišite nam na info@audiobm.si, ali se oglasite v AUDIO BM slušnih centrih.

 

 

 

 

KAM PO SLUŠNE APARATE

Slušne aparate nabavljajte zgolj v slušnih centrih, kjer delajo vrhunsko usposobljeni slušni akustiki. Kaj pomaga dober slušni aparat, če ni pravilno izbran ali optimalno prilagojen? Slušni center mora imeti pogodbo z Zdravstvenimi zavarovalnicami (mora biti pogodbeni dobavitelj ZZZS). Preverite tudi, da so usposobljeni slušni akustiki v slušnem centru na razpolago vse dni v tednu, najmanj 7 ur na dan. Žal je dejstvo, da imajo nekateri ponudniki sklenjeno pogodbo z ZZZS, nimajo pa stalne prisotnosti usposobljenih slušnih akustikov, ampak le na določene dneve v tednu ali mesecu.

Poleg zgoraj omenjenega, naj slušni center zagotavlja odlične storitve, lasten servis, raznoliko in kakovostno ponudbo več blagovnih znamk slušnih aparatov. Nekaterim ponudnikom je zagotavljanje slušnih aparatov zgolj postranska oz. dodatna dejavnost. Takšni večinoma ponujajo le eno blagovno znamko, kar pomeni, da ne morete testirati različnih možnosti, ki jih tehnologija omogoča.

Dodaten nasvet: nikar ne posegajte po čudežnih rešitvah, ki jih obljubljajo zavajajoči oglasi, ali tudi reklame, ki lahko prispejo v vaš poštni nabiralnik. Bodite skrajno previdni. Pred odločitvijo preverite ponudnika, kakovost, vprašajte strokovnjake …

Pogodbeni-dobavitelj-mp-slusnih-apaartov-ZZZS-AUDIO-BM-slusni-aparati-servis-svetovanje

V vseh AUDIO BM slušnih centrih delamo le usposobljeni slušni akustiki in smo vam na razpolago vse dni v tednu, najmanj 7 ur na dan. Več o nas >>

 

 

ISKANJE POGODBENIH DOBAVITELJEV

Če ob prejemu dokumentacije za slušne aparate niste prejeli informacij, kje so pogodbeni dobavitelji slušnih aparatov v vaši bližini (ali pa ste prejeli le omejene informacije), jih lahko poiščete tudi na spletnih straneh Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Nasvet za iskanje

Obiščite spletno stran ZZZS: seznam vseh dobaviteljev medicinskih pripomočkov >>

Predlagamo, da za “Iskanje po medicinskih pripomočkih” v polje “Šifra vrste MP” vpišete: 1631. To je namreč šifra za slušni aparat, ki vam bo prikazala vse pogodbene dobavitelje slušnih aparatov v Sloveniji.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na ZZZS. Organizacijske enote ZZZS in kontakti >>

 

V veliko pomoč pri iskanju informacij vam bo seveda tudi internet, predvsem iskalnik Google.

Prikaži rezultate za iskalno poizvedbo “slušni aparati” >>

 

Pri izbiri slušnih aparatov ne spreglejte AUDIO BM slušnih centrov, saj smo vredni vašega zaupanja. Prepričajte se, zakaj trdimo, da nudimo več za vaš sluh in zakaj nam zaupa že toliko Slovenk in Slovencev. Več o nas >>

 

 

KDO ODLOČA, KATEREGA DOBAVITELJA NAJ IZBEREM?

Prosta izbira dobavitelja je vaša pravica.

Naj se o tem ne odločajo drugi namesto vas. Z dokumentacijo, ki ste jo prejeli v ORL specialistični ambulanti (naročilnica, avdiogram, izvid), obiščite tisti slušni center, ki si ga izberete sami.

Pred izbiro dobavitelja preverite mnenja in izkušnje ljudi, ki so že uporabniki slušnih aparatov.

Kaj o AUDIO BM slušnih centrih pišejo naše stranke na Googlu in kako nas ocenjujejo, lahko pogledate tule >>, kaj pa o nas napišejo v obliki rokopisov, preberite tule >>

5 NASVETOV, KI JIH PRI IZBIRI DOBAVITELJA NE SMETE SPREGLEDATI

PREVERITE ALI DOBAVITELJ (PONUDNIK) ZAGOTAVLJA?

 

1. IZBIRO VEČ BLAGOVNIH ZNAMK

Če dobavitelj ne zagotavlja izbire več različnih uveljavljenih in priznanih blagovnih znamk slušnih aparatov imate okrnjene možnosti, da za svoj sluh najdete najprimernejše slušne aparate – ali pa jih boste preplačali.

