Privajanje-na-slusne-aparate-blog-prispevek-Rok-Balantic-slusni-akustik-AUDIO-BM-centri-za-sluh

PRIVAJANJE NA SLUŠNE APARATE

Privajanje na slušne aparate je proces. Ljudje smo med seboj različni, zato se vsak posameznik na slušne aparate privaja drugače. Potrebna sta potrpljenje in vztrajnost. S strokovno podporo, ki jo nudimo strokovnjaki – slušni akustiki – v AUDIO BM slušnih centrih je uspešnost privajanja na slušne aparate ob sodelovanju uporabnikov praktično zagotovljena. Posameznik si tako izboljša sposobnost slišanja in posledično kakovost življenja.

ZAKAJ JE ZA NEKOGA PRIVAJANJE NA SLUŠNE APARATE LAHKO TEŽJE?

 • Dolgotrajna izguba sluha

  Izguba sluha običajno ni nenadna in se pogosto postopno razvija skozi čas. Posameznik z dolgotrajno izgubo sluha, se prilagodi na omejeno sposobnost zaznavanja zvokov in se nauči živeti s takšnimi spremembami. S pričetkom uporabe slušnih aparatov lahko zaznavanje večih zvokov istočasno povzroči občutke preobremenjenosti in nelagodja.

  • Sprememba percepcije zvoka

  Slušni aparati lahko spremenijo, kako posameznik sliši zvoke, vključno z lastnim glasom. To lahko povzroči občutek neprijetnosti ali nenavadnosti, kar posameznika sprva lahko odvrne od nošenja slušnih aparatov.

  • Fizična prilagoditev

  Slušni aparat je fizični pripomoček, ki ga mora posameznik nositi v ušesu. Navajanje na nošnjo aparata lahko spremljata občutek nelagodnosti in rahla bolečina, ki je posledica pritiska oz. trenja slušnega aparata in ušesa.

  • Vpliv na samopodobo

  Nošenje slušnih aparatov lahko vpliva na posameznikovo samozavest. Spremljajo ga skrbi, kako drugi gledajo nanj in kako ga slišijo. To lahko vpliva na posameznikovo pripravljenost, da se prilagodijo novemu pripomočku.

  • Nenavadni zvoki in nezadovoljstvo zaradi tehničnih težav

  Na začetku nošenja slušnih aparatov se lahko pojavijo nekateri nenavadni zvoki, kot so šumenje, piskanje ali odmevanje. Ti zvoki so moteči in lahko vplivajo na zgodnje obdobje prilagajanja. Možne so tudi tehnične težave, npr. izpad baterije ali težave z nastavitvami. Posledica tega je nezadovoljstvo, ki lahko vpliva na splošno izkušnjo nošenja slušnih aparatov. V takih primerih je zelo pomembno, da posameznik poišče pomoč v slušnem centru, kjer so slušni akustiki strokovno usposobljeni za identifikacijo in odpravljanje težav.

  SPLOŠNI KORAKI IN NASVETI

  • Posvetovanje s strokovnjakom

   Začetek postopka navajanja na slušne aparate se začne s posvetovanjem pri strokovnjaku za sluh. Slušni akustik opravi oceno sluha, pomaga izbrati ustrezne slušne aparate in jih pravilno nastavi glede na potrebe posameznika.

   • Postopno uvajanje

   Priporočeno je postopno uvajanje v uporabo slušnih aparatov. Sprva naj jih posameznik nosi nekaj ur na dan, nato postopoma podaljšujte čas uporabe. To omogoča, da se vaši možgani in ušesa postopoma privadijo novih zvokov.

   • Potrpljenje

   Privajanje na slušne aparate zahteva potrpljenje. Možgani in ušesa so podvrženi novim zvokom, informacijam in dražljajem. Potrebujejo čas, da se na njih navadijo.

   • Redno nošenje

   Z rednim nošenjem slušnih aparatov bo privajanje nanje hitrejše.

