Postopek pridobitve tehničnih pripomočkov po pravilniku o tehničnih pripomočkih

(ZIMI – Zakon za izenačevanje možnosti invalidov)

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov je pričel veljati 13. oktobra 2014. 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je potrdilo Pravilnik o tehničnih pripomočkih, ki daje naglušnim, gluhim in gluhoslepim pravico do uveljavljanja subvencije za tehnične pripomočke.

Tehnični pripomočki po pravilniku o tehničnih pripomočkih so dobavljivi v AUDIO BM slušnih centrih.

Do tehničnih pripomočkov so upravičene tiste osebe, ki imajo najmanj 80% izgube sluha po Fowlerju, in gluhoslepe osebe, ki imajo od 1. do 5. kategorije slepote ali slabovidnosti in najmanj 50% izgube sluga po Fowlerju. Pogoj je še, da so državljani Republike Slovenije ali tujci s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Upravičenci morajo izpolniti vlogo, ki jo dobijo na upravni enoti prebivališča, ali na e-upravi, kjer jo lahko natisnejo. V vlogi vpišejo osebne podatke in opredelijo, katere pripomočke želijo uveljavljati.

Na listi je 14 tehničnih pripomočkov, in sicer:
– elektronska varuška
– svetlobni hišni zvonec z alarmom

– videofon
– sistem FM ali sistem FM prilagojen za osebe s polževim vsadkom
– indukcijska zanka za TV

– vibracijska zapestna ročna ura
– telefonski aparat z ojačevalcem
– svetlobni/zvočni indikator budilka ali vibracijska budilka
– baterije za polžev vsadek

– mobilni telefon oziroma tablični računalnik oziroma prenosni osebni računalnik (izbere se lahko le enega od teh)

 * Tehnični pripomočki, ki so označeni z modro povezavo so dobavljivi v AUDIO BM slušnih centrih. Vidite, da imamo v ponudbi vse tehnične pripomočke, razen osebnih računalnikov, tablic ali mobilnih telefonov.

Vlogi je potrebno priložiti izvid otorinolaringologa oziroma okulista v primeru gluhoslepote, lahko tudi še odločbo ZPIZ-a o invalidnosti. Za pridobitev sistema FM morajo uporabniki slušnega aparata ali polževega vsadka vlogi priložiti še potrdilo o zaključenem osnovnošolskem šolanju. V primeru, da vrednost pripomočka presega 500 evrov kot v primeru sistema FM za osebe s polževim vsadkom, je vlogi treba priložiti še izvedensko mnenje. Prejemniki denarne socialne pomoči priložijo še odločbo o prejemanju le-teh, kar jim omogoča brezplačne tehnične pripomočke. Izpolnjena in podpisana vloga se odda na upravni enoti v kraju, kjer upravičenec prebiva. Upravna enota nato pošlje upravičencu odločbo z vrednotnico, s katero lahko obišče eno od pooblaščenih trgovin (npr. AUDIO BM) in nabavi tehnični pripomoček. Upravičencem pripada 100 oziroma 85% zneska vrednosti tehničnih pripomočkov. Prejemniki denarne socialne pomoči so upravičeni do 100% sofinanciranja tehničnih pripomočkov. V primeru, da upravičenec želi dražje tehnične pripomočke, mora sam doplačati razliko. Vrednotnico morajo upravičenci unovčiti najkasneje v roku enega leta od izdaje.

Upravičenci lahko z liste tehničnih pripomočkov izberejo vse pripomočke. Izjema so tehnični pripomočki za komunikacijo, med katerimi lahko izberejo če enega izmed njih, torej računalnik ali mobitel ali tablični računalnik. Trajnostna doba tehničnih pripomočkov je različna, in sicer od 5, 6 in 10 let. Po pretečeni dobi lahko upravičenci ponovno uveljavijo pravico za isti tehnični pripomoček. Doba trajanja začne teči od dneva prevzema tehničnega pripomočka.

Vloga za pridobitev tehničnih pripomočkov

PRAVILNIK o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila

Lista tehničnih pripomočkov

Vrednotnica za plačilo tehničnega pripomočka

Več podrobnosti si preberite na spletni strani, kjer je opisana tudi naša ponudba tehničnih pripomočkov.

Iskanje

+
0