 

2. STALNO RAZPOLOŽLJIVOST USPOSOBLJENIH SLUŠNIH AKUSTIKOV

Preverite, kako je s prisotnostjo usposobljenih slušnih akustikov. So prisotni vsak dan? Pri nekaterih ponudnikih usposobljeni slušni akustiki niso vedno na razpolago oz. jih nadomeščajo neusposobljene osebe. Tako ni zagotovljena oskrba in reševanje težav, ki se lahko pripetijo kadarkoli.

 

3. LASTEN SERVIS, GARANCIJO IN DODATNO ZAVAROVANJE

Preverite, da ponudnik zagotavlja lasten servis in tudi možnost nadomestnega slušnega aparata za čas popravila. Pred nakupom preverite tudi dolžino garancije (naj bo vsaj 2 leti) in možnost dodatnega zavarovanja tudi za okvare, ki lahko nastanejo po vaši krivdi.

 

4. SODOBNO TEHNOLOGIJO

Razvoj slušnih aparatov je hiter. Ali ponudnik zagotavlja najnovejše rešitve s področja slušnih aparatov – in to za dostopno ceno? Prav tako je za udobje pri nošenju slušnih aparatov nujno, da ponudnik zagotavlja izdelavo ušesnih vložkov (oliv) s tehnologijo 3D tiskanja.

 

5. MOŽNOST BREZPLAČNEGA TESTIRANJA BREZ OBVEZNOSTI

Preden se odločite za določen model slušnih aparatov jih vsaj nekaj tednov ali mesecev brezplačno preizkušajte v domačem okolju. Pred zaključkom vseh testiranj torej slušnih aparatov ne plačujte vnaprej. Dopustno je le, da krijete del stroška za izdelavo vušesnega ali sluhovodnega ohišja pri nadstandardnih izvedbah.

POZOR

Če se pri kateremkoli ponudniku (dobavitelju) le pri enem od zgornjih naslovov pojavi dvom v zagotavljanje napisanega, svetujemo veliko previdnost. Izbira slušnih aparatov je dolgoročna odločitev, zato se dobro prepričajte, da izbire kasneje ne boste obžalovali.

 

 

KAKO JE UREJENA PRAVICA DO SLUŠNIH APARATOV V ZAKONU IN PRAVILIH ZDRAVSTVENE ZAVAROVALNICE

Pravica do medicinskih pripomočkov

Medicinski pripomočki (sem sodijo tudi slušni aparati) so sredstva potrebna za zdravljenje ali medicinsko rehabilitacijo.

Pravico do medicinskih pripomočkov določata Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Zakon) in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Pravila).

Na osnovi teh predpisov Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Zavod) zagotavlja zavarovanim osebam uresničevanje pravic do medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Natančneje so vrste pripomočkov ter bolezni in zdravstvena stanja zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, s pooblastili, postopki za uveljavljanje pravic in cenovnimi standardi in pogodbenimi cenami opredeljeni v Seznamu s šifrantom, medicinskimi kriteriji, pooblastili, postopki in cenovni standardi.

Vir: www.zzzs.si

 

 

Pravica do slušnih aparatov – obširen opis protokola

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011 in 40/2012-ZUJF) in Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 30/03-prečiščeno besedilo, 35/03-popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06-popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11 in 49/12-v nadaljevanju: Pravila) je v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja zagotovljena pravica zavarovanih oseb do slušnega aparata. To navodilo natančneje opredeljuje zagotavljanje slušnih aparatov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pravila v 85. členu določajo obseg pravice do slušnega aparata in postopek za uveljavljanje pravice do slušnih aparatov.

V nadaljevanju so povzete določbe 85. člena Pravil, ki opredeljujejo pravico do slušnih aparatov in aktivnosti, ki jih bo v postopku predpisovanja in izdaje slušnih aparatov treba izvajati, in sicer:


85. člen

Zavarovana oseba ima pravico do slušnega aparata za eno ali obe ušesi, če gre za enostransko ali obojestransko izgubo sluha, ki je z zdravljenjem ni mogoče izboljšati in če je s tonsko in govorno preiskavo sluha (avdiometrijo) in testiranjem karakteristik amplifikatorja ugotovljeno, da je s slušnim aparatom mogoče doseči zadovoljiv rehabilitacijski učinek.


Do digitalnega slušnega aparata je upravičena naglušna zavarovana oseba do 20. leta starosti, če ji digitalni slušni aparat omogoči pomembno boljši razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje od standardnega slušnega aparata.


