V AUDIO BM pomagamo boljše slišati tudi otrokom

Vsakršna, tudi najmanjša izguba sluha v zgodnjem otroštvu, se lahko odraža na govorno-jezikovnem razvoju.

S posebnim občutkom pomagamo boljše slišati otrokom in jim s tem zagotavljati odlične pogoje za razvoj dobrih lingvističnih sposobnosti in osebnostni razvoj, kot ga imajo dobro slišeči vrstniki.

Spoznajte Unitron maskoti za otroke in se igrajte z njima.

Unitron maskoti za otroke

Poslušanje

Poslušanje je osnova za razvoj govorjenega jezika. Za razvoj dobrih lingvističnih sposobnosti je pomembno kritično obdobje v razvoju poslušanja, to je do šestega meseca starosti. Okvara sluha ima v otroški dobi (prelingvalno gluh) bistveno drugačen pomen kot okvara sluha, nastala po obdobju, ko se je govor že zgradil in utrdil (postlingvalno gluh) Percepcija govora je zahtevna, ker ta ni sestavljen iz posameznih in nespremenljivih enot. Zanjo je pomembno pravilno delovanje slušnega sistema.

Razvoj gluhega in naglušnega otroka poteka po enakih zakonitostih kot razvoj slišečega otroka. Izguba sluha prinaša posebnosti v razvoju, saj vpliva na razvoj jezika, govora in komunikacije. Gre za posebnosti v razvoju jezika, govora in verbalne komunikacije, kar pa je močno povezano tudi z drugimi področji, kot so spoznavno, socialno in osebnostno področje. Govor podpira mišljenje in obratno. Mišljenje in govor sta dve fazi istega procesa, ki vplivata tudi neposredno druga na drugo, zato vpliv slušne motnje, ki ovira razvoj govora, vpliva tudi na razvoj mišljenja. Vse to pa vpliva na otrokov celostni razvoj. Slab sluh in slab govor preprečujeta otroku vključitev v skupnost s slišečimi otroki in vplivata na tempo razvoja ostalih področij. Vsa ta drugačnost pa ni posledica same gluhote, slabših sposobnostih zaradi tega, prizadetosti, nezmožnosti, saj ima gluh ali naglušen otrok enake potenciale kot slišeči otrok.

Razvoj govora poteka spontano. Posnemamo to, kar slišimo. Če dobro slišimo in imamo dobro razvite intelektualne sposobnosti, se lahko ustrezno naučimo verbalnega maternega jezika, ga uporabljamo, imitiramo in nenazadnje tudi ustvarjamo.

Če otrok ne sliši …

Gluhi ali naglušni otroci zaznavajo svet skozi oči, tako pa so prikrajšani za spontano učenje govora preko akustičnega kanala.

Poslušanje je proces, v katerem se otrok uči prepoznavati in razumevati zvočne signale. Je rezultat iskanja pomena zvoka. Ključni elementi tega procesa zajemajo štiri stopnje: zaznavanje, razločevanje, prepoznavanje in razumevanje zvočnih signalov.

Poslušanje je kognitivni proces. Za razumevanje govora se morajo akustični vzorci – glasovi – nemoteno prenesti in »zapisati« v akustični spomin, da jih možgani lahko integrirajo in prepoznajo besedo ali stavek.

Izguba sluha/naglušnost, ki v zgodnjem obdobju življenja ni prepoznana in rehabilitirana ima posledice na govorno-jezikovnem področju.

Poslušanje je proces, v katerem se otrok uči prepoznavati in razumevati zvočne signale.

V AUDIO BM za otroke poskrbimo s posebnim občutkom in z odličnimi rešitvami, ki omogočajo ponovno poslušanje.

Trajnostne dobe slušnih aparatov in oliv (ušesnih vložkov)

TRAJNOSTNA DOBA SLUŠNIH APARATOV PRI OTROCIH

Trajnostna doba pri otrocih mlajših od 15 let je odvisna od starosti:

 • starost otroka: 0 – 6 let – trajnostna doba 2 leti
 • starost otroka: 6 – 15 let – trajnostna doba 3 leta
 • starost otroka: > 15 let – trajnostna doba 6 let
 • trajnostna doba za zahtevnejši slušni aparat (po šifrah za digitalni slušni aparat za otroke) je trajnostna doba 5 let, ne glede na starost otroka.

 

TRAJNOSTNA DOBA ZA FM SISTEME

 • Trajnostna doba za FM sistem je 5 let.

 

TRAJNOSTNA DOBA ZA OLIVE

Trajnostna doba olive je načeloma enaka pripomočku za katerega je namenjena (glej trajnostne dobe zgoraj).


KDAJ LAHKO OLIVO PREJMETE PREDČASNO?