   • Nastavitve

   Nastavitve slušnih aparatov bo potrebno večkrat prilagoditi, da se doseže optimalna izkušnja sluha. Posameznik mora sodelovati s slušnim akustikom in mu povedati kako se počuti med uporabo slušnih aparatov. Edino tako lahko slušni akustik ustrezno nastavi slušne aparate.

   • Vaje za razumevanje

   Posameznik naj opravlja različne aktivnosti, ki bodo pomagale izboljšati razumevanje govorjenega jezika. To lahko vključuje poslušanje radia, gledanje televizije ali pogovor s prijatelji in družino.

   • Podpora in nasveti

   V primeru kakršnih koli težav ali vprašanj, se posameznik lahko vedno obrne na svojega AUDIO BM slušnega akustika.

   Sluh je dragocen čut, ki oblikuje posameznikovo izkušnjo sveta. Omogoča mu uživanje v čarobnosti glasbe, razumevanje govorjenega jezika in povezovanje z okolico. Sluh tudi varuje, saj posameznika opozarja na nevarnosti, kot so sirene ali škripanje gum na cesti. Ključen je za socialno interakcijo in omogoča sodelovanje v pogovorih. Z izgubo sluha posameznik izgubi pomemben tok informacij.  

   S slušnimi aparati posamezniku omogočimo ponovno zaznavanje zvokov, vendar pa se lahko posameznik sooči z različnimi težavami pri procesu navajanja na slušne aparate, ki so posledica različnih dejavnikov. Pomemben aspekt uspešne prilagoditve je sodelovanje s slušnim akustikom. AUDIO BM slušni akustiki imamo izkušnje in znanje, ki ga z veseljem delimo in pomagamo pri premagovanju izzivov in težav, ki jih lahko povzroči privajanje na nošenje slušnih aparatov.

   Rok-Balantic-portret-Slusni-akustik-AUDIO-BM-slusni-aparati-zascita-svetovanje-Ljubljana-BTC

   Rok Balantič
   Slušni akustik
   AUDIO BM slušni center Ljubljana BTC

   Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
   Standardni-za-usesni-v-usesni-slusni-aparati-Uniron-Shine-Rev-plus-audio-bm-centri-orl-zzzs-cena-brez-doplacila-brezplacno-test-doma

   SPREMEMBE PRI ZAGOTAVLJANJU SLUŠNIH APARATOV PO 1. 11. 2023

   V tej objavi so povzete informacije, ki se nanašajo na spremembe pri zagotavljanju slušnih aparatov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Spremembe vključujejo področji, ki bosta pomembno izboljšali oskrbo zavarovanih oseb s slušnimi aparati, in sicer:

   • natančneje so določene lastnosti slušnih aparatov vključno z opredelitvami, kaj vključujejo vzdrževanja in kaj popravila slušnih aparatov;
   • na novo so določeni cenovni standardi slušnih aparatov, ki izpolnjujejo zahteve iz predhodne točke.

   Navedene spremembe se nanašajo na vrste slušnih aparatov iz skupine 16. Medicinski pripomočki za sluh in govor:

   • za – ušesni aparat (levi in desni)
   • v – ušesni aparat (levi in desni)
   • za – ušesni zahtevni slušni aparat (levi in desni)
   • v – ušesni zahtevni slušni aparat (levi in desni)

   OPREDELITEV LASTNOSTI SLUŠNIH APARATOV, VZDRŽEVANJA IN POPRAVILA

   Opredelitve lastnosti ter pojasnila v zvezi z vzdrževanjem in popravili ne posegajo v pravice zavarovanih oseb (pooblastila za predpis, trajnostne dobe, pogoje glede pravice do vzdrževanj in popravil itd.), kot so te urejene v aktih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod).

   Kaj je slušni aparat?

   Slušni aparat je medicinski pripomoček (v nadaljevanju: MP), namenjen elektroakustičnemu nadomeščanju izgube sluha naglušnih zavarovanih oseb oziroma zavarovanih oseb s težavami pri slušnem razumevanju s pomočjo ustrezne ojačitve zvoka.

