Svetovni-dan-alzheimerjeve-bolezni-demenca-sluh-audio-bm-svetovanje-brezplacni-test-sluha

21. SEPTEMBER, SVETOVNI DAN ALZHEIMERJEVE BOLEZNI

Mesec september v svetu obeležujemo kot svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, 21. septembra pa obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. V tem obdobju posamezniki in organizacije širom po svetu izvajajo aktivnosti z namenom večje osveščenosti in destigmatizacije na področju demence pri Alzheimerjevi bolezni in vseh drugih oblik demenc.

Demenca ni del običajnega staranja, pač pa posledica bolezni možganov. O demenci govorimo takrat, ko se posameznikove kognitivne sposobnosti (sposobnost pomnjenja, razumevanja, govora, orientacije in presoje) poslabšajo do te mere, da je to moteče pri vsakdanjem življenju. Povzročijo jo različne bolezni, ki povzročajo propad možganskih celic – nevronov.

Najpogostejša je Alzheimerjeva bolezen. Demenca, kot posledica Alzheimerjeve bolezni predstavlja med 60% in 80% vseh primerov demenc. Prvi znaki demence pri Alzheimerjevi bolezni so težave s kratkoročnim spominom in / ali težave z orientacijo v prostoru. Demenca z Lewijevimi telesci predstavlja 15%-20% vseh demenc. Bolniki imajo simptome, ki so lahko podobni Alzheimerjevi bolezni ali Parkinsonovi bolezni, pogosto jih spremljajo tudi vidni prividi. Poznamo še vaskularne demence, ki so posledica številnih zaporednih kapeh v področju malih do srednje velikih možganskih žil, frontotemporalne demence, ki se pri bolniku izražajo kot spremembe v vedenju in osebnosti, kot neprimerno socialno vedenje, težave pri govoru …

Na nekatere dejavnike tveganja za razvoj demence lahko namreč vplivamo sami. Največ lahko naredimo z zdravim življenjskim slogom. Fizična aktivnost (tudi že hoja) lahko pomembno zmanjša tveganje za demenco. Najbolj priporočljiv je t.i. mediteranski tip prehranjevanja. Dejavnika zaščite sta tudi aktivno trajno izobraževanje ter široka socialna mreža. Svoje možgane lahko urimo z različnimi vajami za spomin in koncentracijo, učenjem tujih jezikov. Pomembno je predvsem, da smo vključeni v družbo, se v stresnem obdobju znamo sprostiti in počnemo stvari, ki jih imamo radi. Pomembno je, da smo v srednjem in poznem življenjskem obdobju še posebej pozorni na zdravstvene težave, ki predstavljajo povečano tveganje za demenco, to so: težave s sluhom, hipertenzija, diabetes, debelost, depresija… Znanstvene ugotovitve kažejo, da lahko z zdravim življenjskim slogom in uspešnim odpravljanjem naštetih zdravstvenih težav zmanjšamo tveganje za razvoj demence za 40%.

Letos obeležitev Alzheimerjeve bolezni poteka pod sloganom »Nikoli prezgodaj, nikoli prepozno«, poudarek je predvsem na preventivi, zmanjševanju in preprečevanju dejavnikov tveganja za nastop demence.

Demenca je med največjimi zdravstvenimi, socialnimi in finančnimi izzivi sodobne družbe in predstavlja velik javnozdravstveni problem. Poznamo več vrst demence, daleč najpogostejša demenca je pri Alzheimerjevi bolezni. Demenca prinaša veliko bolezensko, socialno, telesno, čustveno in finančno breme za osebo z demenco in svojce. Zdravila, ki bi pozdravilo demenco ne poznamo. Kljub temu pa je zgodnje prepoznavanje pomembno, saj z ustreznim in zgodnjim zdravljenjem lahko upočasnimo napredovanje bolezni.

S podaljševanjem življenjske dobe se veča pojavnost Alzheimerjeve demence, ki je kronična napredujoča možganska bolezen. Ta bolezen je v svojem nastajanju zahrbtna. Razvija se počasi, enakomerno, več let, zaradi česar okolica večinoma ne prepozna tega bolezenskega stanja dokler bolezen že močno ne napreduje. Najbolj izstopajo težave s spominom. Demenca je povezana je s slabšanjem zdravstvenega stanja, z upadom kakovosti življenja tako obolelega kot svojcev, s številnimi preprekami, socialno izključenostjo, prikrajšanostjo, nerazumevanjem, nepoznavanjem, strahom, stigmo.


Z izrazom demenca opredeljujemo bolezensko stanje, ki se kaže z upadom možganskih sposobnosti in ovira vsakodnevno funkcioniranje, gre za napredujoče bolezensko stanje, z motnjo več višjih kortikalnih funkcij vključno: spomina, mišljenja, orientacije, razumevanja, računskih zmožnosti, učnih sposobnosti, govornega izražanja, presoje.


Demenca je lahko posledica nevrodegenerativnih, žilnih, vnetnih ali drugih bolezni možganov, ki se pri posamezniku razvijajo postopoma. Znanih je več dejavnikov tveganja za razvoj demence, odvisni so od posameznikovega okolja, njegovega življenjskega sloga in nekaterih pridruženih bolezni.

Največji nespremenljiv dejavnik tveganja za demenco je starost. V svetu se podaljšuje življenjska doba, kar je vzrok za čedalje večje število starejših, še posebej starejših od 65 let, s starostjo pa narašča pojavnost demence. Tudi za Slovenijo velja podobno.

Vodja delovne skupine za demenco na Ministrstvu za zdravje, mag. Nadja Čobal, je na novinarski konferenci ob obeležitvi svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni, predstavila ključne vsebine iz strategije obvladovanja demence do leta 2030.

V novi strategiji na področju demence v Sloveniji, ki jo je vlada sprejela na začetku julija, je navedenih deset ciljev, ki sledijo ciljem Svetovne zdravstvene organizacije. Med drugim izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje razvoja bolezni, zgodnjo diagnostiko in zdravljenje ter bolj učinkovito izvajanje storitev in gospodarjenja s kadrovskimi in finančnimi viri.

»Izredno pomembno je, da se osebe, ki opažajo pri sebi ali pri svojcih, težave s spominom in mišljenjem, obrnejo na zdravnika. Ta bo ocenil kognitivne sposobnosti in presodil ali gre za demenco. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje demence ima prednosti, saj gre za tekmo s časom, nezdravljenje pa vodi v hitrejše napredovanje demence,« je poudarila prim. doc. dr. Mercedes Lovrečič, dr. med., spec. psih, svetnica z NIJZ na današnji novinarski konferenci, kjer je predstavila tudi podatke v povezavi z demenco v Sloveniji, trende in dinamiko sprememb.

