Baterija-testov-poslusanja-David-AUDIO-BM-slusni-aparati-Center-za-komunikacijo-sluh-in-govor-Portoroz

BATERIJA (OP.: NABOR) TESTOV POSLUŠANJA – CENTER ZA KOMUNIKACIJO, SLUH IN GOVOR PORTOROŽ

Slušni akustik David iz AUDIO BM slušnega centra Koper sem se kot prvi slušni akustik v Sloveniji udeležil usposabljanja na Centru za komunikacijo, sluh in govor Portorož, ki je izdal BATERIJO TESTOV POSLUŠANJA. Gre za obsežen ocenjevalni material s priročnikom, ki vsebuje naloge za ocenjevanje zaznavanja, razločevanja, prepoznavanja in razumevanja zvočnih dražljajev. Omogoča oceno funkcije poslušanja, merjenja napredka  posameznika in načrtovanje rehabilitacije. Pri svojem delu jo lahko uporabljajo surdopedagogi, logopedi, avdiopedagogi in strokovni delavci, ki se ukvarjajo z okvarami sluha ter s težavami funkcije poslušanja in slušne pozornosti.

Sluh je fiziološki proces potovanja zvočnih valov preko slušnih organov do možganov. Poslušanje pa je kognitiven proces, ki slišano analizira, predela in mu pripiše pomen. Nujno je za govorno jezikovni in socialni-emocionalni razvoj. Je sposobnost, ki se začne razvijati že v obdobju pred rojstvom.

Gluhi in naglušni imajo okvaro nekje na slušni poti, zato se s slušnimi pripomočki zavestno učijo poslušati. Zagotoviti jim moramo rehabilitacijo za načrtno in sistematično razvijanje in vzdrževanje že pridobljenih veščin poslušanja.

Knjižica Baterija testov poslušanja obsega 144 strani, razporejenih v vsebinske sklope. Baterije testov poslušanja se naslanjajo na obče pripoznan razvoj poslušanja in so zato členjena v napredujoče faze zaznavanja, razločevanja, prepoznavanja in razumevanja kod najvišje kognitivno prepletene faze. Zanjo ni dovolj le slišanje ampak zaobjema vse izkušnje in intelektualno kapaciteto posameznika.

Na splošno je baterija razdeljena na tri nivoje, ki so opredeljeni s starostjo testatorja. Prvi nivo je primeren za predšolske otroke, drugi nivo za prvo in drugo triado osnovne šole ter tretji nivo za tretjo triado, mladostnike in odrasle. Po nivojih respondenti niso opredeljeni glede stopnje izgube, časa nastanka izgube, vrste in časa uporabe slušnega aparata. Avtorice računajo na heterogen nivo, ki pa s časom treninga, dozorevanjem, izkušnjami individualno napreduje.

Ta napredek pa lahko ocenijo in je primerljiv kot stanje prej in stanje potem pri posamezniku in omogoča analizo šibkosti oziroma krepkih področij poslušanja. S tem pa tudi načrtovanje bodočega dela. Pri vsaki nalogi je opredeljen cilj preizkusa, stimulans je poenoten za vse testatorje s posnetkom, ki se računalniško predvaja, odgovori respondentov so večino manipulativni (pokaže sliko), možnih pa je tudi več pravilnih odgovorov, ki so predstavljeni. Pri vsaki nalogi je prvo demonstracija zahteve, da bi se doseglo razumevanje pričakovanj s strani respondenta. Splošna navodila za izvedbo poenotijo pogoje testiranja, poudarjajo opazovanje in predstavijo beleženje rezultatov v zbirni list.

Uspešnost gluhih se manjša z napredujočo stopnjo poslušanja. Naglušni z govorno jezikovnimi motnjami pa slabše razlikovanje verjetno kompenzirajo z boljšim jezikovnim znanjem. Baterija ne primerja dosežkov med skupinami in ne s podobnimi enako starimi osebami. Namenjena je objektivizaciji trenutnega stanja in ugotavljanju napredka pri istem posamezniku, analizi njegovih močnih in šibkih strani.

Baterija testov poslušanja je namenjena strokovnim delavcem, ki se s svojim delom trudijo s tehničnimi sredstvi in vajami pospešiti razvoj poslušanja, uporabiti preostali sluh ali disfunkcionalno poslušanje posameznika za čim boljše razumevanje in produkcijo besednega govora gluhih, naglušnih in oseb z govorno jezikovnimi motnjami.

(povzeto iz priročnika Baterija testov poslušanja)

Izvajalki usposabljanja, avtorici mag. Amelija Mozetič Hussu in vsem soavtorjem čestitam za izdelavo Baterije testov poslušanja in se zahvaljujem za usposabljanje. Prepričan sem, da bo moje delo z uporabo tega materiala in znanj še bolj pridobilo na strokovnosti.

Zahvaljujem se tudi direktorju Franciju Urankarju, ki vedno podpira strokovna izobraževanja in mi je kot prvemu omogočil udeležbo na usposabljanju.

Več informacij na spletni strani Centra za komunikacijo sluh in govor Portorož >>

David_Slusni_akustik_-Slusni_center_Koper-Capodistria-Apparecchi_acustici-slusni-aparati
David Olenik Vivoda
Slušni akustik
AUDIO BM slušni center Koper
Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.

Iskanje

+
Google ocena
5.0
Na podlagi 1642 ocen
×
js_loader