   Slušni aparat mora imeti oznako CE. Pri izdelavi in meritvah so upoštevani standardi po IEC 60118. Standardni slušni aparati morajo pokrivati vse stopnje izgube sluha.

   LASTNOSTI SLUŠNEGA APARATA

   1. Ojačevalni sistemi in obdelava zvoka:

   Slušni aparat mora biti:

   • digitalen
   • večkanalni z najmanj šestimi kanali ali drugo tehnologijo, ki omogoča enake funkcionalnosti
   • z možnostjo izbire vsaj dveh formul za prilagoditev slušnih aparatov (DSL v5 in NAL)
   • sistem ojačanja mora biti prilagojen in pokrivati izgubo sluha zavarovane osebe
   • ojačanja se merijo na spojniku 2cc, v skladu s standardom IEC 60118-0:2022

   2. Velikost:

   Slušni aparati so na voljo v različnih velikostih, od v – ušesnih slušnih aparatov do za – ušesnih.

   3. Funkcije:

   Slušni aparat mora imeti najmanj:

   • sistem za izboljšanje razumljivosti zvoka, posebno govora
   • sistem za zmanjševanje vpliva hrupa v različnih slušnih okoljih
   • sistem za preprečevanje povratnega akustičnega vpliva
   • funkcionalnost, ki omogoča nastavitev usmerjenosti mikrofona glede na slušno situacijo
   • regulacija osnovnih nastavitev slušnega aparata na strani uporabnika (glasnost, izbira programov)
   • telefonsko tuljavico ali drug način povezljivosti, razen v primerih v-ušesnega slušnega aparata, v kolikor to ni izvedljivo.

   Digitalni slušni aparat (s 1. 1. 2024 se predvideva preimenovanje v »zahtevni slušni aparat«), ki je namenjen naglušni zavarovani osebi do 20. leta starosti.

   V primeru upravičenosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ) mora imeti poleg naštetih funkcij slušnega aparata iz točke 3 najmanj še:

   • deset ali več slušnih kanalov ali drugo tehnologijo, ki omogoča enako funkcionalnost
   • bluetooth ali drugo novejšo tehnologijo povezave (neposredno ali preko vmesnika)
   • frekvenčno kompresijo ali stiskanje frekvenčnega pasu (prenos zvoka iz visokih frekvenc na nižje frekvence za boljše razumevanje sluha pri osebah, ki imajo izgubo sluha na visokih frekvencah)
   • samodejno prilagajanje okolju (samodejno prepoznavanje slušnih okolij in samodejna prilagoditev na prepoznano slušno okolje).

   Slušni aparat mora izbrati, preveriti, nastaviti in izdati za to ustrezno usposobljena oseba dobavitelja, ki ima sklenjeno pogodbo z Zavodom.

   Slušni akustik (dobavitelj Zavoda) je dolžan na zahtevo zavarovane osebe, izdati poročilo s podatki o nastavitvah slušnega aparata.

   4. Garancija in življenjska doba:

   Najkrajši garancijski rok, ki ga ponuja proizvajalec slušnega aparata, je vsaj 2 leti. Življenjska doba slušnega aparata, ki jo je predvidel proizvajalec, je vsaj 5 let (trajnostna doba, ki jo za odrasle opredeljuje ZZZS, še vedno ostaja 6 let).

   ZAGOTAVLJANJE VZDRŽEVANJ IN POPRAVIL

   Dobavitelj zagotavlja zavarovanim osebam redno vzdrževanje slušnega aparata v svoje breme v času garancijske dobe in tudi po izteku garancijske dobe za slušne aparate, navedene v pogodbi z Zavodom.

   Popravila po izteku garancijske dobe se zagotavljajo v skladu z določili Pravil OZZ, torej do skupaj 50 % vrednosti (cenovnega standarda) izdanega slušnega aparata v času trajnostne dobe slušnega aparata.