Janja Romih iz Ministrstva za solidarno prihodnost je poudarila, da je potrebno zagotoviti dostopnost storitev in programov socialnega varstva in prilagoditi izvajanje storitev v skladu s potrebami in zmožnostmi oseb z demenco, pri čemer je potrebno povečati število postelj in prilagojenih enot za osebe z demenco ter zagotoviti prostorske in kadrovske prilagoditve za izvajanje sodobnih konceptov dela s to ciljno skupino, dejavnost izvajalcev institucionalnega varstva pa širiti tudi v ponudbo skupnostnih oblik storitev (dnevni centri, začasne namestitve, manjše bivalne enote). Izpostavila je tudi zagotavljanje paliativne oskrbe ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za kakovostno in prilagojeno oskrbo oseb z demenco ter svetovanje in podporo staršem/zakonitim zastopnikom/skrbnikom oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter demenco.

Povedala je, da strategija predvideva tudi  izgradnjo treh skupnostnih centrov za osebe z demenco, ki bodo na enem mestu osebam z demenco in njihovim svojcem ponujali storitve, programe in različne druge oblike pomoči ter zagotavljali svetovanje, izobraževanje in osveščanje prebivalcev lokalnega okolja.

Kot ključne naloge Ministrstva za solidarno prihodnost pri doseganju ciljev Strategije je izpostavila širitev in modernizacijo izvajalske mreže s podeljenimi koncesijami za izvajalce institucionalnega varstva starejših ter prilagajanje konceptov dela po psihosocialnem konceptu dela, ki je usmerjen v uporabnika in njegove potrebe. Kot je še dejala, je v pripravi tudi nabor ukrepov, ki bi lahko pomagali izboljšati razpoložljivost kadra pri izvajalcih.

Med pomembnejšimi aktivnostmi Ministrstva za solidarno prihodnost je izpostavila okrepljeno sodelovanje z vsemi deležniki, tudi v lokalnih okoljih, ki lahko pomagajo pri realizaciji ciljev strategije ter poudarila pomen dobrih praks ter pridobljenih izkušenj izvedenih projektov, ki lahko prispevajo dragocene  usmeritve pri razvoju novih oblik pomoči za osebe z demenco in njihove svojce.

Več: https://www.audiobm.si/tezave-s-sluhom-upad-kognitivnih-sposobnosti-in-demenca/

Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
Sluh-veverica-pes-netopir-delfin-slon-audio-bm-preverite-sluh-brezplacno

KAKO SLIŠIJO VEVERICE IN DRUGE ŽIVALI

Veverice imajo zelo razvit sluh, ki jim pomaga pri preživetju in komunikaciji z drugimi vevericami. Slušni sistem veveric jim omogoča zaznavanje širokega spektra zvokov, vključno z visokofrekvenčnimi zvoki, ki jih ljudje ne moremo slišati. Njihov sluh jim pomaga pri iskanju hrane, prepoznavanju plenilcev in komuniciranju z drugimi vevericami.

Veverice lahko zaznajo različne zvoke v svojem okolju, vključno s šumljanjem listja, piskanjem drugih veveric in zvoki plenilcev, kot so ptice roparice. Sposobnost, da slišijo te zvoke, jim pomaga prepoznati nevarnost in se nanjo odzvati. Poleg tega lahko veverice med komuniciranjem med seboj uporabljajo različne zvoke, kot so piski, cviljenje in ščebetanje, da izrazijo svoje občutke in opozorijo na nevarnosti.

Čeprav veverice nimajo tako izrazitega slušnega sistema kot nekatere druge živali, kot so netopirji, ki so specializirani za lov na zvoke, imajo vseeno dober sluh, ki jim pomaga preživeti in uspešno živeti v svojem naravnem okolju.

Kako slišijo druge živali v primerjavi z veverico

Slušni sistem živali se razlikuje glede na vrsto in njihove potrebe. Različne živali so prilagodile svoj sluh svojemu načinu življenja, plenu in komunikaciji. Tukaj je nekaj primerjav glede na sluh nekaterih drugih živali v primerjavi z veverico:

 1. Netopirji: Netopirji so znani po izjemno razvitih slušnih sposobnostih. Imajo sposobnost eholokacije, kar pomeni, da oddajajo visokofrekvenčne zvoke in nato zaznavajo odmeve teh zvokov, da bi razumeli svoje okolje in lovili plen. Njihov sluh je prilagojen za zaznavanje visokofrekvenčnih zvokov, ki jih večina drugih živali ne sliši.
 2. Psi: Psi imajo dober sluh, ki jim omogoča zaznavanje številnih zvokov, vključno s tistimi, ki so zunaj človeškega sluha. Njihov sluh je pomemben za komunikacijo s člani svoje vrste, za lov na plen, in tudi za zaznavanje nevarnosti.
 3. Sloni: Sloni imajo relativno dober sluh, ki pa je bolj občutljiv na nizkofrekvenčne zvoke. To jim omogoča zaznavanje vibracij in nizkih tonov, kar je koristno pri komunikaciji na dolge razdalje in pri zaznavanju potresov v tleh.
 4. Delfini: Delfini so morski sesalci, ki imajo izjemno razvit sluh. Njihov sluh jim omogoča zaznavanje zvokov pod vodo, kar je ključno za navigacijo, iskanje hrane in komunikacijo z drugimi delfini.
 5. Kače: Kače imajo sluh, ki je običajno manj razvit kot pri mnogih drugih živalih. V večini primerov se kače zanašajo na vibracije tal in na svoj vid za zaznavanje okolice in plena.

Vsaka vrsta živali ima svoje prilagojene slušne sposobnosti, ki jim pomagajo preživeti v njihovem specifičnem okolju in izpolnjevati njihove potrebe. Sluh je ključno čutilo za preživetje in komunikacijo v živalskem kraljestvu, in različne vrste so razvile različne prilagoditve, da bi izkoristile te sposobnosti.

Ne pozabimo, kako pomemben je sluh tudi pri ljudeh. Kdaj ste ga nazadnje preverili? Storite to brezplačno, obiščite vam najbližji AUDIO BM slušni center.

Kontaktni podatki >>

Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
Ljubljana-Dogodek-Naj-izguba-sluha-ne-omaje-dusevnega-zdravja-ZDGN-AUDIO-BM-slusni-aparati-blog-vabilo

NAJ IZGUBA SLUHA NE OMAJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Ob letu duševnega zdravja želijo v Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije še dodatno ozavestiti laično in strokovno javnost o izzivih, povezanih z duševnim zdravjem, s katerimi se spopadajo osebe z izgubo sluha.

Pri osebah z izgubo sluha je verjetnost za pojav težav v duševnem zdravju večja kot pri splošni populaciji, storitve na tem področju pa so jim zaradi omejitev v komunikaciji in sporazumevanju manj dostopne.