Zavarovana oseba je upravičena do slušnega aparata le, če ga tudi uporablja. Po prejemu testnega slušnega aparata in po opravljenih vajah za uporabo aparata, se mora zavarovana oseba v treh mesecih oglasiti pri dobavitelju, ki preveri, če ga je zavarovana oseba dejansko uporabljala. Po opravljenih vajah za uporabo aparata in ugotovitvi, da ga je zavarovana oseba uporabljala, izda napotni (ORL) zdravnik naročilnico. Če zavarovana oseba slušnega aparata ne uporablja, ga je dolžna vrniti dobavitelju, ki v tem primeru od zavoda ne more zahtevati plačila za slušni aparat ali druge stroške.

 

II.

Pri ugotavljanju upravičenosti do slušnega aparata v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja je napotni zdravnik (otorinolaringolog) dolžan upoštevati:

 • zdravstveno stanje zavarovane osebe in njene psihofizične sposobnosti za uporabo slušnega aparata,
 • določbe Pravil, ki se nanašajo na zagotavljanje medicinskih pripomočkov,
 • določbe Šifranta medicinskih pripomočkov in Sklepa o boleznih in zdravstvenih stanjih zavarovanih oseb, pri katerih jim je zagotovljen posamezni medicinski pripomoček, za pripomočke za sluh in govor (Priloga 1),
 • Protokol diagnostike in rehabilitacije, ki ga je dne 10.12.2004 sprejel Republiški strokovni kolegij za otorinolaringologijo.


III.

Protokol diagnostike in rehabilitacije, ki ga je dne 10.12.2004 sprejel Republiški strokovni kolegij za otorinolaringologijo določa:


KDAJ JE INDICIRAN SLUŠNI APARAT
:

Indikacijo za preizkus slušnega aparata postavi zdravnik specialist-otorinolarnigolog:

 • Ko sluha ni mogoče izboljšati niti z zdravili niti z operativnim posegom
  – ko je okvara sluha permanentna ali če se pacient za operativni poseg ne odloči.
 • Ko je pacient sam pripravljen uporabljati slušni aparat.
 • Ko je izguba v tonskem pražnem avdiogramu 30 dB in več v vsaj dveh govornih frekvencah.
 • Ko je razumevanje besed v govornem testu manj kot 80%.


PREIZKUS IN NASTAVITEV SLUŠNEGA APARATA:

Opravi defektolog z dodatnim znanjem ali slušni akustik v otorinolaringološki ambulanti ali poslovalnici-servisu slušnih aparatov (pri dobavitelju).


VAJE S SLUŠNIM APARATOM:

 1. V rokovanju s slušnim aparatom (lahko izvaja slušni akustik ali defektolog).
 2. Slušni trening, vaje v ogledovanju, svetovanje za prilagoditev okolja, svetovanje družini (lahko izvaja le defektolog).

Vaje s slušnim aparatom se lahko izvajajo v:
Otorinolaringološki ambulanti
• V ustreznem zavodu ali centru za usposabljanje oseb s slušno motnjo.

 

PREDPIS SLUŠNEGA APARATA:

Zdravnik-specialist otorinolaringolog preveri s preizkusi:
• 
Tonsko avdiometrijo v prostem polju s slušnim aparatom.
Testiranjem razumljivosti besed s slušnim aparatom.


Pri zadovoljivem rehabilitacijskem učinku zdravnik-specialist otorinolaringolog izda naročilnico za predpis slušnega aparata.«


IV.

Glede na ureditev v:

• Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja in
• Protokolu za zagotavljanje slušnih aparatov poteka pridobitev slušnega aparata v naslednjih korakih:

