Privajanje-na-slusne-aparate-blog-prispevek-Rok-Balantic-slusni-akustik-AUDIO-BM-centri-za-sluh

PRIVAJANJE NA SLUŠNE APARATE

Privajanje na slušne aparate je proces. Ljudje smo med seboj različni, zato se vsak posameznik na slušne aparate privaja drugače. Potrebna sta potrpljenje in vztrajnost. S strokovno podporo, ki jo nudimo strokovnjaki – slušni akustiki – v AUDIO BM slušnih centrih je uspešnost privajanja na slušne aparate ob sodelovanju uporabnikov praktično zagotovljena. Posameznik si tako izboljša sposobnost slišanja in posledično kakovost življenja.

ZAKAJ JE ZA NEKOGA PRIVAJANJE NA SLUŠNE APARATE LAHKO TEŽJE?

 • Dolgotrajna izguba sluha

  Izguba sluha običajno ni nenadna in se pogosto postopno razvija skozi čas. Posameznik z dolgotrajno izgubo sluha, se prilagodi na omejeno sposobnost zaznavanja zvokov in se nauči živeti s takšnimi spremembami. S pričetkom uporabe slušnih aparatov lahko zaznavanje večih zvokov istočasno povzroči občutke preobremenjenosti in nelagodja.

  • Sprememba percepcije zvoka

  Slušni aparati lahko spremenijo, kako posameznik sliši zvoke, vključno z lastnim glasom. To lahko povzroči občutek neprijetnosti ali nenavadnosti, kar posameznika sprva lahko odvrne od nošenja slušnih aparatov.

  • Fizična prilagoditev

  Slušni aparat je fizični pripomoček, ki ga mora posameznik nositi v ušesu. Navajanje na nošnjo aparata lahko spremljata občutek nelagodnosti in rahla bolečina, ki je posledica pritiska oz. trenja slušnega aparata in ušesa.

  • Vpliv na samopodobo

  Nošenje slušnih aparatov lahko vpliva na posameznikovo samozavest. Spremljajo ga skrbi, kako drugi gledajo nanj in kako ga slišijo. To lahko vpliva na posameznikovo pripravljenost, da se prilagodijo novemu pripomočku.

  • Nenavadni zvoki in nezadovoljstvo zaradi tehničnih težav

  Na začetku nošenja slušnih aparatov se lahko pojavijo nekateri nenavadni zvoki, kot so šumenje, piskanje ali odmevanje. Ti zvoki so moteči in lahko vplivajo na zgodnje obdobje prilagajanja. Možne so tudi tehnične težave, npr. izpad baterije ali težave z nastavitvami. Posledica tega je nezadovoljstvo, ki lahko vpliva na splošno izkušnjo nošenja slušnih aparatov. V takih primerih je zelo pomembno, da posameznik poišče pomoč v slušnem centru, kjer so slušni akustiki strokovno usposobljeni za identifikacijo in odpravljanje težav.

  SPLOŠNI KORAKI IN NASVETI

  • Posvetovanje s strokovnjakom

   Začetek postopka navajanja na slušne aparate se začne s posvetovanjem pri strokovnjaku za sluh. Slušni akustik opravi oceno sluha, pomaga izbrati ustrezne slušne aparate in jih pravilno nastavi glede na potrebe posameznika.

   • Postopno uvajanje

   Priporočeno je postopno uvajanje v uporabo slušnih aparatov. Sprva naj jih posameznik nosi nekaj ur na dan, nato postopoma podaljšujte čas uporabe. To omogoča, da se vaši možgani in ušesa postopoma privadijo novih zvokov.

   • Potrpljenje

   Privajanje na slušne aparate zahteva potrpljenje. Možgani in ušesa so podvrženi novim zvokom, informacijam in dražljajem. Potrebujejo čas, da se na njih navadijo.

   • Redno nošenje

   Z rednim nošenjem slušnih aparatov bo privajanje nanje hitrejše.

   • Nastavitve

   Nastavitve slušnih aparatov bo potrebno večkrat prilagoditi, da se doseže optimalna izkušnja sluha. Posameznik mora sodelovati s slušnim akustikom in mu povedati kako se počuti med uporabo slušnih aparatov. Edino tako lahko slušni akustik ustrezno nastavi slušne aparate.

   • Vaje za razumevanje

   Posameznik naj opravlja različne aktivnosti, ki bodo pomagale izboljšati razumevanje govorjenega jezika. To lahko vključuje poslušanje radia, gledanje televizije ali pogovor s prijatelji in družino.

   • Podpora in nasveti

   V primeru kakršnih koli težav ali vprašanj, se posameznik lahko vedno obrne na svojega AUDIO BM slušnega akustika.

   Sluh je dragocen čut, ki oblikuje posameznikovo izkušnjo sveta. Omogoča mu uživanje v čarobnosti glasbe, razumevanje govorjenega jezika in povezovanje z okolico. Sluh tudi varuje, saj posameznika opozarja na nevarnosti, kot so sirene ali škripanje gum na cesti. Ključen je za socialno interakcijo in omogoča sodelovanje v pogovorih. Z izgubo sluha posameznik izgubi pomemben tok informacij.  

   S slušnimi aparati posamezniku omogočimo ponovno zaznavanje zvokov, vendar pa se lahko posameznik sooči z različnimi težavami pri procesu navajanja na slušne aparate, ki so posledica različnih dejavnikov. Pomemben aspekt uspešne prilagoditve je sodelovanje s slušnim akustikom. AUDIO BM slušni akustiki imamo izkušnje in znanje, ki ga z veseljem delimo in pomagamo pri premagovanju izzivov in težav, ki jih lahko povzroči privajanje na nošenje slušnih aparatov.

   Rok-Balantic-portret-Slusni-akustik-AUDIO-BM-slusni-aparati-zascita-svetovanje-Ljubljana-BTC

   Rok Balantič
   Slušni akustik
   AUDIO BM slušni center Ljubljana BTC

   Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
   Standardni-za-usesni-v-usesni-slusni-aparati-Uniron-Shine-Rev-plus-audio-bm-centri-orl-zzzs-cena-brez-doplacila-brezplacno-test-doma

   SPREMEMBE PRI ZAGOTAVLJANJU SLUŠNIH APARATOV PO 1. 11. 2023

   V tej objavi so povzete informacije, ki se nanašajo na spremembe pri zagotavljanju slušnih aparatov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Spremembe vključujejo področji, ki bosta pomembno izboljšali oskrbo zavarovanih oseb s slušnimi aparati, in sicer:

   • natančneje so določene lastnosti slušnih aparatov vključno z opredelitvami, kaj vključujejo vzdrževanja in kaj popravila slušnih aparatov;
   • na novo so določeni cenovni standardi slušnih aparatov, ki izpolnjujejo zahteve iz predhodne točke.

   Navedene spremembe se nanašajo na vrste slušnih aparatov iz skupine 16. Medicinski pripomočki za sluh in govor:

   • za – ušesni aparat (levi in desni)
   • v – ušesni aparat (levi in desni)
   • za – ušesni zahtevni slušni aparat (levi in desni)
   • v – ušesni zahtevni slušni aparat (levi in desni)

   OPREDELITEV LASTNOSTI SLUŠNIH APARATOV, VZDRŽEVANJA IN POPRAVILA

   Opredelitve lastnosti ter pojasnila v zvezi z vzdrževanjem in popravili ne posegajo v pravice zavarovanih oseb (pooblastila za predpis, trajnostne dobe, pogoje glede pravice do vzdrževanj in popravil itd.), kot so te urejene v aktih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod).

   Kaj je slušni aparat?

   Slušni aparat je medicinski pripomoček (v nadaljevanju: MP), namenjen elektroakustičnemu nadomeščanju izgube sluha naglušnih zavarovanih oseb oziroma zavarovanih oseb s težavami pri slušnem razumevanju s pomočjo ustrezne ojačitve zvoka.

   Slušni aparat mora imeti oznako CE. Pri izdelavi in meritvah so upoštevani standardi po IEC 60118. Standardni slušni aparati morajo pokrivati vse stopnje izgube sluha.