Na dogodku bodo združili pomembne akterje s področja duševnega zdravja, vključno s strokovnjaki, predstavniki vladnih in nevladnih organizacij ter osebami z izgubo sluha.

Skupaj se bodo posvetili iskanju rešitev na sistemski ravni za premagovanje teh izzivov in razvijanju novih pristopov za boljšo ozaveščenost in podporo.

Osnove informacije o dogodku

Datum dogodka:
11. 10. 2023, od 10.00 do 13.00

Lokacija dogodka:
Hotel Union/Salon Orhideja

Program

10.00 -11.15 Uvodni nagovori in predstavitve

10.00-10.05 – Mladen Veršič, predsednik ZDGNS

10.05-10.15 – Matjaž Juhart, sekretar ZDGNS

10.15-10.25 – Daša Peperko, predstavnica oseb z izgubo sluha

10.25-10.35 – Alda Padeiro Batory, predstavnica oseb z izgubo sluha – Danska

10.35-11.10 – dr. Johannes Fellinger, Inštitut za senzorično in jezikovno nevrologijo v Linzu, strokovnjak za duševno zdravje pri Svetovni zvezi gluhih

11.15 – 11.45 Odmor

11.45 – 13.00 Okrogla miza

Sodelujoči

predstavnik Ministrstva za zdravje RS

predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje

doc. dr. Andreja Poljanec, univ.dipl.psih., spec. zakonske in družinske terapije

Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana

Natalija Spark, univ. dipl. pedagoginja/andragoginja, mag. psihosocialne pomoči in tolmačka za slovenski znakovni jezik

Valerija Škof, novinarka Spletne tv

urednica podkasta Menta, predstavnica gluhih oseb

dr. Sanja Cukut Krilić, program Omra, strokovnjakinja in raziskovalka na področju stigme in duševnega zdravja ter ranljivih skupin

Prijavite se na dogodek Naj Izguba sluha ne omaje duševnega zdravja, ki bo potekal 11. 10. 2023 od 10. do 13. ure v Hotelu Union, Salon Orhideja.

Prijava preko spletnega obrazca: tukaj.

Za več informacij kontaktirajte:
kaja.marolt@zveza-gns.si
telefon 01/500 15 00

Vabimo vas, da se pridružite in soustvarjate vsebino dogodka.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
Povezava-sladkorna-bolezen-tip-2-sluh-naglusnost-audiobm-slusni-aparati

POVEZAVA MED SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 2 IN IZGUBO SLUHA

Sladkorna bolezen tipa 2 je ena najpogostejših kroničnih bolezni današnjega časa. Pogosto povezujemo to bolezen z visokim krvnim sladkorjem, odpornostjo na inzulin ter srčno-žilnimi težavami. Vendar pa je nedavna raziskava privedla do presenetljive ugotovitve: obstaja močna povezava med sladkorno boleznijo tipa 2 in izgubo sluha.

Za mnoge ljudi je povezava med sladkorno boleznijo in izgubo sluha nepričakovana. Vendar pa je več študij pokazalo, da so ljudje s sladkorno boleznijo tipa 2 bolj izpostavljeni tveganju za razvoj slušnih težav v primerjavi z ne-diabetiki. To odkritje je še posebej pomembno, saj sluh igra ključno vlogo v našem vsakdanjem življenju in kakovosti življenja.

Najprej si oglejmo, kaj je sladkorna bolezen tipa 2 in kako vpliva na telo. Sladkorna bolezen tipa 2 je stanje, pri katerem telo ne proizvaja dovolj inzulina ali pa ga celice ne uporabljajo učinkovito. To vodi v povišanje ravni sladkorja v krvi, kar lahko povzroči resne zdravstvene težave. Med drugimi zapleti se je izkazalo, da sladkorna bolezen tipa 2 vpliva tudi na krvne žile in živce, kar ima lahko dolgoročne posledice za sluh.

Tako imenovana diabetična nevropatija je stanje, ki prizadene živčne poti v telesu in je pogost zaplet pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2. To vključuje tudi živce, ki so odgovorni za sluh. Ko so ti živci poškodovani, se lahko pojavijo težave z zaznavanjem zvokov in razumevanjem govorjene besede.

Poleg tega visok krvni sladkor in vnetje, ki ga povzroča sladkorna bolezen, lahko negativno vplivata na celice v notranjem ušesu, ki so ključne za pretvorbo zvočnih signalov v električne signale, ki jih možgani prepoznajo kot zvok. To vpliva na celotno sposobnost slušnega sistema, da pravilno deluje.

Študije so pokazale, da ljudje s sladkorno boleznijo tipa 2 pogosteje poročajo o težavah s sluhom, kot tisti brez te bolezni. Prav tako so ugotovili, da se stopnja izgube sluha povečuje s trajanjem sladkorne bolezni in z neustrezno nadzorovanim krvnim sladkorjem. Z drugimi besedami, bolj ko je sladkorna bolezen tipa 2 slabo nadzorovana, večje je tveganje za izgubo sluha.

To povezavo med sladkorno boleznijo tipa 2 in izgubo sluha je treba resno jemati in obravnavati. Na srečo obstajajo ukrepi, ki jih lahko sprejmemo za zmanjšanje tveganja za izgubo sluha pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2.

Prvi in najpomembnejši korak je dobro nadzorovanje sladkorne bolezni. Redno preverjajte raven krvnega sladkorja in upoštevajte navodila zdravnika glede prehrane, vadbe in morebitnih zdravil. S tem boste zmanjšali tveganje za razvoj zapletov, vključno z izgubo sluha.

Poleg tega je pomembno, da poskrbite za svoje uho. Zaščitite ušesa pred prekomernim hrupom, saj je izpostavljenost glasnemu hrupu lahko škodljiva za sluh. Če opazite kakršne koli spremembe v svojem sluhu, se posvetujte z zdravnikom, da opravite ustrezne preiskave. V AUDIO BM slušnih centrih lahko informativno meritev sluha z avdiometrom opravite brez čakalnih vrst, brez napotnice in celo brezplačno.

Na koncu je pomembno tudi ozaveščanje o povezavi med sladkorno boleznijo tipa 2 in izgubo sluha. Spodbujajte ljudi s sladkorno boleznijo, da se zavedajo tega tveganja in sprejmejo potrebne korake za ohranjanje svojega sluha.

Izguba sluha je lahko zelo moteča in lahko vpliva na kakovost življenja posameznika. Zato je pomembno, da se zavedamo možnih povezav med različnimi boleznimi in zdravstvenimi težavami. Sladkorna bolezen tipa 2 ni izjema, zato je ključnega pomena, da poskrbimo za svoje zdravje in dobro počutje, vključno s sluhom.