Okrožnico MP št. 5/2018 je 28. 12. 2018 ZZZS glede trajnostne dobe oliv sprejel odločitev, da je v primeru spremembe zdravstvenega stanja, ki zahteva predčasni predpis, z oznako »Predpis MP pred iztekom obdobja predhodnega prejema«, v sistemu on-line omogočen, predpis in izdaja olive za slušni aparat brez predhodne odobritve imenovanega zdravnika.

Okrožnica v PDF obliki >>

 

KDAJ ZAHTEVNEJŠI SLUŠNI APARAT (za otroke)?

Za otroka, ki še ni dopolnil 20 let starosti obstaja možnost izbire zahtevnejšega slušnega aparata. Postopek dobro pozna zdravnik specialist ORL, ki bo tudi svetoval najprimernejšo izbiro. V primeru odločitve za zahtevnejši slušni aparat bo na Naročilnico vpisal ustrezno šifro z nazivom: “DIGITALNI SLUŠNI APARAT ZA OTROKE DO 20. LETA STAROSTI”. Do 1. 6. 2020 je bila potrebna tudi izdaja dokumenta “PREDLOG IMENOVANEMU ZDRAVNIKU”, na podlagi katerega je imenovani zdravnik ZZZS odobril predpisani digitalni slušni aparat.

Po 1. 6. je postopek preprostejši in enak za vse šifre slušnih aparatov, torej brez dodatne odobritve imenovanega zdravnika ZZZS. Zavarovalnica za digitalni slušni aparat prizna višji cenovni standard, vendar je trajnostna doba ne glede na starost otroka 5 let, zato velja dobro premisliti, kaj je primernejše – ali uporabiti “običajno” šifro, kjer je cenovni standard nižji (300€) in je trajnostna doba samo 2 ali 3 leta, ali uporabiti šifro za digitalni slušni aparat, kjer je cenovni standard višji (673€), a trajnostna doba je kar 5 let.

Trajnostna doba 5 let za slušni aparat je pri mlajših otrokih je lahko zelo dolga, saj v rosnih letih lahko pride do večjih sprememb sluha, sprememb okolij (dom/vrtec/šola) in s tem tudi sprememb slušnih potreb. Slušni aparati po običajnih šifrah in šifrah za digitalne slušne aparate za otroke so enaki. Z naročilnico za katerikoli slušni aparat obiščite dobavitelja, ki si ga izberete sami.

 

Opomba: Izraz “digitalni” je še iz časov, ko so se digitalni slušni aparati pojavili in so po kakovosti bistveno izstopali od analognih slušnih aparatov. V sedanjem času so že prav vsi slušni aparati 100% digitalni – nimajo pa vsi enake tehnološke izpopolnjenosti. Več o lastnostih sodobnih slušnih aparatov >>

KAKO DO FM SISTEMA?

Za pridobitev FM sistema obstajajo trije načini:

 • za otroka, ki še ni dopolnil 15 let in obiskuje osnovno šolo je postopek enak,
  kot za pridobitev zahtevnejšega slušnega aparata.
  Ustrezno dokumentacijo izda specialist ORL.
 • za odraslo osebo je pod določenimi pogoji možno pridobiti FM sistem
  po Zakonu za izenačevanje možnosti invalidov – ZIMI. Več o ZIMI >>
 • samoplačniški nakup

Slušni aparati

Računalniško nastavljenje slušnih aparatov Unitron in Sonic poteka s sodobnimi programi, v katerih so skrbno upoštevani vsi potrebni podatki o sluhu otroka. Tako je zagotovljeno, da je nastavitev slušnih aparatov pri otrocih kar najbolj primerna.

Za majhna ušeska izberemo ušesne kljukice, ki so prilagojene otrokom, saj so uhlji otrok praviloma manjši. Iz mehkega materiala izdelamo ušesne vložke (olive), ki so udobne in stabilne.

Za odlično poslušanje nudimo odlične rešitve. Otroci si to še posebej zaslužijo! Slušni aparati Unitron in Sonic iz AUDIO BM ponudbe so najnovejših generacij. Že tisti, ki so v cenovnem standardu imajo lastnosti, ki jih običajno v cenovnem standardu ne gre niti pričakovati. Preverite našo ponudbo za otroke in o podrobnostih vprašajte naše slušne akustike.

Brezžični dodatki s katerimi premagate negativni vpliv razdalje, hrupa in odmeva - FM SISTEMI

Včasih slušni aparat, polžev vsadek ali kostno usidrani slušni aparat BAHA niso dovolj, saj je v okoljih lahko veliko negativnih vplivov na zvok, kot so na primer: oddaljenost od govorca, odmevnost prostorov in hrup. FM sistemi so zelo uveljavljeni za uporabo v šoli.