 1. Osebni zdravnik ugotovi naglušnost in zavarovano osebo napoti na zdravljenje in rehabilitacijo v otorinolaringološko ambulanto;
 2. Ko napotni zdravnik otorinolaringolog ugotovi potrebo po slušnem aparatu zavarovano osebo, ki bo prvič prejela slušni aparat, seznani, da bo najprej prejela testni slušni aparat, s katerim bo opravila vaje poslušanja in vaje rokovanja s slušnim aparatom. Postopek predvidoma traja do tri mesece.
 3. Napotni zdravnik otorinolaringolog izda zavarovani osebi, ki prvič uveljavlja pravico do slušnega aparata, Naročilnico za medicinski pripomoček (v nadaljevanju: Naročilnica) za izdajo ene ali dveh oliv, glede na število slušnih aparatov, ki jih bo zavarovana oseba testirala in pod opombe označi, da predpisuje izdajo testnega slušnega aparata za največ tri meseceV on-line sistem zapiše predpisane olive. Zavarovani osebi, ki stalno uporablja slušni aparat, katerega trajnostna doba je potekla, in je upravičena do novega slušnega aparata, izda napotni zdravnik otorinolaringolog Naročilnico, na katero predpiše izdajo slušnega aparata in izdajo olive ter oboje, predpis slušnega aparata in olive zapiše v on-line sistem.
 4. Zavarovana oseba prejme slušni aparat pri dobavitelju, ki ima z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklenjeno pogodbo. Dobavitelj zavarovani osebi na podlagi naročilnice izdela olivo in izda testni slušni aparat. V on-line sistem dobavitelj zapiše izdajo in vrednosti olive.
 5. Zavarovana oseba izbere ustrezen slušni aparat iz seznama slušnih aparatov, brez doplačila (Priloga 2) ob pomoči slušnega akustika in/ali defektologa, ki slušni aparat nastavi in zavarovano osebo navaja na uporabo aparata ter jo nauči rokovanja s slušnim aparatom. Vaje v poslušanju s slušnim aparatom opravi zavarovana oseba pod vodstvom tima, ki ga vodi napotni zdravnik otorinolaringolog.
 6. Ko je testni slušni aparat izdan in so pri tem upoštevani vsi elementi izdaje, slušni akustik ali tim ugotovi, ali je zavarovana oseba slušni aparat pretežno nosila vsaj 14 dni. Slušni akustik oz. tim izda potrdilo, da zavarovana oseba zna rokovati s slušnim aparatom in ugotovi, ali je slušni aparat nosila. Vzorec potrdila je Priloga 3 tega Navodila.
 7. Zavarovana oseba se s testnim slušnim aparatom in potrdilom zglasi pri napotnem zdravniku otorinolaringologu, kjer opravi vaje iz poslušanja in rokovanja s slušnim aparatom.
 8. Napotni zdravnik otorinolaringolog ugotovi, ali je s slušnim aparatom dosežen ustrezen slušno rehabilitacijski učinek.
 9. Napotni zdravnik otorinolaringolog izda Naročilnico, ko ugotovi, da je s slušnim aparatom dosežen ustrezen slušno-rehabilitacijski učinek. V primeru, da zavarovana oseba s testnim aparatom ni dosegla ustreznega slušno-rehabilitacijskega učinka, ji pooblaščeni zdravnik Naročilnice za izdajo slušnega aparata ne izda.
 10. V primeru ugotovitve potrebe po slušnem aparatu pri otroku ali pri drugi osebi s posebnimi potrebami (npr. starostniku), opravi tim pod vodstvom napotnega zdravnika otorinolaringologa poleg protokola diagnostike tudi izbiro slušnega aparata. Ob izbiri opravi tudi nastavitev slušnega aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata z ustreznimi pisnimi in ustnimi navodili, vaje poslušanja in vaje v rokovanju s slušnim aparatom. V tem primeru je tim dolžan izbrati med standardnimi slušnimi aparati iz seznama tipov slušnih aparatov, brez doplačila (Priloga 2) pri vsaj dveh dobaviteljih, ki imajo z Zavodom sklenjeno pogodbo o dobavi slušnih aparatov. Tim v tem primeru ugotovi potrebo po slušnem aparatu in zagotovi izbiro ustreznega slušnega aparata, nastavitev aparata, navajanje na uporabo slušnega aparata z ustreznimi ustnimi in pisnimi navodili ter vaje poslušanja.
 11. Zavarovana oseba ob prevzemu testnega slušnega aparata prejme reverz za do tri mesece, s katerim se zaveže, da bo slušni aparat vrnila najkasneje v roku 90 dni od prejema slušnega aparata oz. bo dobavitelju predložila Naročilnico za izdajo slušnega aparata.
 12. V času preskusa testnega slušnega aparata lahko zavarovana oseba kadarkoli slušni aparat vrne dobavitelju, kjer je slušni aparat prejela. V primeru vračila testnega slušnega aparata ji je dobavitelj dolžan izročiti kopijo predhodno predložene Naročilnice in potrdilo o vračilu slušnega aparata. S kopijo naročilnice lahko zavarovana oseba v trimesečnem obdobju testira drug slušni aparat pri drugem dobavitelju. Prvemu dobavitelju zavarovana oseba ni dolžna pojasnjevat razlogov za vračilo oz. svoje nezadovoljstvo s prejetim slušnim aparatom.


V.