Čeprav je povezava med sladkorno boleznijo tipa 2 in izgubo sluha še vedno predmet raziskav, so dosedanje študije jasno pokazale, da je ta povezava prisotna. Zato je pametno sprejeti preventivne ukrepe in se posvetovati z zdravnikom glede kakršnih koli zdravstvenih težav in spremljati tudi stanje sluha.

D-Sedej-slusni-akustik-audio-bm-slusni-center-Ljubljana-Kranj-portret-1.1
Dejan Sedej
Slušni akustik
AUDIO BM slušni center Ljubljana BTC in Kranj
Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
Izguba-sluha-v-stevilkah-AUDIO-BM-slusni-aparati

IZGUBA SLUHA V ŠTEVILKAH

Naš svet je napolnjen z zvoki, ki nas povezujejo z okoljem in drugimi ljudmi. Kljub temu se pogosto zgodi, da ljudje odlašajo z iskanjem pomoči pri težavah s sluhom.

Nedavne študije razkrivajo, da povprečna doba od zaznave težav s sluhom, do takrat, ko posamezniki poiščejo pomoč pri težavah s sluhom, traja kar 7 let.

V tem članku bomo raziskali, zakaj je uporaba slušnih aparatov ključnega pomena za ohranjanje kakovosti življenja, zakaj odlašanje s pridobitvijo pomoči lahko privede do nepotrebnih tveganj in pregledali še nekaj drugih številk s tega področja.

Statistični podatki, ki osvetljujejo obseg globalnega problema izgube sluha:

 • Več kot 460 milijonov ljudi po vsem svetu ima težave s sluhom.
 • Leta 2020 je bilo več kot 1,1 milijarde mladih med 12. in 35. letom starosti ogroženih zaradi izgube sluha zaradi prekomerne izpostavljenosti hrupu.
 • V starostni skupini med 65. in 75. letom ima že približno 1 od 3 ljudi težave s sluhom.
 • Sluh se lahko začne poslabševati že pri starosti 25 let.
 • Več kot 5% svetovnega prebivalstva trpi zaradi izgube sluha, kar vključuje blago, zmerno in hudo stopnjo izgube sluha.
 • Približno 34 milijonov otrok na svetu ima izgubo sluha.
 • Več kot milijarda mladih med 12. in 35. letom starosti tvega izgubo sluha zaradi prekomerne izpostavljenosti hrupu, ki ga povzročajo glasba in hrupno okolje.
 • V nizko in srednje razvitih državah je izguba sluha bolj razširjena, saj pogosto manjka dostop do primernih zdravstvenih storitev in tehnologij za izboljšanje sluha.

Ti statistični podatki dobro predstavijo razširjenost izgube sluha in njegov vpliv na svetovno prebivalstvo. V AUDIO BM izpostavljamo pomembnost ozaveščanja o izgubi sluha, zgodnjega odkrivanja in pravočasnega ukrepanja za ohranjanje in izboljšanje slušne sposobnosti ter kakovosti življenja posameznikov.

ZAKAJ JE SLUH POMEMBEN IN KAJ PRINESE IZGUBA SLUHA?

Sluh je čut, ki nas povezuje z okoljem in ljudmi okoli nas. Omogoča nam, da se nemoteno vključujemo v družbo, slišimo govor, glasbo in zaznamo zvoke, ki nas obkrožajo. Sluh nas povezuje z našo okolico ter prispeva k celovitemu doživljanju sveta. Zato je ključnega pomena, da svoj sluh ohranjamo v najboljšem stanju. Izguba sluha je lahko za posameznika in njegovo okolico velik izziv, saj vpliva na komunikacijo, socialne odnose in kakovost življenja. Ko pride do izgube sluha, se lahko pojavijo različni izzivi in spremembe, odvisno od stopnje izgube in posameznikovih življenjskih okoliščin. Tukaj je nekaj vidikov, s katerimi se posamezniki pogosto soočajo ob izgubi sluha:

 • Komunikacija: Izguba sluha lahko oteži komunikacijo, še posebej v hrupnih okoljih ali med več osebami. Posamezniki se lahko počutijo izolirane, ker ne morejo več enostavno slediti pogovorom.
 • Socialno distanciranje: Posamezniki z izgubo sluha se lahko umaknejo iz družabnih situacij, saj se počutijo nelagodno ali se težje vključujejo v pogovore. To lahko vodi do izolacije in osamljenosti.
 • Delovno okolje: Izguba sluha lahko vpliva na produktivnost in uspešnost pri delu. Posamezniki se lahko srečujejo z izzivi pri komunikaciji s sodelavci, nadrejenimi in strankami.
 • Emocionalni vpliv: Izguba sluha lahko vpliva na čustveno počutje posameznika. Nekateri se soočajo s frustracijo, jezo, žalostjo ali celo depresijo zaradi izgube sposobnosti komunikacije.
 • Samozavest in samopodoba: Izguba sluha lahko vpliva na samozavest in samopodobo posameznika, saj se lahko počutijo manj sposobne ali sprejete v družbi.

Pomembno je poudariti, da obstajajo rešitve in strategije, ki lahko pomagajo ublažiti vpliv izgube sluha. Pridobitev slušnih aparatov, uporaba tehnologije za izboljšanje komunikacije, prilagoditve v načinu življenja ter podpora družine in prijateljev so le nekatere izmed možnosti. Pomembno je, da se posameznik s podporo strokovnjakov in svoje okolice sooči s spremembami, ki jih prinese izguba sluha, ter se prilagodi novim načinom komunikacije in življenja.

ZAKAJ LJUDJE ODLAŠAJO S PRIDOBITVIJO POMOČI?

Različni dejavniki vplivajo na to, zakaj ljudje odlašajo s pridobitvijo slušnih aparatov. Nekateri menijo, da so njihove težave s sluhom le začasne ali nepomembne. Drugi se morda sramujejo priznati svoje težave ali se bojijo stigmatizacije. Vendar pa lahko odlašanje s pridobitvijo pomoči privede do nepopravljivih posledic.

Čas, ki mineva med zaznavanjem prvih znakov težav s sluhom in pridobitvijo pomoči, ima neposreden vpliv na tip slušnih aparatov, ki jih bomo potrebovali. Zgodnja pridobitev pomoči omogoča izbiro slušnih aparatov, ki ustrezajo našim potrebam, udobju in življenjskemu slogu.

Pridobivanje pomoči v obliki slušnih aparatov je ključno za izboljšanje kakovosti življenja in ohranjanje komunikacije s svetom okrog nas.

Ne čakajte preveč dolgo, če opazite znake težav s sluhom. Slušni aparati so postali udobni, diskretni in visoko prilagodljivi, zato poskrbite za svoj sluh že danes. Obiščite nas in brezplačno informativno preverite sluh.