   LASTNOSTI SLUŠNEGA APARATA

   1. Ojačevalni sistemi in obdelava zvoka:

   Slušni aparat mora biti:

   • digitalen
   • večkanalni z najmanj šestimi kanali ali drugo tehnologijo, ki omogoča enake funkcionalnosti
   • z možnostjo izbire vsaj dveh formul za prilagoditev slušnih aparatov (DSL v5 in NAL)
   • sistem ojačanja mora biti prilagojen in pokrivati izgubo sluha zavarovane osebe
   • ojačanja se merijo na spojniku 2cc, v skladu s standardom IEC 60118-0:2022

   2. Velikost:

   Slušni aparati so na voljo v različnih velikostih, od v – ušesnih slušnih aparatov do za – ušesnih.

   3. Funkcije:

   Slušni aparat mora imeti najmanj:

   • sistem za izboljšanje razumljivosti zvoka, posebno govora
   • sistem za zmanjševanje vpliva hrupa v različnih slušnih okoljih
   • sistem za preprečevanje povratnega akustičnega vpliva
   • funkcionalnost, ki omogoča nastavitev usmerjenosti mikrofona glede na slušno situacijo
   • regulacija osnovnih nastavitev slušnega aparata na strani uporabnika (glasnost, izbira programov)
   • telefonsko tuljavico ali drug način povezljivosti, razen v primerih v-ušesnega slušnega aparata, v kolikor to ni izvedljivo.

   Digitalni slušni aparat (s 1. 1. 2024 se predvideva preimenovanje v »zahtevni slušni aparat«), ki je namenjen naglušni zavarovani osebi do 20. leta starosti.

   V primeru upravičenosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ) mora imeti poleg naštetih funkcij slušnega aparata iz točke 3 najmanj še:

   • deset ali več slušnih kanalov ali drugo tehnologijo, ki omogoča enako funkcionalnost
   • bluetooth ali drugo novejšo tehnologijo povezave (neposredno ali preko vmesnika)
   • frekvenčno kompresijo ali stiskanje frekvenčnega pasu (prenos zvoka iz visokih frekvenc na nižje frekvence za boljše razumevanje sluha pri osebah, ki imajo izgubo sluha na visokih frekvencah)
   • samodejno prilagajanje okolju (samodejno prepoznavanje slušnih okolij in samodejna prilagoditev na prepoznano slušno okolje).

   Slušni aparat mora izbrati, preveriti, nastaviti in izdati za to ustrezno usposobljena oseba dobavitelja, ki ima sklenjeno pogodbo z Zavodom.

   Slušni akustik (dobavitelj Zavoda) je dolžan na zahtevo zavarovane osebe, izdati poročilo s podatki o nastavitvah slušnega aparata.

   4. Garancija in življenjska doba:

   Najkrajši garancijski rok, ki ga ponuja proizvajalec slušnega aparata, je vsaj 2 leti. Življenjska doba slušnega aparata, ki jo je predvidel proizvajalec, je vsaj 5 let (trajnostna doba, ki jo za odrasle opredeljuje ZZZS, še vedno ostaja 6 let).

   ZAGOTAVLJANJE VZDRŽEVANJ IN POPRAVIL

   Dobavitelj zagotavlja zavarovanim osebam redno vzdrževanje slušnega aparata v svoje breme v času garancijske dobe in tudi po izteku garancijske dobe za slušne aparate, navedene v pogodbi z Zavodom.

   Popravila po izteku garancijske dobe se zagotavljajo v skladu z določili Pravil OZZ, torej do skupaj 50 % vrednosti (cenovnega standarda) izdanega slušnega aparata v času trajnostne dobe slušnega aparata.

   Vzdrževanje:

   Vzdrževanje se izvaja vsaj enkrat letno, in obsega: pregled in čiščenje slušnega aparata, menjavo plastičnih cevk in nastavitve slušnega aparata.

   Popravila:

   Zavod krije popravilo v primeru, kadar je vzrok okvare slušnega aparata: ušesno maslo, potenje ali vnetje, in sicer po izteku garancijske dobe.

   ZZZS krije popravila za naslednje dele:

   • mikrofon
   • zvočnik/slušalka
   • pri slušnih aparatih z zvočnikom v ušesu, tudi plastično cev z žičko
   • potenciometer
   • telefonska tuljava ali drug način povezljivosti
   • bluetooth ali drugo novejšo tehnologijo povezave (velja za digitalne oziroma zahtevne slušne aparate)
   • ojačevalnik

   POMEMBNO: Zavod ne krije stroškov popravil, če je popravilo slušnega aparata potrebno, ker zavarovana oseba ni ravnala v skladu z navodili za uporabo slušnega aparata, ki jih je dobavitelj v pisni obliki ob izdaji slušnega aparata izročil zavarovani osebi.

   Ušesni vložek:

   Ušesni vložek je namenjen namestitvi v ušesni kanal in zagotavlja varno in udobno prileganje slušnega aparata. Lahko je individualno izdelan ali po meri izbran oziroma sestavljen.

   Menjave ušesnega vložka se lahko izvedejo v skladu z določbami Pravil OZZ in skladno z že izdanimi navodili Zavoda. Za prvo izdajo ušesnega vložka je potrebna naročilnica za ostale izdaje v času trajnostne dobe slušnega aparata pa ne, kar pomeni, da lahko zavarovana oseba v tem času ureja zamenjavo ušesnega vložka pri dobavitelju, po sistemu ponovne izdaje pri dobavitelju brez nove naročilnice.

   SPREMEMBA CENOVNIH STANDARDOV ZA SLUŠNE APARATE od 1. 11. 2023

    Cenovni standard se pri za – ušesnih aparatih in v – ušesnih aparatih spremeni, tako da znaša 450 €, pri za – ušesnih digitalnih slušnih aparatih in v – ušesnih digitalnih slušnih aparatih pa 850 €.

    POMEMBNO: Spremembe cenovnih standardov ter spremembe pri zagotavljanju popravil in vzdrževanj veljajo za slušne aparate, ki izpolnjujejo vse pogoje in bodo predhodno urejeni z aneksom k pogodbi z Zavodom. Do uveljavitve novega aneksa k pogodbi se sme obračunati samo pogodbeno določena cena (stari cenovni standard) slušnega aparata.

    V AUDIO BM slušnih centrih smo Aneks k pogodbi že podpisali in zato pri nas spremembe že veljajo.

    IZDAJA NADSTANDARDNIH SLUŠNIH APARATOV

    Dobavitelj lahko na zahtevo zavarovane osebe in predhodni predstavitvi lastnosti slušnih aparatov, ki jih ima v pogodbi z Zavodom, izda nadstandardni slušni aparat na že ustaljen način.

    Zavarovana oseba mora predhodno podpisati izjavo iz katere je razvidna tudi vrednost doplačila.

    Vzdrževanja dobavitelji zagotavljajo v svoje breme tudi v primerih izdaje nadstandardnih slušnih aparatov.

    Popravila se zagotavljajo do 50 % vrednosti (cenovnega standarda) izdanega slušnega aparata v času trajnostne dobe. Ko je ta vrednost presežena, se zaračunajo popravila zavarovani osebi.

    Zavod ne ureja cen rezervnih delov za popravila za nadstandardne slušne aparate.

    V AUDIO BM TUDI V CENOVNEM STANDARDU ZAGOTAVLJAMO MNOGO VEČ, KOT JE OPREDELJENO

    Z bogato ponudbo slušnih aparatov v standardu in nadstandardu še naprej opravičujemo naš slogan: VEČ ZA VAŠ SLUH.

    Naj izpostavimo nekaj funkcij/lastnosti, ki jih imajo slušni aparati, ki jih brez doplačil zagotavljamo v cenovnem standardu:

    • 10 kanalov; kar štirje kanali več, kot je opredeljeno kot minimum
    • ADG in-situ; možnost kontrolnega merjenja sluha neposredno s slušnim aparatom
    • RECD; možnost prilagoditve s postopkom Real Ear to Coupler Difference
    • Pinna Effect; povrnitev vloge uhlja pri za – ušesnih slušnih aparatih
    • AntiShock 2; sistem za stabilizacijo zvoka pri nenadnih pokih
    • Wind control; dušenje šumov zaradi vetra
    • Occlusion Manager; elektronsko upravljanje občutka zaprtosti
    • Natural Sound Balance; vzdrževanje naravnega ravnovesja med zvoki
    • Duo Link; brezžična povezljivost med slušnima aparatoma za prenos ukazov
    • Wireless Fitting: brezžično programiranje
    • Easy-T; samodejni preklop na telefonsko tuljavico v primeru zaznave močnega magnetnega polja
    • Frequency Compression; frekvenčno stiskanje/premikanje zvoka
    • Tinnitus masker; posebne nastavitve za maskiranje tinitusa
    • Beeps; zvočna opozorila za na primer iztrošeno baterijo, preklop programov, spremembo glasnosti
    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    EUHA-Nemcija-67-kongres-slusnih-akustikov-AUDIO-BM-slusni-aparati-4

    OBISKALI SMO 67. MEDNARODNI KONGRES SLUŠNIH AKUSTIKOV »EUHA«, NÜRNBERG – NEMČIJA

    Med 18. 10. 2023 in 20. 10. 2023 smo se z ekipo AUDIO BM-a udeležili 67. mednarodnega kongresa slušnih akustikov EUHA v Nürnbergu.