   Vzdrževanje:

   Vzdrževanje se izvaja vsaj enkrat letno, in obsega: pregled in čiščenje slušnega aparata, menjavo plastičnih cevk in nastavitve slušnega aparata.

   Popravila:

   Zavod krije popravilo v primeru, kadar je vzrok okvare slušnega aparata: ušesno maslo, potenje ali vnetje, in sicer po izteku garancijske dobe.

   ZZZS krije popravila za naslednje dele:

   • mikrofon
   • zvočnik/slušalka
   • pri slušnih aparatih z zvočnikom v ušesu, tudi plastično cev z žičko
   • potenciometer
   • telefonska tuljava ali drug način povezljivosti
   • bluetooth ali drugo novejšo tehnologijo povezave (velja za digitalne oziroma zahtevne slušne aparate)
   • ojačevalnik

   POMEMBNO: Zavod ne krije stroškov popravil, če je popravilo slušnega aparata potrebno, ker zavarovana oseba ni ravnala v skladu z navodili za uporabo slušnega aparata, ki jih je dobavitelj v pisni obliki ob izdaji slušnega aparata izročil zavarovani osebi.

   Ušesni vložek:

   Ušesni vložek je namenjen namestitvi v ušesni kanal in zagotavlja varno in udobno prileganje slušnega aparata. Lahko je individualno izdelan ali po meri izbran oziroma sestavljen.

   Menjave ušesnega vložka se lahko izvedejo v skladu z določbami Pravil OZZ in skladno z že izdanimi navodili Zavoda. Za prvo izdajo ušesnega vložka je potrebna naročilnica za ostale izdaje v času trajnostne dobe slušnega aparata pa ne, kar pomeni, da lahko zavarovana oseba v tem času ureja zamenjavo ušesnega vložka pri dobavitelju, po sistemu ponovne izdaje pri dobavitelju brez nove naročilnice.

   SPREMEMBA CENOVNIH STANDARDOV ZA SLUŠNE APARATE od 1. 11. 2023

    Cenovni standard se pri za – ušesnih aparatih in v – ušesnih aparatih spremeni, tako da znaša 450 €, pri za – ušesnih digitalnih slušnih aparatih in v – ušesnih digitalnih slušnih aparatih pa 850 €.

    POMEMBNO: Spremembe cenovnih standardov ter spremembe pri zagotavljanju popravil in vzdrževanj veljajo za slušne aparate, ki izpolnjujejo vse pogoje in bodo predhodno urejeni z aneksom k pogodbi z Zavodom. Do uveljavitve novega aneksa k pogodbi se sme obračunati samo pogodbeno določena cena (stari cenovni standard) slušnega aparata.

    V AUDIO BM slušnih centrih smo Aneks k pogodbi že podpisali in zato pri nas spremembe že veljajo.

    IZDAJA NADSTANDARDNIH SLUŠNIH APARATOV

    Dobavitelj lahko na zahtevo zavarovane osebe in predhodni predstavitvi lastnosti slušnih aparatov, ki jih ima v pogodbi z Zavodom, izda nadstandardni slušni aparat na že ustaljen način.

    Zavarovana oseba mora predhodno podpisati izjavo iz katere je razvidna tudi vrednost doplačila.

    Vzdrževanja dobavitelji zagotavljajo v svoje breme tudi v primerih izdaje nadstandardnih slušnih aparatov.

    Popravila se zagotavljajo do 50 % vrednosti (cenovnega standarda) izdanega slušnega aparata v času trajnostne dobe. Ko je ta vrednost presežena, se zaračunajo popravila zavarovani osebi.

    Zavod ne ureja cen rezervnih delov za popravila za nadstandardne slušne aparate.

    V AUDIO BM TUDI V CENOVNEM STANDARDU ZAGOTAVLJAMO MNOGO VEČ, KOT JE OPREDELJENO

    Z bogato ponudbo slušnih aparatov v standardu in nadstandardu še naprej opravičujemo naš slogan: VEČ ZA VAŠ SLUH.