Slusni-akustik-strokovnjak-za-sluh-in-slusne-aparate-Kevin-Glavica-AUDIO-BM-slusni-center-Ptuj
Kevin Glavica
Slušni akustik
AUDIO BM slušni center Ptuj
Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.

HIPERAKUZIJA: KO ŽE TIHI ZVOKI POVZROČAJO TRPLJENJE

Ste se že kdaj znašli v situaciji, ko je bilo vsakdanje okolje preglasno in neprijetno? Ali pa ste se morda soočili s težavami pri obvladovanju vsakodnevnih zvokov? Če je odgovor pritrdilen, se morda srečujete s hiperakuzijo. Hiperakuzija je zelo specifičen in pogosto neprepoznan problem, ki močno vpliva na kakovost življenja posameznika. V tem prispevku se bomo posvetili razumevanju hiperakuzije, njenim vzrokom, simptomom in možnim rešitvam.

KAJ JE HIPERAKUZIJA?

Hiperakuzija je neobičajna občutljivost na zvoke, ki so sicer povsem običajni in neškodljivi za večino ljudi. Posamezniki s hiperakuzijo premočno zaznavajo zvoke, ki se jim zdijo zelo glasni ali celo boleči, čeprav so ti zvoki za druge ljudi povsem običajni in sprejemljivi. Hiperakuzija lahko prizadene tako odrasle kot otroke in je za posameznika lahko zelo frustrirajoča saj lahko vpliva tudi na vsakodnevne aktivnosti.

HIPERAKUZIJA IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Posamezniki s hiperakuzijo se pogosto soočajo z izzivi pri obvladovanju vsakodnevnih zvokov. Hrup prometa, zvoki v pisarni ali trgovini ter celo pogovori drugih ljudi lahko povzročijo nelagodje in tesnobo. Zaradi tega se mnogi izogibajo druženju, se umikajo v osamo in se tako oddaljijo od družbenega življenja.

Poleg tega lahko hiperakuzija vpliva na delovne zmogljivosti in šolski uspeh, saj se posameznik težje osredotoča in sodeluje v hrupnih okoljih. To lahko povzroči težave v medosebnih odnosih in vodi do občutkov osamljenosti ter depresije.

VZROKI HIPERAKUZIJE

Vzroki hiperakuzije niso vedno povsem jasni, vendar obstaja več dejavnikov, ki lahko prispevajo k razvoju tega stanja. Med najpogostejšimi vzroki so:

 • Poškodbe sluha: Hiperakuzija se lahko pojavi kot posledica poškodbe slušnega sistema, na primer zaradi izpostavljenosti glasnemu hrupu ali poškodbe notranjega ušesa.
 • Nevrološke motnje: Nekatere nevrološke motnje, kot je migrena, lahko povzročijo občutljivost na zvoke.
 • Psihične težave: Ljudje s tesnobo, depresijo ali posttravmatskim stresnim sindromom (PTSD) so bolj dovzetni za hiperakuzijo.
 • Genetika: Obstaja tudi genetska predispozicija za hiperakuzijo, ki se lahko prenaša znotraj družine.

SIMPTOMI HIPERAKUZIJE

Glavni simptom hiperakuzije je preobčutljivost na zvoke. Posamezniki s hiperakuzijo se lahko težko spopadajo z običajnimi vsakodnevnimi zvoki, kot so hrup prometa, zvoki aparatur, zvonjenje telefona ali celo pogovori drugih ljudi. Ti zvoki lahko povzročijo občutke tesnobe, nelagodja in celo fizične bolečine.

Poleg tega lahko hiperakuzija vpliva na socialno življenje posameznika. Zaradi strahu pred neudobnimi zvoki se lahko posamezniki izogibajo družabnim dogodkom, kar lahko vodi v izolacijo in občutek osamljenosti.

KAKO OBVLADATI HIPERAKUZIJO?

Če se prepoznate v simptomih hiperakuzije, je pomembno, da poiščete strokovno pomoč. Prvi korak je obisk pri specialistu za uho, nos in grlo (ORL), ki lahko izključi morebitne fizične vzroke za vaše težave s sluhom. ORL zdravnik bo izvedel temeljito oceno vašega sluha in ugotovil, ali je hiperakuzija prisotna.

Če je hiperakuzija potrjena, obstajajo številni načini za obvladovanje tega stanja:

 • Izogibanje glasnemu hrupu: Poskusite se izogibati okoljem z glasnim hrupom, če je to mogoče. Uporabite zaščito za ušesa, kadar ste izpostavljeni hrupnim situacijam.
 • Zvočna terapija:
  • Zvočna terapija, kot je uporaba belih šumov ali pomirjujočih zvokov, lahko pomaga pri prikrivanju motečih zvokov in zmanjšanju občutka nelagodja.
  • Terapevti lahko uporabljajo tehniko usmerjenega zvoka, ki pomaga posameznikom, da se postopoma bolj navadijo na občutljive zvoke.
 • Psihološka podpora: Če je hiperakuzija povezana s tesnobo ali depresijo, je lahko koristna tudi psihoterapija.
 • Medicinsko zdravljenje: V nekaterih primerih lahko zdravnik predpiše zdravila za obvladovanje simptomov hiperakuzije.

ALI SLUŠNI APARATI LAHKO POMAGAJO?

Slušni aparati so naprave, ki lahko povečajo sposobnost slišanja in izboljšajo razumevanje govora. Tradicionalno so bili slušni aparati namenjeni predvsem tistim z izgubo sluha, vendar s tehnološkim napredkom lahko pomagajo tudi pri obvladovanju hiperakuzije.

Umirjanje zvokov: Nekateri sodobni slušni aparati imajo funkcije za umirjanje zvokov, ki pomagajo zmanjšati glasnost neželenih zvokov okolice. To lahko pomaga pri zmanjšanju nelagodja in olajša slišanje v hrupnih okoljih.

Prilagajanje glasnosti: Slušni aparati se lahko prilagodijo glede na individualne potrebe posameznika. S pomočjo tehnologije prilagajanja glasnosti lahko posameznik samostojno uravnava jakost zvokov in tako izbere najprimernejši nivo slišnosti.

Ustvarjanje okolja z belim šumom: Slušni aparati lahko generirajo beli šum ali pomirjujoče zvoke, ki pomagajo pri prikrivanju motečih zvokov okolice. To lahko zmanjša občutek nelagodja in pripomore k boljši sprostitvi.

Individualna prilagoditev: Slušni aparati se prilagodijo glede na specifične potrebe posameznika. Slušni akustik bo opravil temeljito oceno sluha in določil najustreznejši način prilagajanja slušnega aparata glede na resnost in vrsto hiperakuzije.