    Iz Slovenije smo štartali ob 6. uri zjutraj. Franci je prišel na dom iskati vsakega člana ekipe v zaporedju: Rok, Aljaž in Dejan. Pot je potekala brezhibno, brez kakršnega koli zastoja. Na cilj smo prispeli že okoli 13. ure in se takoj odpravili na kosilo v bližnjo turško restavracijo. Ko smo se okrepčali smo odšli na ogled mesta. Mesto smo si ogledali tudi z vlakca v katerem je bil predvajan opis zgodovine in znamenitosti v mestu.

    Vabljeni k branju o letošnjih vtisih z EUHA-e.

    EUHA je svetovno priznana prireditev, ki združuje strokovnjake, profesionalce in vodilne proizvajalce iz industrije slušnih pripomočkov. Po uradnih podatkih je letošnji dogodek obiskalo skupno 5.688 obiskovalcev (9.873, če vključimo še razstavljalce in medije). Bilo je spektakularno dogajanje s  predstavitvami najnovejših tehnologij na področju slušnih aparatov, drugih slušnih pripomočkov in tudi vseh s to dejavnostjo povezanih tem. Predstavili so se številna mednarodna podjetja, saj je EUHA dogodek, ki mu na tem področju v Evropi ni para.

    EUHA-Nemcija-67-kongres-slusnih-akustikov-AUDIO-BM-slusni-aparati-1
    EUHA-Nemcija-67-kongres-slusnih-akustikov-AUDIO-BM-slusni-aparati-2

    Na kongresu EUHA so vedno zastopani tudi največji proizvajalci slušnih rešitev v industriji. Razkrili svoje najnovejše izdelke in tehnične dosežke. Velika imena, kot so: Phonak, Unitron, Widex, Oticon, Signia, Starkey, ReSound, Sennheiser, Med-El, Cochlear …, so predstavila svoje najnovejše naprave s številnimi inovativnimi lastnostmi, kot so izboljšana obdelava zvoka s pomočjo umetne inteligence, povezljivost prek Bluetootha, ter izjemne sposobnosti zmanjševanja hrupa, lociranja zvokov, … Praktično smo že lahko preizkusili tudi brezžično poslušanje preko najnovejšega bluetooth standarda na področju brezžične povezljivosti v slušnih aparatih, ki se bo masovno šele vpeljal in se imenuje AURACAST. Velik dosežek je, da so se vsi svetovni proizvajalci dogovorili za enoten standard, kar bo izjemno poenostavilo povezovanje uporabnikov slušnih aparatov s TV, telefoni, v cerkvah, gledališčih, letališčih …, tudi če ne bodo imeli iste blagovne znamke slušnega pripomočka.

    Na vsakem koraku je bilo čutiti, da se v dobi digitalne tehnologije industrija slušnih pripomočkov vanjo uspešno vključuje. V praksi je večji “problem” pri uporabnikih, saj se nekateri novosti bojijo, a si ne dajo niti priložnosti, da bi jo preizkusili v praksi.

    Kongres EUHA je poudaril pomen digitalnih in spletnih rešitev za uporabnike slušnih pripomočkov. Te rešitve vključujejo oddaljeno programiranje, povezljivost z drugimi napravami oz. lokacijami (TV, televizija, dodatni mikrofoni, slušni center, zdravnik…). Vse to uporabnikom omogoča vedno preprostejše vključevanje tudi v zahtevna slušna okolja in na primer celo prilagajanje ter optimizacijo svojih slušnih pripomočkov na daljavo.

    Mednarodni kongres EUHA v Nürnbergu je združil najboljše proizvajalce slušnih pripomočkov, strokovnjake in profesionalce, da bi predstavili in prepoznali najnovejše trende in inovacije v oskrbi za boljši sluh. Z napredkom pri izdelavi odtisov in ušesnih vložkov, zaščiti slušnih pripomočkov pred zunanjimi vplivi, 3D tiskanju, tehnologiji slušnih vsadkov in digitalnih rešitvah za stranke smo v dobi razcveta napredne tehnologije, ki dviga nivo oskrbe s slušnimi pripomočki.

    Predstavljene inovacije so usmerjene na izboljšanje kakovosti življenja oseb z okvaro sluha, zagotavljajo jim bolj učinkovite in dostopne rešitve kot kdaj koli prej.

    A kaj nam pomaga tehnologija, če ji ne sledimo in če je ne vpeljemo v prakso? V AUDIO BM smo ponosni, da gremo na EUHA vsako leto in smo tako na tekočem pri spremljanju in vpeljevanju slušnih rešitev, ki niso le učinkovite, ampak tudi uporabnikom prijazne, s čimer izboljšujemo kakovost življenja tistih z okvaro sluha in tudi vseh, ki z njimi živijo.

    Pri nas že imamo v ponudbi tudi najnovejše rešitve, ki so bile predstavljene s strani naših dobaviteljev. Vabljeni na brezplačni osebni posvet v vam najbližji AUDIO BM slušni center. Naročite se na brezplačni termin >>

    Franci, Aljaž, Dejan in Rok

    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    Svetovni-dan-alzheimerjeve-bolezni-demenca-sluh-audio-bm-svetovanje-brezplacni-test-sluha

    21. SEPTEMBER, SVETOVNI DAN ALZHEIMERJEVE BOLEZNI

    Mesec september v svetu obeležujemo kot svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, 21. septembra pa obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. V tem obdobju posamezniki in organizacije širom po svetu izvajajo aktivnosti z namenom večje osveščenosti in destigmatizacije na področju demence pri Alzheimerjevi bolezni in vseh drugih oblik demenc.

    Demenca ni del običajnega staranja, pač pa posledica bolezni možganov. O demenci govorimo takrat, ko se posameznikove kognitivne sposobnosti (sposobnost pomnjenja, razumevanja, govora, orientacije in presoje) poslabšajo do te mere, da je to moteče pri vsakdanjem življenju. Povzročijo jo različne bolezni, ki povzročajo propad možganskih celic – nevronov.

    Najpogostejša je Alzheimerjeva bolezen. Demenca, kot posledica Alzheimerjeve bolezni predstavlja med 60% in 80% vseh primerov demenc. Prvi znaki demence pri Alzheimerjevi bolezni so težave s kratkoročnim spominom in / ali težave z orientacijo v prostoru. Demenca z Lewijevimi telesci predstavlja 15%-20% vseh demenc. Bolniki imajo simptome, ki so lahko podobni Alzheimerjevi bolezni ali Parkinsonovi bolezni, pogosto jih spremljajo tudi vidni prividi. Poznamo še vaskularne demence, ki so posledica številnih zaporednih kapeh v področju malih do srednje velikih možganskih žil, frontotemporalne demence, ki se pri bolniku izražajo kot spremembe v vedenju in osebnosti, kot neprimerno socialno vedenje, težave pri govoru …

    Na nekatere dejavnike tveganja za razvoj demence lahko namreč vplivamo sami. Največ lahko naredimo z zdravim življenjskim slogom. Fizična aktivnost (tudi že hoja) lahko pomembno zmanjša tveganje za demenco. Najbolj priporočljiv je t.i. mediteranski tip prehranjevanja. Dejavnika zaščite sta tudi aktivno trajno izobraževanje ter široka socialna mreža. Svoje možgane lahko urimo z različnimi vajami za spomin in koncentracijo, učenjem tujih jezikov. Pomembno je predvsem, da smo vključeni v družbo, se v stresnem obdobju znamo sprostiti in počnemo stvari, ki jih imamo radi. Pomembno je, da smo v srednjem in poznem življenjskem obdobju še posebej pozorni na zdravstvene težave, ki predstavljajo povečano tveganje za demenco, to so: težave s sluhom, hipertenzija, diabetes, debelost, depresija… Znanstvene ugotovitve kažejo, da lahko z zdravim življenjskim slogom in uspešnim odpravljanjem naštetih zdravstvenih težav zmanjšamo tveganje za razvoj demence za 40%.