    Naj izpostavimo nekaj funkcij/lastnosti, ki jih imajo slušni aparati, ki jih brez doplačil zagotavljamo v cenovnem standardu:

    • 10 kanalov; kar štirje kanali več, kot je opredeljeno kot minimum
    • ADG in-situ; možnost kontrolnega merjenja sluha neposredno s slušnim aparatom
    • RECD; možnost prilagoditve s postopkom Real Ear to Coupler Difference
    • Pinna Effect; povrnitev vloge uhlja pri za – ušesnih slušnih aparatih
    • AntiShock 2; sistem za stabilizacijo zvoka pri nenadnih pokih
    • Wind control; dušenje šumov zaradi vetra
    • Occlusion Manager; elektronsko upravljanje občutka zaprtosti
    • Natural Sound Balance; vzdrževanje naravnega ravnovesja med zvoki
    • Duo Link; brezžična povezljivost med slušnima aparatoma za prenos ukazov
    • Wireless Fitting: brezžično programiranje
    • Easy-T; samodejni preklop na telefonsko tuljavico v primeru zaznave močnega magnetnega polja
    • Frequency Compression; frekvenčno stiskanje/premikanje zvoka
    • Tinnitus masker; posebne nastavitve za maskiranje tinitusa
    • Beeps; zvočna opozorila za na primer iztrošeno baterijo, preklop programov, spremembo glasnosti
    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    EUHA-Nemcija-67-kongres-slusnih-akustikov-AUDIO-BM-slusni-aparati-4

    OBISKALI SMO 67. MEDNARODNI KONGRES SLUŠNIH AKUSTIKOV »EUHA«, NÜRNBERG – NEMČIJA

    Med 18. 10. 2023 in 20. 10. 2023 smo se z ekipo AUDIO BM-a udeležili 67. mednarodnega kongresa slušnih akustikov EUHA v Nürnbergu.

    Iz Slovenije smo štartali ob 6. uri zjutraj. Franci je prišel na dom iskati vsakega člana ekipe v zaporedju: Rok, Aljaž in Dejan. Pot je potekala brezhibno, brez kakršnega koli zastoja. Na cilj smo prispeli že okoli 13. ure in se takoj odpravili na kosilo v bližnjo turško restavracijo. Ko smo se okrepčali smo odšli na ogled mesta. Mesto smo si ogledali tudi z vlakca v katerem je bil predvajan opis zgodovine in znamenitosti v mestu.

    Vabljeni k branju o letošnjih vtisih z EUHA-e.

    EUHA je svetovno priznana prireditev, ki združuje strokovnjake, profesionalce in vodilne proizvajalce iz industrije slušnih pripomočkov. Po uradnih podatkih je letošnji dogodek obiskalo skupno 5.688 obiskovalcev (9.873, če vključimo še razstavljalce in medije). Bilo je spektakularno dogajanje s  predstavitvami najnovejših tehnologij na področju slušnih aparatov, drugih slušnih pripomočkov in tudi vseh s to dejavnostjo povezanih tem. Predstavili so se številna mednarodna podjetja, saj je EUHA dogodek, ki mu na tem področju v Evropi ni para.

    EUHA-Nemcija-67-kongres-slusnih-akustikov-AUDIO-BM-slusni-aparati-1
    EUHA-Nemcija-67-kongres-slusnih-akustikov-AUDIO-BM-slusni-aparati-2

    Na kongresu EUHA so vedno zastopani tudi največji proizvajalci slušnih rešitev v industriji. Razkrili svoje najnovejše izdelke in tehnične dosežke. Velika imena, kot so: Phonak, Unitron, Widex, Oticon, Signia, Starkey, ReSound, Sennheiser, Med-El, Cochlear …, so predstavila svoje najnovejše naprave s številnimi inovativnimi lastnostmi, kot so izboljšana obdelava zvoka s pomočjo umetne inteligence, povezljivost prek Bluetootha, ter izjemne sposobnosti zmanjševanja hrupa, lociranja zvokov, … Praktično smo že lahko preizkusili tudi brezžično poslušanje preko najnovejšega bluetooth standarda na področju brezžične povezljivosti v slušnih aparatih, ki se bo masovno šele vpeljal in se imenuje AURACAST. Velik dosežek je, da so se vsi svetovni proizvajalci dogovorili za enoten standard, kar bo izjemno poenostavilo povezovanje uporabnikov slušnih aparatov s TV, telefoni, v cerkvah, gledališčih, letališčih …, tudi če ne bodo imeli iste blagovne znamke slušnega pripomočka.