ZAKLJUČEK

Hiperakuzija je težava, ki je morda malo znana, vendar močno vpliva na življenje tistih, ki se srečujejo s tem stanjem. Pomembno je, da se zavedamo obstoja hiperakuzije in da ponudimo podporo in razumevanje posameznikom, ki se soočajo s to težavo.

Če menite, da imate težave s preobčutljivostjo na zvoke, se posvetujte s strokovnjakom, da dobite ustrezno diagnozo in podporo. Z ustrezno obravnavo in obvladovanjem simptomov lahko izboljšate kakovost svojega življenja in se ponovno vključite v vsakodnevne dejavnosti brez nepotrebnega nelagodja. Spomnite se, da niste sami, in da obstajajo rešitve, ki vam lahko pomagajo pri obvladovanju hiperakuzije.

Vabljeni na brezplačni informativni test sluha – obiščite katerikoli AUDIO BM slušni center.

Lokacije >>

D-Sedej-slusni-akustik-audio-bm-slusni-center-Ljubljana-Kranj-portret-1.1
Dejan Sedej
Slušni akustik
AUDIO BM slušni center Ljubljana BTC in Kranj
Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
Doniranje-slušnih-aparatov-prizadetim-v-ujmi-AUDIO-BM

VAM JE UJMA UNIČILA ALI ODNESLA SLUŠNE APARATE? AUDIO BM VAM DONIRA NOVE

V slušnih centrih AUDIO BM smo pretreseni nad posledicami ujme, ki se je prejšnji konec tedna znesla nad Slovenijo. Sočustvujemo z vsemi prizadetimi, a to ni dovolj. S srcem smo se odločili pomagati s svojimi rokami in tudi z doniranjem slušnih aparatov tistim, ki jim je ujma uničila ali odnesla slušne aparate.

Do 31. 8. 2023 nam na e-mail info@audiobm.si pošljite:

 • Zapisnik za zavarovalnico ali drug uradni zapisnik iz katerega bo jasno razvidno, da so slušni aparati med uničenimi ali izginulimi predmeti.
 • Račun, ki ste ga prejeli ob nabavi slušnih aparatov. Če ga nimate, zaprosite zanj pri dobavitelju, kjer ste slušne aparate prejeli, da vam natisne kopijo.

V AUDIO BM bomo vsem prizadetim donirali nove slušne aparate.

Brezplačno bomo naredili tudi novo meritev sluha in vse nastavitve, ki so potrebne, da bodo novi slušni aparati pravilno prilagojeni.

Uničeni ali izgubljeni slušni aparati ne smejo biti starejši od 6 let.

Vse, ki prebirate to objavo prosimo, da jo delite preko družbenih omrežij, elektronske pošte ali ustno. Le tako bo informacija pravočasno dosegla tiste, ki pomoč potrebujejo, da bo njihovo življenje ponovno čim prej lepše in lažje. Tudi na takšen način, da delite objavo, boste izkazali vašo solidarnost in pripravljenost pomagati. Hvala vam!

Slusni-akustiki-AUDIO-BM-specialisti-za-slusne-aparate
Nasveti-za-varno-voznjo-z-izgubo-sluha-audio-bm-slusni-aparati-svetovanje

NASVETI ZA VARNO VOŽNJO V PRIMERU IZGUBE SLUHA

Kako pomemben je sluh pri vožnji? Verjetno bolj, kot si mislite. Medtem ko je vid najpomembnejše čutilo za volanom, sluh pomaga zaznati bližajoča se reševalna vozila, hupo nestrpnega voznika ali zvok pomotoma vklopljenih smernikov.

Tudi če izguba sluha nima pomembnega vpliva na vašo sposobnost vožnje, vseeno pomaga, da ste pripravljeni in upoštevate dodatne previdnostne ukrepe.

Ukrepajte ob izgubi sluha

Če ste opazili, da vaš sluh ni več tako dober, kot je bil, vam priporočamo, da obiščete slušni center, kjer imajo tiho kabino oz. zvočno izoliran prostor, avdiometer in usposobljene slušne akustike za merjenje sluha ali pa obiščite specialista ORL, ki bo opravil celovit ORL pregled.

Če imate izgubo sluha, vam lahko pomagajo slušni aparati. Slušni aparati ojačajo pomembne zvoke s ceste, iz avtomobila ter pomagajo možganom pri njihovi interpretaciji.

Udeležujte se letnih kontrol sluha in letnih kontrol slušnih aparatov

Sluh se sčasoma spreminja. Zato je pomembno, da so nastavitve slušnih aparatov vedno prilagojene vašim potrebam, da lahko slušne aparate polno izkoristite.

Če vaši slušni aparati nimajo baterij za ponovno polnjenje priporočamo, da vzamete s seboj komplet rezervnih baterij, ko greste od doma. Če med vožnjo dobite znak, da je čas za zamenjavo baterij, se ustavite in jih zamenjajte.

Če se zaradi izgube sluha ne počutite varno voziti, se posvetujte s svojim slušnim akustikom. Vaš slušni akustik vam lahko pomaga tako, da vam pokaže najpogostejše zvoke prometa in avtomobilov. V slušnem centru uporabi vaše reakcije in odzive za natančno nastavitev vaših slušnih aparatov, tako da lahko slišite pomembne zvoke iz prometa.

Vožnja z izgubo sluha

Med vožnjo vedno uporabljajte slušne aparate. Današnji slušni aparati so čudeži tehnologije z občutljivimi mikrofoni in obdelavo zvoka, kar omogoča boljše razlikovanje govora od hrupa v ozadju. Da boste od slušnih aparatov med vožnjo imeli čim večjo korist, preberite nasvete v nadaljevanju.

 • Zmanjšajte glasnost radia, preden se odpravite na pot, da se med vožnjo ne poigravate z gumbi. Izogibanje pretiranemu hrupu ni koristno le za ohranjanje sluha, temveč nam tudi omogoča, da se bolje osredotočimo na druge zvoke okoli nas, še posebej tiste, ki so pomembni za našo varnost.
 • Če imate v avtu sopotnike, se lahko izognete preveč in preglasnemu govorjenju. Početi nekaj drugega kot vožnja odvrača vašo pozornost od dogajanja na cesti.
 • Okno avtomobila imejte zaprto, da zmanjšate hrup s ceste. Če lahko zmanjšate število zvokov, ki tekmujejo za vašo pozornost, se boste lahko bolje osredotočili.
 • Osredotočite se na vožnjo – vse ostalo lahko počaka, dokler ne pridete na cilj.
 • Odložite telefon. Če že, telefonirajte izključno prostoročno. Med vožnjo nikoli ne berite in ne pošiljajte sporočil.

Ker bodo motnje zaradi upoštevanja zgornjih nasvetov manjše, se boste lažje osredotočili na zvoke, ki jih želite in na tiste, ki so pomembni za varnost v prometu.