    Letos obeležitev Alzheimerjeve bolezni poteka pod sloganom »Nikoli prezgodaj, nikoli prepozno«, poudarek je predvsem na preventivi, zmanjševanju in preprečevanju dejavnikov tveganja za nastop demence.

    Demenca je med največjimi zdravstvenimi, socialnimi in finančnimi izzivi sodobne družbe in predstavlja velik javnozdravstveni problem. Poznamo več vrst demence, daleč najpogostejša demenca je pri Alzheimerjevi bolezni. Demenca prinaša veliko bolezensko, socialno, telesno, čustveno in finančno breme za osebo z demenco in svojce. Zdravila, ki bi pozdravilo demenco ne poznamo. Kljub temu pa je zgodnje prepoznavanje pomembno, saj z ustreznim in zgodnjim zdravljenjem lahko upočasnimo napredovanje bolezni.

    S podaljševanjem življenjske dobe se veča pojavnost Alzheimerjeve demence, ki je kronična napredujoča možganska bolezen. Ta bolezen je v svojem nastajanju zahrbtna. Razvija se počasi, enakomerno, več let, zaradi česar okolica večinoma ne prepozna tega bolezenskega stanja dokler bolezen že močno ne napreduje. Najbolj izstopajo težave s spominom. Demenca je povezana je s slabšanjem zdravstvenega stanja, z upadom kakovosti življenja tako obolelega kot svojcev, s številnimi preprekami, socialno izključenostjo, prikrajšanostjo, nerazumevanjem, nepoznavanjem, strahom, stigmo.


    Z izrazom demenca opredeljujemo bolezensko stanje, ki se kaže z upadom možganskih sposobnosti in ovira vsakodnevno funkcioniranje, gre za napredujoče bolezensko stanje, z motnjo več višjih kortikalnih funkcij vključno: spomina, mišljenja, orientacije, razumevanja, računskih zmožnosti, učnih sposobnosti, govornega izražanja, presoje.


    Demenca je lahko posledica nevrodegenerativnih, žilnih, vnetnih ali drugih bolezni možganov, ki se pri posamezniku razvijajo postopoma. Znanih je več dejavnikov tveganja za razvoj demence, odvisni so od posameznikovega okolja, njegovega življenjskega sloga in nekaterih pridruženih bolezni.

    Največji nespremenljiv dejavnik tveganja za demenco je starost. V svetu se podaljšuje življenjska doba, kar je vzrok za čedalje večje število starejših, še posebej starejših od 65 let, s starostjo pa narašča pojavnost demence. Tudi za Slovenijo velja podobno.

    Vodja delovne skupine za demenco na Ministrstvu za zdravje, mag. Nadja Čobal, je na novinarski konferenci ob obeležitvi svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni, predstavila ključne vsebine iz strategije obvladovanja demence do leta 2030.

    V novi strategiji na področju demence v Sloveniji, ki jo je vlada sprejela na začetku julija, je navedenih deset ciljev, ki sledijo ciljem Svetovne zdravstvene organizacije. Med drugim izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje razvoja bolezni, zgodnjo diagnostiko in zdravljenje ter bolj učinkovito izvajanje storitev in gospodarjenja s kadrovskimi in finančnimi viri.

    »Izredno pomembno je, da se osebe, ki opažajo pri sebi ali pri svojcih, težave s spominom in mišljenjem, obrnejo na zdravnika. Ta bo ocenil kognitivne sposobnosti in presodil ali gre za demenco. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje demence ima prednosti, saj gre za tekmo s časom, nezdravljenje pa vodi v hitrejše napredovanje demence,« je poudarila prim. doc. dr. Mercedes Lovrečič, dr. med., spec. psih, svetnica z NIJZ na današnji novinarski konferenci, kjer je predstavila tudi podatke v povezavi z demenco v Sloveniji, trende in dinamiko sprememb.

    Janja Romih iz Ministrstva za solidarno prihodnost je poudarila, da je potrebno zagotoviti dostopnost storitev in programov socialnega varstva in prilagoditi izvajanje storitev v skladu s potrebami in zmožnostmi oseb z demenco, pri čemer je potrebno povečati število postelj in prilagojenih enot za osebe z demenco ter zagotoviti prostorske in kadrovske prilagoditve za izvajanje sodobnih konceptov dela s to ciljno skupino, dejavnost izvajalcev institucionalnega varstva pa širiti tudi v ponudbo skupnostnih oblik storitev (dnevni centri, začasne namestitve, manjše bivalne enote). Izpostavila je tudi zagotavljanje paliativne oskrbe ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za kakovostno in prilagojeno oskrbo oseb z demenco ter svetovanje in podporo staršem/zakonitim zastopnikom/skrbnikom oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter demenco.

    Povedala je, da strategija predvideva tudi  izgradnjo treh skupnostnih centrov za osebe z demenco, ki bodo na enem mestu osebam z demenco in njihovim svojcem ponujali storitve, programe in različne druge oblike pomoči ter zagotavljali svetovanje, izobraževanje in osveščanje prebivalcev lokalnega okolja.

    Kot ključne naloge Ministrstva za solidarno prihodnost pri doseganju ciljev Strategije je izpostavila širitev in modernizacijo izvajalske mreže s podeljenimi koncesijami za izvajalce institucionalnega varstva starejših ter prilagajanje konceptov dela po psihosocialnem konceptu dela, ki je usmerjen v uporabnika in njegove potrebe. Kot je še dejala, je v pripravi tudi nabor ukrepov, ki bi lahko pomagali izboljšati razpoložljivost kadra pri izvajalcih.

    Med pomembnejšimi aktivnostmi Ministrstva za solidarno prihodnost je izpostavila okrepljeno sodelovanje z vsemi deležniki, tudi v lokalnih okoljih, ki lahko pomagajo pri realizaciji ciljev strategije ter poudarila pomen dobrih praks ter pridobljenih izkušenj izvedenih projektov, ki lahko prispevajo dragocene  usmeritve pri razvoju novih oblik pomoči za osebe z demenco in njihove svojce.

    Več: https://www.audiobm.si/tezave-s-sluhom-upad-kognitivnih-sposobnosti-in-demenca/

    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    Ljubljana-Dogodek-Naj-izguba-sluha-ne-omaje-dusevnega-zdravja-ZDGN-AUDIO-BM-slusni-aparati-blog-vabilo

    NAJ IZGUBA SLUHA NE OMAJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA

    Ob letu duševnega zdravja želijo v Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije še dodatno ozavestiti laično in strokovno javnost o izzivih, povezanih z duševnim zdravjem, s katerimi se spopadajo osebe z izgubo sluha.

    Pri osebah z izgubo sluha je verjetnost za pojav težav v duševnem zdravju večja kot pri splošni populaciji, storitve na tem področju pa so jim zaradi omejitev v komunikaciji in sporazumevanju manj dostopne.

    Na dogodku bodo združili pomembne akterje s področja duševnega zdravja, vključno s strokovnjaki, predstavniki vladnih in nevladnih organizacij ter osebami z izgubo sluha.

    Skupaj se bodo posvetili iskanju rešitev na sistemski ravni za premagovanje teh izzivov in razvijanju novih pristopov za boljšo ozaveščenost in podporo.

    Osnove informacije o dogodku

    Datum dogodka:
    11. 10. 2023, od 10.00 do 13.00

    Lokacija dogodka:
    Hotel Union/Salon Orhideja

    Program

    10.00 -11.15 Uvodni nagovori in predstavitve

    10.00-10.05 – Mladen Veršič, predsednik ZDGNS

    10.05-10.15 – Matjaž Juhart, sekretar ZDGNS

    10.15-10.25 – Daša Peperko, predstavnica oseb z izgubo sluha

    10.25-10.35 – Alda Padeiro Batory, predstavnica oseb z izgubo sluha – Danska

    10.35-11.10 – dr. Johannes Fellinger, Inštitut za senzorično in jezikovno nevrologijo v Linzu, strokovnjak za duševno zdravje pri Svetovni zvezi gluhih

    11.15 – 11.45 Odmor

    11.45 – 13.00 Okrogla miza

    Sodelujoči

    predstavnik Ministrstva za zdravje RS

    predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje

    doc. dr. Andreja Poljanec, univ.dipl.psih., spec. zakonske in družinske terapije

    Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana

    Natalija Spark, univ. dipl. pedagoginja/andragoginja, mag. psihosocialne pomoči in tolmačka za slovenski znakovni jezik

    Valerija Škof, novinarka Spletne tv

    urednica podkasta Menta, predstavnica gluhih oseb

    dr. Sanja Cukut Krilić, program Omra, strokovnjakinja in raziskovalka na področju stigme in duševnega zdravja ter ranljivih skupin

    Prijavite se na dogodek Naj Izguba sluha ne omaje duševnega zdravja, ki bo potekal 11. 10. 2023 od 10. do 13. ure v Hotelu Union, Salon Orhideja.

