MEDNARODNI DAN GLUHIH 2019 – »PRIPRAVLJENI SPREJETI DRUGAČNOST?«

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, kot reprezentativna invalidska organizacija za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom skupaj z Društvom gluhih in naglušnih Celje organizirata kulturni program v počastitev Mednarodnega dneva gluhih.

Slavnostna akademija s kulturnim programom bo v soboto, 21. septembra 2019, ob 13. uri v Celjskem domu (Krekov trg 3, Celje).

Gluhi in naglušni so v Sloveniji organizirani od leta 1931 in veljajo za eno od najstarejših invalidskih organizacij v Sloveniji. V Zvezo je vključenih 13 medobčinskih društev gluhih in naglušnih. V Sloveniji je približno 1500 gluhih, ki uporablja slovenski znakovni jezik, približno 450 oseb s polževim vsadkom, približno 100 gluhoslepih oseb, ki uporablja znakovni jezik ter približno 75.000 oseb s slušnim aparatom.

Svetovna zveza gluhih (WFD-World Federation of the Deaf) je leta 1958 v Rimu v Italiji sprejela svetovno manifestacijo »Mednarodni teden gluhih«, ki ga povsod po svetu praznujemo zadnji teden v septembru, na počastitev prvega svetovnega kongresa, ki je bil organiziran  v mesecu septembru leta 1951. Tokratni 60. mednarodni dan gluhih bo v Celju.

Na ta dan oziroma teden gluhih želimo opozoriti javnost na nevidno invalidnost – gluhoto in na težave, s katerimi se gluhi in naglušni srečujejo v vsakodnevnem življenju. Invalidi sluha in govora so pogosto ovirani pri zadovoljevanju svojih vitalnih potreb in interesov.

Gluhota je med najtežjimi invalidnostmi zaradi doživljenjske ovire govorno-socialne komunikacije, ki se kaže pri gluhih osebah v trajni izoliranosti od slišečega okolja. Organizacije gluhih so med najstarejšimi in so gluhim na temelju solidarnosti, samopomoči, istih izkušenj s slišečim okoljem in ob pomoči posameznikov z znanjem materinega jezika gluhih – znakovnega jezika, zagotavljale uveljavljanje specifičnih potreb in pomembno pripadnost svojemu socialnemu okolju.

Ob letošnjem letu opozarjamo na nevidno diskriminacijo gluhih na številnih področjih življenja in dela gluhih oseb. Pravica gluhih, da pridobijo svoj jezik t.j. znakovni jezik od samega rojstva. Identiteta gluhih opredeljuje gluhe kot pripadnike kulturne in jezikovne skupnosti, ki uporablja znakovni jezik kot materni ali naravni jezik za sporazumevanje. Gluhi ljudje morajo imeti enak dostop do sodelovanja v osebnem, javnem in političnem prostoru, kot vsi ostali.

Zmožnost znakovnega jezika za sporazumevanje in zagotavljanje tolmačev pomeni, da imajo gluhe osebe enake možnosti zaposlovanja. Gluhe osebe potrebujejo dostop do javnih informacij in storitev preko tolmačenja v znakovnem jeziku, podnaslavljanja in drugih ustreznih tehničnih rešitev. Če se gluhim osebam odvzame osnovna pravica do uporabe lastnega jezika, so te pravice močno okrnjene.

ZDGNS je vložila na Vlado RS pobudo za spremembo Ustave RS, v katero se bi vpisal slovenski znakovni jezik. Vlada je predlog sprejela ter v Državni zbor RS uradno vložila pobudo za spremembo Ustave. Ustavna komisija Državnega zbora je to pobudo soglasno podprla in začela postopke za spremembo Ustave. Spremembo si želimo že v letu 2020. Z umestitvijo znakovnega jezika v Ustavo se želi doseči dokončno prenehajo razprave ali je znakovni jezik jezik, ter da država usmeri posebno pozornost na razvoj in standardizacijo slovenskega znakovnega jezika. Posledično je želja tudi, da bi se gluhi otroci v Sloveniji končno po vseh teh letih borbe lahko začeli izobraževati v svojem jeziku in tudi o svojem jeziku. Nedopustno je dejstvo, da še do dandanes, gluhi otroci v osnovni šoli nimajo predmeta slovenski znakovni jezik. 

Društvo gluhih in naglušnih Celje

Društvo gluhih in naglušnih Celje je nevladna, neprofitna in invalidska organizacija. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1948 v Celju in deluje na območju dvajsetih občin širše celjske regije. Društvo združuje gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom, ki jih uvrščamo med senzorne in nevidne invalide. Izvajajo posebne socialne programe, ki so nastali na osnovi potreb oseb z okvaro sluha. Z izvajanjem programov si društvo prizadeva za enakopraven položaj ter aktivno vključevanje oseb z okvaro sluha v širše družbeno okolje.

Društvo gluhih in naglušnih Celje je letošnje leto organizator Mednarodnega dneva gluhih, ki bo v soboto, 21.9.2019 v Celju. Slogan letošnjega Mednarodnega dneva gluhih se glasi:

Gluhi = slišeči

Pripravljeni sprejeti drugačnost?

V času od 16. do 21. septembra 2019 bodo organizirani številni dogodki, s katerimi želijo javnosti predstaviti gluhoto, gluhe, njihov način življenja, dela in komunikacije. Na ta način želijo doseči, da bo družba gluhe razumela in jih podpirala v njihovih prizadevanjih ter jim dala možnost, da v njej sodelujejo na čim več področjih. Gluhi želijo biti vključeni in sprejeti med slišečo družbo in z njo deliti svoja znanja in talente, četudi jih bremeni neozdravljiva in doživljenjska odsotnost sluha.

Mednarodni dan gluhih v Celju je tako priložnost –  naša, in če ste zainteresirani, je lahko tudi vaša – da jim to tudi omogočimo.

Gluhi so enaki slišečim.  Na nas pa je – da smo, tako gluhi, kot tudi slišeči, pripravljeni sprejeti drugačnost in med nami vzpostaviti vezi komunikacije – s strpnostjo, smehom, učenjem in medsebojnim spoštovanjem. Naj naš praznik ne bo samo naš, temveč naj postane  tudi vaš –  naj  gluhota ne bo ovira, temveč most, ki tako gluhe kot slišeče poveže v eno skupnost v kateri živimo, se učimo in si medsebojno pomagamo.

Povzeto iz sporočila za javnost ZVEZE DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE IN DRUŠTVA GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE;
Mladen Veršič, predsednik ZDGNS in Aleš Peperko, predsednik DGN Celje

Povezava do seznama dogodkov >>

Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.

Iskanje

+
Google ocena
5.0
Na podlagi 1598 ocen
×
js_loader