Kaj pa vaš vid?

Vid je najpomembnejše čutilo pri vožnji. Upoštevajte naslednje nasvete, da boste obdržali oči na cesti in dobro videli:

 • Tako kot vam sluh lahko preveri slušni akustik, pri okulistu preverite vaš vid.
 • Med vožnjo nosite očala, če jih potrebujete. To je pomembno za vas in za ljudi, s katerimi si delite cesto.
 • Razmislite o naložbi v tako imenovana “širokokotna” ogledala. Čeprav ne bodo odpravila slepih peg, lahko pomagajo zmanjšati potrebo po pogledu čez ramo. Pogosto preverjajte vzvratno ogledalo, da boste pozorni na vozila, ki se približujejo od zadaj.

Ne glede na to, ali imate dober sluh ali imate določeno stopnjo izgube sluha, je vožnja povezana s številnimi odgovornostmi. Da bi omejili tveganja za nesrečo, poskrbite za vid, za sluh pa obiščite slušni center v vaši bližini, ki vam lahko pomaga izboljšati sluh, ne glede na to, ali ste voznik ali ne.

Naročite se na brezplačno kontrolo vašega sluha. Več o tem >>

David_Slusni_akustik_-Slusni_center_Koper-Capodistria-Apparecchi_acustici-slusni-aparati
David Olenik Vivoda
Slušni akustik
AUDIO BM slušni center Koper
Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
Zakaj-je-bolje-nositi-dva-slusna-aparata-namesto-enega-uporabniki-porocajo-izjemne-rezultate-audio-bm

7 RAZLOGOV ZAKAJ JE BOLJE NOSITI DVA SLUŠNA APARATA

Naglušne osebe pogosto sprašujejo strokovnjake ali je uporaba dveh slušnih aparatov bolj ustrezna kot uporaba samo enega in ali sploh zares potrebujejo dva slušna aparata?

Dva slušna aparata pomagata doseči najbolj realistično zvočno izkušnjo. Če imate izgubo sluha v obeh ušesih (bilateralna izguba sluha), boste zagotovo bolje slišali in razumeli z dvema slušnima aparatoma.

Pred letom 1980 so ljudje običajno nosili samo en slušni aparat, tudi če so izgubili sluh v obeh ušesih, vendar je znanost sčasoma dokazala, da je bolje nositi slušna aparata na obeh ušesih. Zakaj? Navajamo 7 prepričljivih razlogov za uporabo dveh slušnih aparatov namesto samo enega.

1.

DVA SLUŠNA APARATA BOLJE DOVAJATA ZVOK V MOŽGANE 

Sporazumevanje zahteva poslušanje in razumevanje govora. Težja kot je naglušnost, slabše je razumevanje govora. Sluh in prepoznava govora sta neposredno povezana z možgani. Slišimo z možgani in ne z ušesi. Leva polovica možganov je povezana z desnim ušesom in je zadolžena za abstraktno, logično in tehnično razlago jezika. Desna polovica možganov pa je povezana z levim ušesom in prepoznava negovorni del sporočanja; kako je bilo sporočilo mišljeno in katera čustva odraža govor.

Razumevanje govora zahteva sodelovanje obeh možganskih polovic; šele obe možganski polovici skupaj lahko sestavita celovito sporočilo, ki nam je bilo posredovano preko pogovora ali zvokov iz okolja. (1)

Nošenje dveh slušnih aparatov pri ljudeh, ki so naglušni na obe ušesi, je torej pomembno za vse, še posebej za otroke. Pri otrocih obojestransko nošenje slušnih aparatov dokazano vpliva na spodbujanje učenja in razvoj jezika.

Le poslušanje preko obeh ušes zagotavlja, da ostanejo leva in desna slušna pot zvoka do možganov in slušni centri v možganih primerno aktivni, zato se sposobnost poslušanja in razlikovanja zvokov ohranja in krepi, tveganje za nastanek demence pa se zmanjša.

2.

BOLJŠA KAKOVOST ZVOKA

Zanesljivo bolj jasni pogovori tudi v hrupnih okoljih. Razumevanje govora je temelj za dobro komunikacijo. Eden najpomembnejših razlogov, da se ljudje odločajo za nakup slušnih aparatov je, da govorjenje slišijo, a ga ne razumejo. To še posebej velja, če se znajdejo v hrupu ali se v ozadju pojavi drug ‘šum’.

Raziskave so pokazale, da nošenje dveh slušnih aparatov omogoča bolj jasne pogovore in boljše razumevanje zvoka. Študija (2) je dokazala, da so ljudje, ki so nosili 2 slušna aparata dosegli boljšo kakovost in jasnost zvoka ter boljše rezultate pri testih razlikovanja govora v primerjavi s tistimi, ki so nosili slušne aparate samo na enem ušesu.

3.

BOLJŠA SPOSOBNOST DOLOČANJA SMERI IZVORA ZVOKA

Sposobnost določanja smeri izvora zvoka ali ‘lokalizacija’ zvoka je nekaj, kar posamezniki z normalnim sluhom jemljejo za samoumevno. Vse od rojstva se učimo obračati glavo v smer materinega glasu.

Možgani uporabljajo zvoke tako iz levega kot iz desnega ušesa, da določijo razdaljo in smer zvokov. Takšen ‘dimenzionalni sluh’ omogoča možganom, da si ustvarijo ‘zemljevid’ zvokov v okolju in da ločijo glas od hrupa in se osredotočijo nanj. (1)

Iskanje izvora zvoka ni koristno samo v vsakdanjem življenju, ampak je pomembno tudi z vidika varnosti (dobro je vedeti, od kod prihajajo zvoki siren reševalnih vozil, ko smo v avtomobilu, zvonci kolesarjev, ko se sprehajamo po pločniku, razni zvočni opozorilni znaki itd.). Z uporabo dveh slušnih aparatov je zvok uravnotežen, saj zvok z vseh smeri slišimo tako, kot je v naravi.

4.

BOLJŠE PREKRIVANJE (MASKIRANJE) TINITUSA

Pristop, ki se je izkazal za učinkovitega pri prekrivanju (maskiranju) bilateralnega tinitusa (piskanje/šumenje v obeh ušesih), je uporaba slušnih aparatov. Več kot 50 odstotkov ljudi s slušnimi težavami poroča, da jih njihov tinitus manj moti, ko nosijo slušna aparata. Maskiranje tinitusa (dodatna funkcija v slušnih aparatih) in že samo izboljšanje slišnosti z uporabo slušnih aparatov je pogosto uspešen način lajšanja težav s tinitusom.

Osebe z obojestranskim tinitusom, ki uporabljajo le en slušni aparat, poročajo o zmanjšanju tinitusa na tretiranem ušesu, vendar ob tem še vedno zaznavajo tinitus na ušesu brez slušnega aparata. Obojestranski slušni aparati lahko torej izredno koristijo pri obojestrankem tinitusu.