    Prijava preko spletnega obrazca: tukaj.

    Za več informacij kontaktirajte:
    kaja.marolt@zveza-gns.si
    telefon 01/500 15 00

    Vabimo vas, da se pridružite in soustvarjate vsebino dogodka.

    Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    Povezava-sladkorna-bolezen-tip-2-sluh-naglusnost-audiobm-slusni-aparati

    POVEZAVA MED SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 2 IN IZGUBO SLUHA

    Sladkorna bolezen tipa 2 je ena najpogostejših kroničnih bolezni današnjega časa. Pogosto povezujemo to bolezen z visokim krvnim sladkorjem, odpornostjo na inzulin ter srčno-žilnimi težavami. Vendar pa je nedavna raziskava privedla do presenetljive ugotovitve: obstaja močna povezava med sladkorno boleznijo tipa 2 in izgubo sluha.

    Za mnoge ljudi je povezava med sladkorno boleznijo in izgubo sluha nepričakovana. Vendar pa je več študij pokazalo, da so ljudje s sladkorno boleznijo tipa 2 bolj izpostavljeni tveganju za razvoj slušnih težav v primerjavi z ne-diabetiki. To odkritje je še posebej pomembno, saj sluh igra ključno vlogo v našem vsakdanjem življenju in kakovosti življenja.

    Najprej si oglejmo, kaj je sladkorna bolezen tipa 2 in kako vpliva na telo. Sladkorna bolezen tipa 2 je stanje, pri katerem telo ne proizvaja dovolj inzulina ali pa ga celice ne uporabljajo učinkovito. To vodi v povišanje ravni sladkorja v krvi, kar lahko povzroči resne zdravstvene težave. Med drugimi zapleti se je izkazalo, da sladkorna bolezen tipa 2 vpliva tudi na krvne žile in živce, kar ima lahko dolgoročne posledice za sluh.

    Tako imenovana diabetična nevropatija je stanje, ki prizadene živčne poti v telesu in je pogost zaplet pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2. To vključuje tudi živce, ki so odgovorni za sluh. Ko so ti živci poškodovani, se lahko pojavijo težave z zaznavanjem zvokov in razumevanjem govorjene besede.

    Poleg tega visok krvni sladkor in vnetje, ki ga povzroča sladkorna bolezen, lahko negativno vplivata na celice v notranjem ušesu, ki so ključne za pretvorbo zvočnih signalov v električne signale, ki jih možgani prepoznajo kot zvok. To vpliva na celotno sposobnost slušnega sistema, da pravilno deluje.

    Študije so pokazale, da ljudje s sladkorno boleznijo tipa 2 pogosteje poročajo o težavah s sluhom, kot tisti brez te bolezni. Prav tako so ugotovili, da se stopnja izgube sluha povečuje s trajanjem sladkorne bolezni in z neustrezno nadzorovanim krvnim sladkorjem. Z drugimi besedami, bolj ko je sladkorna bolezen tipa 2 slabo nadzorovana, večje je tveganje za izgubo sluha.

    To povezavo med sladkorno boleznijo tipa 2 in izgubo sluha je treba resno jemati in obravnavati. Na srečo obstajajo ukrepi, ki jih lahko sprejmemo za zmanjšanje tveganja za izgubo sluha pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2.

    Prvi in najpomembnejši korak je dobro nadzorovanje sladkorne bolezni. Redno preverjajte raven krvnega sladkorja in upoštevajte navodila zdravnika glede prehrane, vadbe in morebitnih zdravil. S tem boste zmanjšali tveganje za razvoj zapletov, vključno z izgubo sluha.

    Poleg tega je pomembno, da poskrbite za svoje uho. Zaščitite ušesa pred prekomernim hrupom, saj je izpostavljenost glasnemu hrupu lahko škodljiva za sluh. Če opazite kakršne koli spremembe v svojem sluhu, se posvetujte z zdravnikom, da opravite ustrezne preiskave. V AUDIO BM slušnih centrih lahko informativno meritev sluha z avdiometrom opravite brez čakalnih vrst, brez napotnice in celo brezplačno.

    Na koncu je pomembno tudi ozaveščanje o povezavi med sladkorno boleznijo tipa 2 in izgubo sluha. Spodbujajte ljudi s sladkorno boleznijo, da se zavedajo tega tveganja in sprejmejo potrebne korake za ohranjanje svojega sluha.

    Izguba sluha je lahko zelo moteča in lahko vpliva na kakovost življenja posameznika. Zato je pomembno, da se zavedamo možnih povezav med različnimi boleznimi in zdravstvenimi težavami. Sladkorna bolezen tipa 2 ni izjema, zato je ključnega pomena, da poskrbimo za svoje zdravje in dobro počutje, vključno s sluhom.

    Čeprav je povezava med sladkorno boleznijo tipa 2 in izgubo sluha še vedno predmet raziskav, so dosedanje študije jasno pokazale, da je ta povezava prisotna. Zato je pametno sprejeti preventivne ukrepe in se posvetovati z zdravnikom glede kakršnih koli zdravstvenih težav in spremljati tudi stanje sluha.

    D-Sedej-slusni-akustik-audio-bm-slusni-center-Ljubljana-Kranj-portret-1.1
    Dejan Sedej
    Slušni akustik
    AUDIO BM slušni center Ljubljana BTC in Kranj
    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    Izguba-sluha-v-stevilkah-AUDIO-BM-slusni-aparati

    IZGUBA SLUHA V ŠTEVILKAH

    Naš svet je napolnjen z zvoki, ki nas povezujejo z okoljem in drugimi ljudmi. Kljub temu se pogosto zgodi, da ljudje odlašajo z iskanjem pomoči pri težavah s sluhom.

    Nedavne študije razkrivajo, da povprečna doba od zaznave težav s sluhom, do takrat, ko posamezniki poiščejo pomoč pri težavah s sluhom, traja kar 7 let.

    V tem članku bomo raziskali, zakaj je uporaba slušnih aparatov ključnega pomena za ohranjanje kakovosti življenja, zakaj odlašanje s pridobitvijo pomoči lahko privede do nepotrebnih tveganj in pregledali še nekaj drugih številk s tega področja.

    Statistični podatki, ki osvetljujejo obseg globalnega problema izgube sluha:

    • Več kot 460 milijonov ljudi po vsem svetu ima težave s sluhom.
    • Leta 2020 je bilo več kot 1,1 milijarde mladih med 12. in 35. letom starosti ogroženih zaradi izgube sluha zaradi prekomerne izpostavljenosti hrupu.
    • V starostni skupini med 65. in 75. letom ima že približno 1 od 3 ljudi težave s sluhom.
    • Sluh se lahko začne poslabševati že pri starosti 25 let.
    • Več kot 5% svetovnega prebivalstva trpi zaradi izgube sluha, kar vključuje blago, zmerno in hudo stopnjo izgube sluha.
    • Približno 34 milijonov otrok na svetu ima izgubo sluha.
    • Več kot milijarda mladih med 12. in 35. letom starosti tvega izgubo sluha zaradi prekomerne izpostavljenosti hrupu, ki ga povzročajo glasba in hrupno okolje.
    • V nizko in srednje razvitih državah je izguba sluha bolj razširjena, saj pogosto manjka dostop do primernih zdravstvenih storitev in tehnologij za izboljšanje sluha.

    Ti statistični podatki dobro predstavijo razširjenost izgube sluha in njegov vpliv na svetovno prebivalstvo. V AUDIO BM izpostavljamo pomembnost ozaveščanja o izgubi sluha, zgodnjega odkrivanja in pravočasnega ukrepanja za ohranjanje in izboljšanje slušne sposobnosti ter kakovosti življenja posameznikov.

    ZAKAJ JE SLUH POMEMBEN IN KAJ PRINESE IZGUBA SLUHA?

