Vloga-logopeda-v-rehabilitaciji-naglusnih-in-gluhih-oseb-audio-bm-slusni-aparati-svetovanje-pomoc-podpora-servis

VLOGA LOGOPEDA V REHABILITACIJI NAGLUŠNIH IN GLUHIH OSEB

Logoped je pomemben člen pri ocenjevanju in rehabilitaciji šibkih veščin slušnega procesiranja. Te šibkosti, lahko pomembno vplivajo na sposobnost učenja na »novo« poslušanje s slušnim aparatom ali polževim vsadkom. Težave se pojavljajo v vsakodnevnem komuniciranju in vključevanju v socialno sredino naglušnih in gluhih otrok ter odraslih, ki za poslušanje uporabljajo slušni pripomoček.

Izguba sluha se pogosto kaže preko vedenja in na jezikovnem področju. Naglušne in gluhe osebe se na vprašanje pogosto odzovejo z vprašanjem »Kaj?«, povedano razumejo narobe, potrebujejo večkratno ponovitev povedanega, hrup jih hitro zmoti med poslušanjem, težko sledijo pogovorom več oseb, težko sledijo verbalnim navodilom, težko poslušajo v hrupu, zamenjujejo besede, ki zvenijo podobno, imajo slabši kratkoročni slušni spomin, težko dlje časa zadržijo slušno informacijo, težje lokalizirajo izvor zvoka in težko razlikujejo med različnimi zvoki.

Pri odraslih, ki so izgubili sluh in pri gluhih otrocih se opažajo tudi jezikovni problemi: težje razumejo rdečo nit pogovora, težje organizirajo in izražajo svoje misli, težje odgovarjajo in postavljajo odprta vprašanja, ne vedo kaj naj odgovorijo, težje prepoznavajo in se odzivajo v socialnih pobudah, imajo slabši priklic besed, težko si zapomnijo daljša navodila itd.

Logoped v diagnostiki opazuje velik spekter težav na področju poslušanja. Pražna tonska avdiometrija je sicer zelo pomemben pokazatelj stopnje in vrste izgube sluha, vendar pa je vsak posameznik drugačen in takšen je tudi njegov način poslušanja, njegove potrebe in želje.

Logoped ves čas obravnave naglušne ali gluhe osebe izvaja določeno diagnostiko sluha in poslušanja. Na podlagi rezultatov te diagnostike oblikuje ustrezen program rehabilitacije, znotraj katerega osebo uči strategij poslušanja in ji pomaga pri prepoznavanju in razumevanju lastnih močnih in šibkih področij znotraj slušnega procesa.

Na močna področja se lahko oseba opre v težjih pogojih poslušanja, šibka področja pa premaguje preko novih strategij, ki se jih nauči na vajah poslušanja ali pa jih nadomešča z veščinami, ki jih dobro obvlada.

Logoped ima zato pomembno vlogo tako pri diagnostiki kot tudi pri navajanju na slušni pripomoček, ter pri učenju strategij poslušanja, s katerimi lahko naglušen ali gluh otrok, oziroma odrasla oseba, čim bolj razvije svoje veščine poslušanja.

jurij-g-akustik-za-slusne-aparate-audio-bm-slusni-aparati-maribor-stajerska

Jurij Globevnik
Slušni akustik
AUDIO BM slušni center Maribor

Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.

Iskanje

+
Google ocena
5.0
Na podlagi 1615 ocen
×
js_loader