5.

GLASNOSTI VAM NE BO TREBA NASTAVLJATI TAKO VISOKO

Nošenje dveh slušnih aparatov pripomore k boljšemu dojemanju celotne zvočne slike. Uporabnik dveh slušnih aparatov bolje dojame glasnost, kot uporabnik samo enega slušnega aparata, kar pomeni, da je lahko z dvema aparatoma glasnost nastavljena nižje, kot če bi nosili samo enega. To je tudi prispevek k ohranjanju preostalega sluha in večjemu udobju pri poslušanju.

Slušna aparata, ki delujeta v paru, potrebujeta manj moči/glasnosti kot en slušni aparat, ki se trudi opraviti nalogo obeh.

6.

BOLJŠE POSLUŠANJE ZVOKOV IZ DALJAVE

Človek bolje sliši oddaljene zvoke z dvema ušesoma, kot samo z enim. Glas, ki ga z enim ušesom komajda slišimo na razdalji treh metrov, slišimo z obema ušesoma lahko tudi z razdalje do 13 metrov.

7.

POČUTILI SE BOSTE MANJ UTRUJENI IN BOLJ SPROŠČENI

Mnogo naglušnih ugotavlja, da je poslušanje in sodelovanje v pogovoru bolj prijetno z uporabo dveh slušnih aparatov, kot samo z enim. To pa zato, ker se jim ni potrebno naprezati, da bi slišali z boljšim ušesom.

POVZETEK

Ob obojestranski izgubi sluha nujno potrebujete dva slušna aparata. Ob uporabi samo enega slušnega aparata boste sicer slišali, vendar govora ne boste razumeli najbolje. Sporazumevanje zahteva dobro poslušanje in razumevanje govora, torej aktivne možgane in delujoči obe ušesi. Treba je poskrbeti, da zvok pride do možganov preko obeh ušes. (1)

Raziskave in praksa kažejo, da se več kot 90% oseb z obojestransko naglušnostjo odloči za uporabo dveh slušnih aparatov.

A-Peternel-slusni-akustik-audio-bm-slusni-center-Ljubljana-Gosposvetska-cesta
Aljaž Peternel
Slušni akustik
AUDIO BM slušni center Ljubljana Gosposvetska

Viri:

(1) Štanta, M. Naglušni naglušnemu. Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske, Nova Gorica: Sonja Trampuž, 2013

(2) A R McKenzie, C G Rice, Binaural hearing aids for high-frequency hearing loss. Dostop: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2265303/

Spletna stran: https://www.audiobm.si/kako-slisimo-delovanje-sluha/

Joy V. Healthy Hearing. Dostop: https://www.healthyhearing.com/report/51388-Hearing-aids-two-are-better-than-one

Kochkin S., Francis K., Binaural Hearing aids: The Fitting of Choice for Bilateral Loss Subjects. Knowles Electronics Holding, Inc. USA. Dostop: https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=cfc1bdcc147478c008b91b409df12ef4244f2921

Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
Slusni-aparati-uporaba-v-dezevnem-vremenu-audio-bm-svetovanje-servis

SLUŠNI APARATI IN UPORABA V DEŽEVNEM VREMENU

Deževno vreme predstavlja posebne izzive za tiste, ki uporabljajo slušne aparate. Slušni aparati so tehnološko napredne naprave, zasnovane za izboljšanje kakovosti življenja oseb s težavami s sluhom. Ker pa so občutljive elektronske naprave, je pomembno, da poskrbimo za njihovo ustrezno zaščito, ko se znajdemo v deževnih pogojih.

Eno od najpogostejših vprašanj, s katerimi se uporabniki slušnih aparatov soočajo v dežju je, kako jih zaščititi pred vlago. Slušni aparati so običajno občutljivi na vlago, ki jo dež prinaša, in izpostavljenost vodi lahko povzroči okvare ali zmanjša zanesljivost delovanja slušnih aparatov. Vendar pa obstaja več ukrepov, s katerimi lahko poskrbimo za ustrezno zaščito slušnih aparatov v deževnem vremenu in podaljšamo njihovo življenjsko dobo.

Med deževanjem uporabljajte dežnik ali kapuco

Med deževanjem je priporočljivo uporabljati dežnik ali kapuco, da preprečimo, da bi dež direktno padal na slušne aparate. Če se srečujemo z močnim nalivom ali razmerami, kjer bi bila izpostavljenost vodi neizogibna, je priporočljivo slušne aparate začasno odstraniti, da jih zaščitimo pred morebitnimi poškodbami.

Sušenje slušnih aparatov po uporabi

Vlaga je pogost vzrok za okvare slušnih aparatov, zato je njeno nadzorovanje ključnega pomena. Sušilniki za slušne aparate so odlična naložba, saj pomagajo absorbirati vlago in ohranjajo slušne aparate suhe. Sušilniki za slušne aparate so posebej zasnovani za odstranjevanje vlage iz slušnih aparatov in jih ohranjajo suhe, kar preprečuje poškodbe zaradi vlage.

Izdelki za sušenje >>

Redno čiščenje in vzdrževanje

Slušne aparate je treba redno čistiti in vzdrževati, še posebej po izpostavljenosti dežju. Upoštevajte navodila proizvajalca za čiščenje in shranjevanje slušnih aparatov.

Odstranitev baterij iz slušnih aparatov

Če se zgodi, da se slušni aparati zmočijo, odstranite baterije iz slušnih aparatov. To bo preprečilo poškodbe baterij zaradi vlage in boljše sušenje slušnih aparatov. Predlagamo tudi obisk slušnega centra.

Investirajte v vodoodporne modele slušnih aparatov

Če še niste kupili slušnih aparatov, razmislite o nakupu modelov, ki imajo čim višjo zaščito pred vdorom vode in prahu (IP 68). Ti modeli ponujajo enako kakovost zvoka kot običajni slušni aparati, hkrati pa zagotavljajo dodatno zaščito pred vlago.

Uporaba slušnih aparatov v deževnem vremenu ni nepremostljiva ovira, če upoštevamo nekaj preprostih nasvetov. Pravilna zaščita, vzdrževanje in preventivni ukrepi lahko zagotovijo, da bodo slušni aparati nemoteno delovali tudi v slabem vremenu, hkrati pa bodo uporabnikom omogočili, da ohranijo kakovostno komunikacijo in uživajo v zvokih okolice, ne glede na vremenske razmere.

Klemen Rant
Slušni akustik
AUDIO BM slušni center Ljubljana BTC
Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
1 2 3 42

Iskanje

+
Google ocena
5.0
Na podlagi 1351 ocen
×
js_loader