    Sluh je čut, ki nas povezuje z okoljem in ljudmi okoli nas. Omogoča nam, da se nemoteno vključujemo v družbo, slišimo govor, glasbo in zaznamo zvoke, ki nas obkrožajo. Sluh nas povezuje z našo okolico ter prispeva k celovitemu doživljanju sveta. Zato je ključnega pomena, da svoj sluh ohranjamo v najboljšem stanju. Izguba sluha je lahko za posameznika in njegovo okolico velik izziv, saj vpliva na komunikacijo, socialne odnose in kakovost življenja. Ko pride do izgube sluha, se lahko pojavijo različni izzivi in spremembe, odvisno od stopnje izgube in posameznikovih življenjskih okoliščin. Tukaj je nekaj vidikov, s katerimi se posamezniki pogosto soočajo ob izgubi sluha:

    • Komunikacija: Izguba sluha lahko oteži komunikacijo, še posebej v hrupnih okoljih ali med več osebami. Posamezniki se lahko počutijo izolirane, ker ne morejo več enostavno slediti pogovorom.
    • Socialno distanciranje: Posamezniki z izgubo sluha se lahko umaknejo iz družabnih situacij, saj se počutijo nelagodno ali se težje vključujejo v pogovore. To lahko vodi do izolacije in osamljenosti.
    • Delovno okolje: Izguba sluha lahko vpliva na produktivnost in uspešnost pri delu. Posamezniki se lahko srečujejo z izzivi pri komunikaciji s sodelavci, nadrejenimi in strankami.
    • Emocionalni vpliv: Izguba sluha lahko vpliva na čustveno počutje posameznika. Nekateri se soočajo s frustracijo, jezo, žalostjo ali celo depresijo zaradi izgube sposobnosti komunikacije.
    • Samozavest in samopodoba: Izguba sluha lahko vpliva na samozavest in samopodobo posameznika, saj se lahko počutijo manj sposobne ali sprejete v družbi.

    Pomembno je poudariti, da obstajajo rešitve in strategije, ki lahko pomagajo ublažiti vpliv izgube sluha. Pridobitev slušnih aparatov, uporaba tehnologije za izboljšanje komunikacije, prilagoditve v načinu življenja ter podpora družine in prijateljev so le nekatere izmed možnosti. Pomembno je, da se posameznik s podporo strokovnjakov in svoje okolice sooči s spremembami, ki jih prinese izguba sluha, ter se prilagodi novim načinom komunikacije in življenja.

    ZAKAJ LJUDJE ODLAŠAJO S PRIDOBITVIJO POMOČI?

    Različni dejavniki vplivajo na to, zakaj ljudje odlašajo s pridobitvijo slušnih aparatov. Nekateri menijo, da so njihove težave s sluhom le začasne ali nepomembne. Drugi se morda sramujejo priznati svoje težave ali se bojijo stigmatizacije. Vendar pa lahko odlašanje s pridobitvijo pomoči privede do nepopravljivih posledic.

    Čas, ki mineva med zaznavanjem prvih znakov težav s sluhom in pridobitvijo pomoči, ima neposreden vpliv na tip slušnih aparatov, ki jih bomo potrebovali. Zgodnja pridobitev pomoči omogoča izbiro slušnih aparatov, ki ustrezajo našim potrebam, udobju in življenjskemu slogu.

    Pridobivanje pomoči v obliki slušnih aparatov je ključno za izboljšanje kakovosti življenja in ohranjanje komunikacije s svetom okrog nas.

    Ne čakajte preveč dolgo, če opazite znake težav s sluhom. Slušni aparati so postali udobni, diskretni in visoko prilagodljivi, zato poskrbite za svoj sluh že danes. Obiščite nas in brezplačno informativno preverite sluh.

    Slusni-akustik-strokovnjak-za-sluh-in-slusne-aparate-Kevin-Glavica-AUDIO-BM-slusni-center-Ptuj
    Kevin Glavica
    Slušni akustik
    AUDIO BM slušni center Ptuj
    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.

    HIPERAKUZIJA: KO ŽE TIHI ZVOKI POVZROČAJO TRPLJENJE

    Ste se že kdaj znašli v situaciji, ko je bilo vsakdanje okolje preglasno in neprijetno? Ali pa ste se morda soočili s težavami pri obvladovanju vsakodnevnih zvokov? Če je odgovor pritrdilen, se morda srečujete s hiperakuzijo. Hiperakuzija je zelo specifičen in pogosto neprepoznan problem, ki močno vpliva na kakovost življenja posameznika. V tem prispevku se bomo posvetili razumevanju hiperakuzije, njenim vzrokom, simptomom in možnim rešitvam.

    KAJ JE HIPERAKUZIJA?

    Hiperakuzija je neobičajna občutljivost na zvoke, ki so sicer povsem običajni in neškodljivi za večino ljudi. Posamezniki s hiperakuzijo premočno zaznavajo zvoke, ki se jim zdijo zelo glasni ali celo boleči, čeprav so ti zvoki za druge ljudi povsem običajni in sprejemljivi. Hiperakuzija lahko prizadene tako odrasle kot otroke in je za posameznika lahko zelo frustrirajoča saj lahko vpliva tudi na vsakodnevne aktivnosti.

    HIPERAKUZIJA IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Posamezniki s hiperakuzijo se pogosto soočajo z izzivi pri obvladovanju vsakodnevnih zvokov. Hrup prometa, zvoki v pisarni ali trgovini ter celo pogovori drugih ljudi lahko povzročijo nelagodje in tesnobo. Zaradi tega se mnogi izogibajo druženju, se umikajo v osamo in se tako oddaljijo od družbenega življenja.

    Poleg tega lahko hiperakuzija vpliva na delovne zmogljivosti in šolski uspeh, saj se posameznik težje osredotoča in sodeluje v hrupnih okoljih. To lahko povzroči težave v medosebnih odnosih in vodi do občutkov osamljenosti ter depresije.

    VZROKI HIPERAKUZIJE

    Vzroki hiperakuzije niso vedno povsem jasni, vendar obstaja več dejavnikov, ki lahko prispevajo k razvoju tega stanja. Med najpogostejšimi vzroki so:

    • Poškodbe sluha: Hiperakuzija se lahko pojavi kot posledica poškodbe slušnega sistema, na primer zaradi izpostavljenosti glasnemu hrupu ali poškodbe notranjega ušesa.
    • Nevrološke motnje: Nekatere nevrološke motnje, kot je migrena, lahko povzročijo občutljivost na zvoke.
    • Psihične težave: Ljudje s tesnobo, depresijo ali posttravmatskim stresnim sindromom (PTSD) so bolj dovzetni za hiperakuzijo.
    • Genetika: Obstaja tudi genetska predispozicija za hiperakuzijo, ki se lahko prenaša znotraj družine.

    SIMPTOMI HIPERAKUZIJE

    Glavni simptom hiperakuzije je preobčutljivost na zvoke. Posamezniki s hiperakuzijo se lahko težko spopadajo z običajnimi vsakodnevnimi zvoki, kot so hrup prometa, zvoki aparatur, zvonjenje telefona ali celo pogovori drugih ljudi. Ti zvoki lahko povzročijo občutke tesnobe, nelagodja in celo fizične bolečine.

    Poleg tega lahko hiperakuzija vpliva na socialno življenje posameznika. Zaradi strahu pred neudobnimi zvoki se lahko posamezniki izogibajo družabnim dogodkom, kar lahko vodi v izolacijo in občutek osamljenosti.

    KAKO OBVLADATI HIPERAKUZIJO?

    Če se prepoznate v simptomih hiperakuzije, je pomembno, da poiščete strokovno pomoč. Prvi korak je obisk pri specialistu za uho, nos in grlo (ORL), ki lahko izključi morebitne fizične vzroke za vaše težave s sluhom. ORL zdravnik bo izvedel temeljito oceno vašega sluha in ugotovil, ali je hiperakuzija prisotna.

    Če je hiperakuzija potrjena, obstajajo številni načini za obvladovanje tega stanja:

    • Izogibanje glasnemu hrupu: Poskusite se izogibati okoljem z glasnim hrupom, če je to mogoče. Uporabite zaščito za ušesa, kadar ste izpostavljeni hrupnim situacijam.
    • Zvočna terapija:
     • Zvočna terapija, kot je uporaba belih šumov ali pomirjujočih zvokov, lahko pomaga pri prikrivanju motečih zvokov in zmanjšanju občutka nelagodja.
     • Terapevti lahko uporabljajo tehniko usmerjenega zvoka, ki pomaga posameznikom, da se postopoma bolj navadijo na občutljive zvoke.
    • Psihološka podpora: Če je hiperakuzija povezana s tesnobo ali depresijo, je lahko koristna tudi psihoterapija.
    • Medicinsko zdravljenje: V nekaterih primerih lahko zdravnik predpiše zdravila za obvladovanje simptomov hiperakuzije.