    Na vsakem koraku je bilo čutiti, da se v dobi digitalne tehnologije industrija slušnih pripomočkov vanjo uspešno vključuje. V praksi je večji “problem” pri uporabnikih, saj se nekateri novosti bojijo, a si ne dajo niti priložnosti, da bi jo preizkusili v praksi.

    Kongres EUHA je poudaril pomen digitalnih in spletnih rešitev za uporabnike slušnih pripomočkov. Te rešitve vključujejo oddaljeno programiranje, povezljivost z drugimi napravami oz. lokacijami (TV, televizija, dodatni mikrofoni, slušni center, zdravnik…). Vse to uporabnikom omogoča vedno preprostejše vključevanje tudi v zahtevna slušna okolja in na primer celo prilagajanje ter optimizacijo svojih slušnih pripomočkov na daljavo.

    Mednarodni kongres EUHA v Nürnbergu je združil najboljše proizvajalce slušnih pripomočkov, strokovnjake in profesionalce, da bi predstavili in prepoznali najnovejše trende in inovacije v oskrbi za boljši sluh. Z napredkom pri izdelavi odtisov in ušesnih vložkov, zaščiti slušnih pripomočkov pred zunanjimi vplivi, 3D tiskanju, tehnologiji slušnih vsadkov in digitalnih rešitvah za stranke smo v dobi razcveta napredne tehnologije, ki dviga nivo oskrbe s slušnimi pripomočki.

    Predstavljene inovacije so usmerjene na izboljšanje kakovosti življenja oseb z okvaro sluha, zagotavljajo jim bolj učinkovite in dostopne rešitve kot kdaj koli prej.

    A kaj nam pomaga tehnologija, če ji ne sledimo in če je ne vpeljemo v prakso? V AUDIO BM smo ponosni, da gremo na EUHA vsako leto in smo tako na tekočem pri spremljanju in vpeljevanju slušnih rešitev, ki niso le učinkovite, ampak tudi uporabnikom prijazne, s čimer izboljšujemo kakovost življenja tistih z okvaro sluha in tudi vseh, ki z njimi živijo.

    Pri nas že imamo v ponudbi tudi najnovejše rešitve, ki so bile predstavljene s strani naših dobaviteljev. Vabljeni na brezplačni osebni posvet v vam najbližji AUDIO BM slušni center. Naročite se na brezplačni termin >>

    Franci, Aljaž, Dejan in Rok

    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    Slušni-aparati-AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-42-pritlicje-sprejem

    ODPRLI SMO 16. AUDIO BM SLUŠNI CENTER, MARIBOR II

    Z navdušenjem vam sporočamo, da smo v ponedeljek, 2. 10. 2023 na Ljubljanski ulici 42, Maribor, odprli že 16. AUDIO BM slušni center. To je naš drugi slušni center v Mariboru.

    Prvi slušni center v Mariboru, ki se nahaja na naslovu Trg revolucije 6 in vam je na razpolago že od leta 2014, vam bo seveda na razpolago še naprej.

    Lokacija novega slušnega centra je prijazna vsem. Nahaja se v pritličju. Za mnoge pomembna podrobnost je tudi ta, da je tik ob stavbi veliko število brezplačnih parkirnih mest.