Zavarovana oseba prejme slušni aparat pri enem od pogodbenih dobaviteljev Zavoda.

Izdaja slušnega aparata pri dobavitelju vključuje:
izbiro ustreznega standardnega slušnega aparata (nadstandardne izvedbe so na voljo z doplačilom),
• 
nastavitev aparata,
• 
navajanje na uporabo slušnega aparata z ustreznimi ustnimi in pisnimi navodili.

Dobavitelj slušnih aparatov na podlagi Naročilnice za izdajo olive in testnega slušnega aparata zaračuna olivo za slušni aparat. Izdajo in vrednost olive zapiše v on-line sistem.  V primeru, ko je predpisan v-ušesni testni slušni aparat in namerava zavarovana oseba testirati več tipov aparatov, lahko za potrebe testiranja uporablja za-ušesne slušne aparate. Lahko pa uveljavlja pravico do testiranja v-ušesnega slušnega aparata in sama nosi stroške zamenjave olive za v-ušesni slušni aparat.

Po opravljenem testiranju in ugotovitvi upravičenosti do slušnega aparata pooblaščeni zdravnik predpiše izdajo slušnega aparata na Naročilnico (brez olive) in predpisani slušni aparat vnese v on-line sistem. Dobavitelj v on-line sistem vnese izdajo in vrednost slušnega aparata.


VI.

Izvajalci zdravstvenih storitev, ki opravljajo otorinolaringološko dejavnost in pri katerih v timu niso vključeni defektologi, lahko zavarovane osebe napotijo na vaje poslušanja v naslednje zavode oz. centre za sluh in govor:

  • Center za korekcijo sluha in govora Portorož, Sončna pot 14,
  • Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana, Vojkova 74,
  • Center za sluh in govor Maribor, Vinarska 6.

Izvajalci zdravstvenih storitev, ki opravljajo otorinolaringološko dejavnost in ob zdravniku ne morejo zagotoviti ustreznih timov za izvajanje tega navodila in navedenega protokola diagnostike in rehabilitacije, ne izpolnjujejo pogojev za predpisovanje slušnih aparatov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Postopki opredeljeni v tem navodilu in protokolu ne opredeljujejo zahtev, ki do sedaj v obveznem zdravstvenem zavarovanju ne bi bile opredeljene. To navodilo zahteva le njihovo dosledno izvajanje.

To Navodilo se začne uporabljati 1.1.2013. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati Navodilo o zagotavljanju slušnih aparatov po 1.1.2005, št. 5504-12/2004-DI, z dne 3.1.2005, in Sprememba tega Navodila, št. 5504-12/2004-DI/25, z dne 9.2.2005.

Datum: 30.11.2012

 

Če opažate slabši sluh priporočamo, da ga preverite in poskrbite zanj.

zzzs-pogodbeni-dobavitelj_slusni_aparati_AUDIO_BM_center_naslov_lokacija_standard_recept_narocilnica-ORL

AUDIO BM smo za slušne aparate pogodbeni dobavitelj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Sprejemamo naročilnice iz vseh ORL ambulant. Prosta izbira dobavitelja je vaša pravica. Priporočamo, da pred odločitvijo za slušni aparat dobro preverite ponudbo. Če obiščete nas, se bomo osebno in strokovno zavzeli za vaš boljši sluh. Ko se odločate za slušne aparate, naj bodo vodila: kakovost, naraven zvok, možnost izbire večih blagovnih znamk, strokovna ter prijazna pomoč, servis in tudi cena. Postopek pridobitve.

Slusni-aparati-Unitron_Sonic_Philips-AUDIO_BM-centri_Slovenija-servis_oskrba_vzdrzevanje_svetovanje-ZZZS

Zavedamo se pomena sluha v vsakdanjem življenju, zato se vsak dan trudimo za vaše zadovoljstvo. Vaše izkušnje potrjujejo, da smo na pravi poti.

V AUDIO BM svoje delo opravljamo odgovorno, strokovno in s srcem. Zagotavljamo odlične storitve in najnovejše modele slušnih aparatov, za vse potrebe in za vse generacije - tudi v cenovnem standardu (brez doplačil). Vaše zadovoljstvo poplača naš trud. Preberite izjave naših strank ter tudi vi napišite svoje mnenje in ga delite z vsemi. Hvala.

ZASTOPAMO LE PRIZNANE IN PREVERJENE BLAGOVNE ZNAMKE

Blagovne-znamke-Unitron-Philips-Sonic-Varta-Duracell-Rayovac-Alpine-in-druge-AUDIO-BM-slusni-aparati-centri-Slovenija