Comfort Digisystem FM sistemi, ki jih dobavljamo v AUDIO BM slušnih centrih so primerni za uporabo s slušnimi aparati, polževimi vsadki (kohlearnimi implanti) ali kostno usidranimi slušnimi aparati BAHA. Prenos signala je DIGITALEN – zagotovljena najvišja kakovost!

Razlike med slikama AUDIO BM

Med slikami je kar 17 razlik. Poišči jih!

Rešitev se nahaja spodaj na tej strani.

Druge rešitve

Kaj pa, če slušni aparat ni dovolj?

Predvsem: zaupajte stroki. Zdravniki specialisti ORL vam bodo znali svetovati in vam predlagali najboljše rešitve. Morda je zaradi hude izgube sluha potrebno uporabiti drugačno vrsto pripomočka. Gotovo ste že slišali za polževe vsadke. V Sloveniji so prvo operacijo izvedli v Univerzitetnem Kliničnem centru Ljubljana marca 1996 ter prvo v Univerzitetnem Kliničnem centru Maribor leta 2007. Uspehi so izjemni. Izbira je možna med tremi priznanimi proizvajalci polževih vsadkov in sicer: Cochlear, MED-EL in Advanced Bionics.

Za boljše premoščanje določenih težav, ki jih imate, kljub uspešni uporabi slušnih aparatov, se posvetujte z AUDIO BM slušnim akustikom. Pregledali boste ponudbo drugih tehničnih pripomočkov, kot so na primer: FM sistemi, posebni telefoni za naglušne, indukcijske slušne zanke in podobno.

Katera pot je prava

Katera vrvica je prava za odpiranje okna? A, B, C, D ali E?

Rešitev se nahaja spodaj na tej strani.

Skrb za otroška ušesa

Otroci so zelo dovzetni za vnetje ušesa, zato moramo nameniti posebno pozornost čiščenju njihovih ušes. Ozki sluhovodi, kratka evstahijeva cev, nerazvit imunski sistem in velika izpostavljenost mikrobom, ki povzročajo vnetje žrela, so dejavniki, ki najbolj pripomorejo k nastanku vnetja srednjega ušesa.

Otrok ob vnetju ušesa čuti hude bolečine, zato je pametno, da z ustrezno higieno ušes čim bolj zmanjšamo možnost za to obolenje. Zaradi posebnosti otroških sluhovodov moramo z njimi ravnati še posebej pazljivo.

Z vatiranimi palčkami lahko čistimo le uhelj, njeni uporabi v sluhovodu pa se moramo izogibati. To velja za otroke in odrasle.

Z vatiranimi palčkami ne čistimo sluhovodov!

otroci čiščenje ušes

Poslanstvo slušnih akustikov v AUDIO BM je, da s posebnim občutkom pomagamo boljše slišati otrokom in jim s tem zagotavljati odlične pogoje za razvoj dobrih lingvističnih sposobnosti in osebnostni razvoj, kot ga imajo dobro slišeči vrstniki.

Rešitev – 17 razlik med slikama  >>
Rešitev za uganko, katera vrvica je prava, je: D

zzzs-pogodbeni-dobavitelj_slusni_aparati_AUDIO_BM_center_naslov_lokacija_standard_recept_narocilnica-ORL

AUDIO BM smo za slušne aparate pogodbeni dobavitelj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS).

Sprejemamo naročilnice iz vseh ORL ambulant. Prosta izbira dobavitelja je vaša pravica. Priporočamo, da pred odločitvijo za slušni aparat dobro preverite ponudbo. Če obiščete nas, se bomo osebno in strokovno zavzeli za vaš boljši sluh. Ko se odločate za slušne aparate, naj bodo vodila: kakovost, naraven zvok, možnost izbire večih blagovnih znamk, strokovna ter prijazna pomoč, servis in tudi cena. Postopek pridobitve.

Slusni-aparati-Unitron_Sonic_Philips-AUDIO_BM-centri_Slovenija-servis_oskrba_vzdrzevanje_svetovanje-ZZZS

Zavedamo se pomena sluha v vsakdanjem življenju, zato se vsak dan trudimo za vaše zadovoljstvo. Vaše izkušnje potrjujejo, da smo na pravi poti.

V AUDIO BM svoje delo opravljamo odgovorno, strokovno in s srcem. Zagotavljamo odlične storitve in najnovejše modele slušnih aparatov, za vse potrebe in za vse generacije - tudi v cenovnem standardu (brez doplačil). Vaše zadovoljstvo poplača naš trud. Preberite izjave naših strank ter tudi vi napišite svoje mnenje in ga delite z vsemi. Hvala.

ZASTOPAMO LE PRIZNANE IN PREVERJENE BLAGOVNE ZNAMKE

Blagovne-znamke-Unitron-Philips-Sonic-Varta-Duracell-Rayovac-Alpine-in-druge-AUDIO-BM-slusni-aparati-centri-Slovenija