    Slušni-aparati-AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-42-pritlicje-2
    Pritličje – vhod
    Slušni-aparati-AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-42-pritlicje-ekipa-akustiki-otvoritev
    Z vami za vaš sluh, ekipa AUDIO BM slušnih akustikov
    Slušni-aparati-AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-42-pritlicje-cesta-parkirisce-kolo
    Brezplačno parkirišče tik ob stavbi in postaja za mestna kolesa preko ceste
    Slušni-aparati-AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-42-pritlicje-cesta-desno-parkirisce
    Brezplačno parkirišče tik ob stavbi
    Slušni-aparati-AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-42-pritlicje-sprejem-maloprodaja
    Sprejem in maloprodaja
    Slušni-aparati-AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-42-pritlicje-slusni-akustik
    Tiha soba z dodatno tiho kabino za merjenje sluha z avdiometrom
    Slušni-aparati-AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-42-pritlicje-servis
    Servis
    AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-ulica-42-slusni-aparati-svetovanje-servis-test-sluha (13)
    Servis
    AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-ulica-42-slusni-aparati-svetovanje-servis-test-sluha (11)
    Detajl iz čakalnice
    AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-ulica-42-slusni-aparati-svetovanje-servis-test-sluha (12)
    Osebno svetovanje
    AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-ulica-42-slusni-aparati-svetovanje-servis-test-sluha (6)
    Diagnostični avdiometer, povezan z računalnikom
    AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-ulica-42-slusni-aparati-svetovanje-servis-test-sluha (4)
    Pogled v tiho kabino za merjenje sluha
    AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-ulica-42-slusni-aparati-svetovanje-servis-test-sluha (2)
    Detajl iz sobe za slušnega akustika
    AUDIO-BM-Maribor-Ljubljanska-ulica-42-Servis-slusni-aparati-svetovanje-test-sluha
    Prostor za pripravo okrepčila : )

    Oprema, ponudba in storitve bodo na najvišjem nivoju, kot je že sinonim za vse ostale AUDIO BM slušne centre. To nam vsakodnevno sporočajo naše stranke. Preberite si aktualna mnenja >>

    Značilnosti AUDIO BM slušnih centrov

    • dostopne lokacije v pritličnih prostorih
    • parkirna mesta v neposredni bližini
    • sodobna oprema za prilagoditev slušnih aparatov
    • tiha kabina
    • diagnostični avdiometer z računalniško povezavo
    • brezplačno testiranja sluha, slušnih aparatov in drugih pripomočkov
    • vrhunska ponudba v vseh cenovnih razredih (tudi brez doplačila)
    • osebna strokovna obravnava

    AUDIO BM slušni centri smo pravi naslov za slušne aparate, druge tehnične pripomočke, baterije, ter za preverjanje in zaščito sluha.

    V Sloveniji nas najdete kar na 16 lokacijah (3x Ljubljana: BTC, Center, Vič, 2x Maribor: Trg revolucije 6, Ljubljanska ulica 42, Celje, Trbovlje, Novo Mesto, Brežice, Koper, Kranj, Murska Sobota, Šempeter, Velenje, Jesenice in Ptuj). Zagotavljamo stalno prisotnost slušnih akustikov, ki se vam bodo posvetili strokovno in s srcem.

    Z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) imamo sklenjeno pogodbo o dobavi in vzdrževanju slušnih pripomočkov (slušnih aparatov, digitalnih slušnih aparatov za otroke, FM sistemov in ušesnih vložkov). To pomeni, da k nam lahko pridete z naročilnico, ki jo izda zdravnik specialist ORL v katerikoli ORL ambulanti v Sloveniji in do cenovnega standarda bo pripomoček poravnala zdravstvena zavarovalnica.

    Odkrijte 10 razlogov, zakaj izbrati AUDIO BM >>

    Vabljeni na brezplačni test sluha, brezplačno testiranje slušnih aparatov, ali zgolj na posvet. Izkušeni slušni akustiki; Marija, Jurij in Denis, vam bodo v Mariboru strokovno in prijazno pomagali na poti do boljšega sluha in boljšega življenja. Skrb za boljši sluh so nam zaupali tisoči. Dovolite, da pomagamo tudi vam.