    ALI SLUŠNI APARATI LAHKO POMAGAJO?

    Slušni aparati so naprave, ki lahko povečajo sposobnost slišanja in izboljšajo razumevanje govora. Tradicionalno so bili slušni aparati namenjeni predvsem tistim z izgubo sluha, vendar s tehnološkim napredkom lahko pomagajo tudi pri obvladovanju hiperakuzije.

    Umirjanje zvokov: Nekateri sodobni slušni aparati imajo funkcije za umirjanje zvokov, ki pomagajo zmanjšati glasnost neželenih zvokov okolice. To lahko pomaga pri zmanjšanju nelagodja in olajša slišanje v hrupnih okoljih.

    Prilagajanje glasnosti: Slušni aparati se lahko prilagodijo glede na individualne potrebe posameznika. S pomočjo tehnologije prilagajanja glasnosti lahko posameznik samostojno uravnava jakost zvokov in tako izbere najprimernejši nivo slišnosti.

    Ustvarjanje okolja z belim šumom: Slušni aparati lahko generirajo beli šum ali pomirjujoče zvoke, ki pomagajo pri prikrivanju motečih zvokov okolice. To lahko zmanjša občutek nelagodja in pripomore k boljši sprostitvi.

    Individualna prilagoditev: Slušni aparati se prilagodijo glede na specifične potrebe posameznika. Slušni akustik bo opravil temeljito oceno sluha in določil najustreznejši način prilagajanja slušnega aparata glede na resnost in vrsto hiperakuzije.

    ZAKLJUČEK

    Hiperakuzija je težava, ki je morda malo znana, vendar močno vpliva na življenje tistih, ki se srečujejo s tem stanjem. Pomembno je, da se zavedamo obstoja hiperakuzije in da ponudimo podporo in razumevanje posameznikom, ki se soočajo s to težavo.

    Če menite, da imate težave s preobčutljivostjo na zvoke, se posvetujte s strokovnjakom, da dobite ustrezno diagnozo in podporo. Z ustrezno obravnavo in obvladovanjem simptomov lahko izboljšate kakovost svojega življenja in se ponovno vključite v vsakodnevne dejavnosti brez nepotrebnega nelagodja. Spomnite se, da niste sami, in da obstajajo rešitve, ki vam lahko pomagajo pri obvladovanju hiperakuzije.

    Vabljeni na brezplačni informativni test sluha – obiščite katerikoli AUDIO BM slušni center.

    Lokacije >>

    D-Sedej-slusni-akustik-audio-bm-slusni-center-Ljubljana-Kranj-portret-1.1
    Dejan Sedej
    Slušni akustik
    AUDIO BM slušni center Ljubljana BTC in Kranj
    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    Nasveti-za-varno-voznjo-z-izgubo-sluha-audio-bm-slusni-aparati-svetovanje

    NASVETI ZA VARNO VOŽNJO V PRIMERU IZGUBE SLUHA

    Kako pomemben je sluh pri vožnji? Verjetno bolj, kot si mislite. Medtem ko je vid najpomembnejše čutilo za volanom, sluh pomaga zaznati bližajoča se reševalna vozila, hupo nestrpnega voznika ali zvok pomotoma vklopljenih smernikov.

    Tudi če izguba sluha nima pomembnega vpliva na vašo sposobnost vožnje, vseeno pomaga, da ste pripravljeni in upoštevate dodatne previdnostne ukrepe.

    Ukrepajte ob izgubi sluha

    Če ste opazili, da vaš sluh ni več tako dober, kot je bil, vam priporočamo, da obiščete slušni center, kjer imajo tiho kabino oz. zvočno izoliran prostor, avdiometer in usposobljene slušne akustike za merjenje sluha ali pa obiščite specialista ORL, ki bo opravil celovit ORL pregled.

    Če imate izgubo sluha, vam lahko pomagajo slušni aparati. Slušni aparati ojačajo pomembne zvoke s ceste, iz avtomobila ter pomagajo možganom pri njihovi interpretaciji.

    Udeležujte se letnih kontrol sluha in letnih kontrol slušnih aparatov

    Sluh se sčasoma spreminja. Zato je pomembno, da so nastavitve slušnih aparatov vedno prilagojene vašim potrebam, da lahko slušne aparate polno izkoristite.

    Če vaši slušni aparati nimajo baterij za ponovno polnjenje priporočamo, da vzamete s seboj komplet rezervnih baterij, ko greste od doma. Če med vožnjo dobite znak, da je čas za zamenjavo baterij, se ustavite in jih zamenjajte.

    Če se zaradi izgube sluha ne počutite varno voziti, se posvetujte s svojim slušnim akustikom. Vaš slušni akustik vam lahko pomaga tako, da vam pokaže najpogostejše zvoke prometa in avtomobilov. V slušnem centru uporabi vaše reakcije in odzive za natančno nastavitev vaših slušnih aparatov, tako da lahko slišite pomembne zvoke iz prometa.

    Vožnja z izgubo sluha

    Med vožnjo vedno uporabljajte slušne aparate. Današnji slušni aparati so čudeži tehnologije z občutljivimi mikrofoni in obdelavo zvoka, kar omogoča boljše razlikovanje govora od hrupa v ozadju. Da boste od slušnih aparatov med vožnjo imeli čim večjo korist, preberite nasvete v nadaljevanju.

    • Zmanjšajte glasnost radia, preden se odpravite na pot, da se med vožnjo ne poigravate z gumbi. Izogibanje pretiranemu hrupu ni koristno le za ohranjanje sluha, temveč nam tudi omogoča, da se bolje osredotočimo na druge zvoke okoli nas, še posebej tiste, ki so pomembni za našo varnost.
    • Če imate v avtu sopotnike, se lahko izognete preveč in preglasnemu govorjenju. Početi nekaj drugega kot vožnja odvrača vašo pozornost od dogajanja na cesti.
    • Okno avtomobila imejte zaprto, da zmanjšate hrup s ceste. Če lahko zmanjšate število zvokov, ki tekmujejo za vašo pozornost, se boste lahko bolje osredotočili.
    • Osredotočite se na vožnjo – vse ostalo lahko počaka, dokler ne pridete na cilj.
    • Odložite telefon. Če že, telefonirajte izključno prostoročno. Med vožnjo nikoli ne berite in ne pošiljajte sporočil.

    Ker bodo motnje zaradi upoštevanja zgornjih nasvetov manjše, se boste lažje osredotočili na zvoke, ki jih želite in na tiste, ki so pomembni za varnost v prometu.

    Kaj pa vaš vid?

    Vid je najpomembnejše čutilo pri vožnji. Upoštevajte naslednje nasvete, da boste obdržali oči na cesti in dobro videli:

    • Tako kot vam sluh lahko preveri slušni akustik, pri okulistu preverite vaš vid.
    • Med vožnjo nosite očala, če jih potrebujete. To je pomembno za vas in za ljudi, s katerimi si delite cesto.
    • Razmislite o naložbi v tako imenovana “širokokotna” ogledala. Čeprav ne bodo odpravila slepih peg, lahko pomagajo zmanjšati potrebo po pogledu čez ramo. Pogosto preverjajte vzvratno ogledalo, da boste pozorni na vozila, ki se približujejo od zadaj.

    Ne glede na to, ali imate dober sluh ali imate določeno stopnjo izgube sluha, je vožnja povezana s številnimi odgovornostmi. Da bi omejili tveganja za nesrečo, poskrbite za vid, za sluh pa obiščite slušni center v vaši bližini, ki vam lahko pomaga izboljšati sluh, ne glede na to, ali ste voznik ali ne.

    Naročite se na brezplačno kontrolo vašega sluha. Več o tem >>

    David_Slusni_akustik_-Slusni_center_Koper-Capodistria-Apparecchi_acustici-slusni-aparati
    David Olenik Vivoda
    Slušni akustik
    AUDIO BM slušni center Koper
    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    Zakaj-je-bolje-nositi-dva-slusna-aparata-namesto-enega-uporabniki-porocajo-izjemne-rezultate-audio-bm

    7 RAZLOGOV ZAKAJ JE BOLJE NOSITI DVA SLUŠNA APARATA

    Naglušne osebe pogosto sprašujejo strokovnjake ali je uporaba dveh slušnih aparatov bolj ustrezna kot uporaba samo enega in ali sploh zares potrebujejo dva slušna aparata?

    Dva slušna aparata pomagata doseči najbolj realistično zvočno izkušnjo. Če imate izgubo sluha v obeh ušesih (bilateralna izguba sluha), boste zagotovo bolje slišali in razumeli z dvema slušnima aparatoma.

    Pred letom 1980 so ljudje običajno nosili samo en slušni aparat, tudi če so izgubili sluh v obeh ušesih, vendar je znanost sčasoma dokazala, da je bolje nositi slušna aparata na obeh ušesih. Zakaj? Navajamo 7 prepričljivih razlogov za uporabo dveh slušnih aparatov namesto samo enega.

    1.

    DVA SLUŠNA APARATA BOLJE DOVAJATA ZVOK V MOŽGANE 

    Sporazumevanje zahteva poslušanje in razumevanje govora. Težja kot je naglušnost, slabše je razumevanje govora. Sluh in prepoznava govora sta neposredno povezana z možgani. Slišimo z možgani in ne z ušesi. Leva polovica možganov je povezana z desnim ušesom in je zadolžena za abstraktno, logično in tehnično razlago jezika. Desna polovica možganov pa je povezana z levim ušesom in prepoznava negovorni del sporočanja; kako je bilo sporočilo mišljeno in katera čustva odraža govor.

    Razumevanje govora zahteva sodelovanje obeh možganskih polovic; šele obe možganski polovici skupaj lahko sestavita celovito sporočilo, ki nam je bilo posredovano preko pogovora ali zvokov iz okolja. (1)

    Nošenje dveh slušnih aparatov pri ljudeh, ki so naglušni na obe ušesi, je torej pomembno za vse, še posebej za otroke. Pri otrocih obojestransko nošenje slušnih aparatov dokazano vpliva na spodbujanje učenja in razvoj jezika.

    Le poslušanje preko obeh ušes zagotavlja, da ostanejo leva in desna slušna pot zvoka do možganov in slušni centri v možganih primerno aktivni, zato se sposobnost poslušanja in razlikovanja zvokov ohranja in krepi, tveganje za nastanek demence pa se zmanjša.

    2.

    BOLJŠA KAKOVOST ZVOKA

    Zanesljivo bolj jasni pogovori tudi v hrupnih okoljih. Razumevanje govora je temelj za dobro komunikacijo. Eden najpomembnejših razlogov, da se ljudje odločajo za nakup slušnih aparatov je, da govorjenje slišijo, a ga ne razumejo. To še posebej velja, če se znajdejo v hrupu ali se v ozadju pojavi drug ‘šum’.

    Raziskave so pokazale, da nošenje dveh slušnih aparatov omogoča bolj jasne pogovore in boljše razumevanje zvoka. Študija (2) je dokazala, da so ljudje, ki so nosili 2 slušna aparata dosegli boljšo kakovost in jasnost zvoka ter boljše rezultate pri testih razlikovanja govora v primerjavi s tistimi, ki so nosili slušne aparate samo na enem ušesu.

    3.

    BOLJŠA SPOSOBNOST DOLOČANJA SMERI IZVORA ZVOKA

    Sposobnost določanja smeri izvora zvoka ali ‘lokalizacija’ zvoka je nekaj, kar posamezniki z normalnim sluhom jemljejo za samoumevno. Vse od rojstva se učimo obračati glavo v smer materinega glasu.

    Možgani uporabljajo zvoke tako iz levega kot iz desnega ušesa, da določijo razdaljo in smer zvokov. Takšen ‘dimenzionalni sluh’ omogoča možganom, da si ustvarijo ‘zemljevid’ zvokov v okolju in da ločijo glas od hrupa in se osredotočijo nanj. (1)

    Iskanje izvora zvoka ni koristno samo v vsakdanjem življenju, ampak je pomembno tudi z vidika varnosti (dobro je vedeti, od kod prihajajo zvoki siren reševalnih vozil, ko smo v avtomobilu, zvonci kolesarjev, ko se sprehajamo po pločniku, razni zvočni opozorilni znaki itd.). Z uporabo dveh slušnih aparatov je zvok uravnotežen, saj zvok z vseh smeri slišimo tako, kot je v naravi.

    4.

    BOLJŠE PREKRIVANJE (MASKIRANJE) TINITUSA

    Pristop, ki se je izkazal za učinkovitega pri prekrivanju (maskiranju) bilateralnega tinitusa (piskanje/šumenje v obeh ušesih), je uporaba slušnih aparatov. Več kot 50 odstotkov ljudi s slušnimi težavami poroča, da jih njihov tinitus manj moti, ko nosijo slušna aparata. Maskiranje tinitusa (dodatna funkcija v slušnih aparatih) in že samo izboljšanje slišnosti z uporabo slušnih aparatov je pogosto uspešen način lajšanja težav s tinitusom.

    Osebe z obojestranskim tinitusom, ki uporabljajo le en slušni aparat, poročajo o zmanjšanju tinitusa na tretiranem ušesu, vendar ob tem še vedno zaznavajo tinitus na ušesu brez slušnega aparata. Obojestranski slušni aparati lahko torej izredno koristijo pri obojestrankem tinitusu.

    5.

    GLASNOSTI VAM NE BO TREBA NASTAVLJATI TAKO VISOKO

    Nošenje dveh slušnih aparatov pripomore k boljšemu dojemanju celotne zvočne slike. Uporabnik dveh slušnih aparatov bolje dojame glasnost, kot uporabnik samo enega slušnega aparata, kar pomeni, da je lahko z dvema aparatoma glasnost nastavljena nižje, kot če bi nosili samo enega. To je tudi prispevek k ohranjanju preostalega sluha in večjemu udobju pri poslušanju.

    Slušna aparata, ki delujeta v paru, potrebujeta manj moči/glasnosti kot en slušni aparat, ki se trudi opraviti nalogo obeh.

    6.

    BOLJŠE POSLUŠANJE ZVOKOV IZ DALJAVE

    Človek bolje sliši oddaljene zvoke z dvema ušesoma, kot samo z enim. Glas, ki ga z enim ušesom komajda slišimo na razdalji treh metrov, slišimo z obema ušesoma lahko tudi z razdalje do 13 metrov.

    7.

    POČUTILI SE BOSTE MANJ UTRUJENI IN BOLJ SPROŠČENI

    Mnogo naglušnih ugotavlja, da je poslušanje in sodelovanje v pogovoru bolj prijetno z uporabo dveh slušnih aparatov, kot samo z enim. To pa zato, ker se jim ni potrebno naprezati, da bi slišali z boljšim ušesom.

    POVZETEK

    Ob obojestranski izgubi sluha nujno potrebujete dva slušna aparata. Ob uporabi samo enega slušnega aparata boste sicer slišali, vendar govora ne boste razumeli najbolje. Sporazumevanje zahteva dobro poslušanje in razumevanje govora, torej aktivne možgane in delujoči obe ušesi. Treba je poskrbeti, da zvok pride do možganov preko obeh ušes. (1)

    Raziskave in praksa kažejo, da se več kot 90% oseb z obojestransko naglušnostjo odloči za uporabo dveh slušnih aparatov.

    A-Peternel-slusni-akustik-audio-bm-slusni-center-Ljubljana-Gosposvetska-cesta
    Aljaž Peternel
    Slušni akustik
    AUDIO BM slušni center Ljubljana Gosposvetska

    Viri:

    (1) Štanta, M. Naglušni naglušnemu. Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske, Nova Gorica: Sonja Trampuž, 2013

    (2) A R McKenzie, C G Rice, Binaural hearing aids for high-frequency hearing loss. Dostop: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2265303/

    Spletna stran: https://www.audiobm.si/kako-slisimo-delovanje-sluha/

    Joy V. Healthy Hearing. Dostop: https://www.healthyhearing.com/report/51388-Hearing-aids-two-are-better-than-one

    Kochkin S., Francis K., Binaural Hearing aids: The Fitting of Choice for Bilateral Loss Subjects. Knowles Electronics Holding, Inc. USA. Dostop: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=cfc1bdcc147478c008b91b409df12ef4244f2921

    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    1 2 3 31

    Iskanje

    +
    Google ocena
    5.0
    Na podlagi 1434 ocen
    ×
    js_loader