    Slusni-akustiki-AUDIO-BM-slusni-aparati-Maribor-Trg-revolucije- 6-Jurij-Marija-Ljubljanska-ulica-6-Denis
    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    Svetovni-dan-alzheimerjeve-bolezni-demenca-sluh-audio-bm-svetovanje-brezplacni-test-sluha

    21. SEPTEMBER, SVETOVNI DAN ALZHEIMERJEVE BOLEZNI

    Mesec september v svetu obeležujemo kot svetovni mesec Alzheimerjeve bolezni, 21. septembra pa obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. V tem obdobju posamezniki in organizacije širom po svetu izvajajo aktivnosti z namenom večje osveščenosti in destigmatizacije na področju demence pri Alzheimerjevi bolezni in vseh drugih oblik demenc.

    Demenca ni del običajnega staranja, pač pa posledica bolezni možganov. O demenci govorimo takrat, ko se posameznikove kognitivne sposobnosti (sposobnost pomnjenja, razumevanja, govora, orientacije in presoje) poslabšajo do te mere, da je to moteče pri vsakdanjem življenju. Povzročijo jo različne bolezni, ki povzročajo propad možganskih celic – nevronov.

    Najpogostejša je Alzheimerjeva bolezen. Demenca, kot posledica Alzheimerjeve bolezni predstavlja med 60% in 80% vseh primerov demenc. Prvi znaki demence pri Alzheimerjevi bolezni so težave s kratkoročnim spominom in / ali težave z orientacijo v prostoru. Demenca z Lewijevimi telesci predstavlja 15%-20% vseh demenc. Bolniki imajo simptome, ki so lahko podobni Alzheimerjevi bolezni ali Parkinsonovi bolezni, pogosto jih spremljajo tudi vidni prividi. Poznamo še vaskularne demence, ki so posledica številnih zaporednih kapeh v področju malih do srednje velikih možganskih žil, frontotemporalne demence, ki se pri bolniku izražajo kot spremembe v vedenju in osebnosti, kot neprimerno socialno vedenje, težave pri govoru …

    Na nekatere dejavnike tveganja za razvoj demence lahko namreč vplivamo sami. Največ lahko naredimo z zdravim življenjskim slogom. Fizična aktivnost (tudi že hoja) lahko pomembno zmanjša tveganje za demenco. Najbolj priporočljiv je t.i. mediteranski tip prehranjevanja. Dejavnika zaščite sta tudi aktivno trajno izobraževanje ter široka socialna mreža. Svoje možgane lahko urimo z različnimi vajami za spomin in koncentracijo, učenjem tujih jezikov. Pomembno je predvsem, da smo vključeni v družbo, se v stresnem obdobju znamo sprostiti in počnemo stvari, ki jih imamo radi. Pomembno je, da smo v srednjem in poznem življenjskem obdobju še posebej pozorni na zdravstvene težave, ki predstavljajo povečano tveganje za demenco, to so: težave s sluhom, hipertenzija, diabetes, debelost, depresija… Znanstvene ugotovitve kažejo, da lahko z zdravim življenjskim slogom in uspešnim odpravljanjem naštetih zdravstvenih težav zmanjšamo tveganje za razvoj demence za 40%.

    Letos obeležitev Alzheimerjeve bolezni poteka pod sloganom »Nikoli prezgodaj, nikoli prepozno«, poudarek je predvsem na preventivi, zmanjševanju in preprečevanju dejavnikov tveganja za nastop demence.

    Demenca je med največjimi zdravstvenimi, socialnimi in finančnimi izzivi sodobne družbe in predstavlja velik javnozdravstveni problem. Poznamo več vrst demence, daleč najpogostejša demenca je pri Alzheimerjevi bolezni. Demenca prinaša veliko bolezensko, socialno, telesno, čustveno in finančno breme za osebo z demenco in svojce. Zdravila, ki bi pozdravilo demenco ne poznamo. Kljub temu pa je zgodnje prepoznavanje pomembno, saj z ustreznim in zgodnjim zdravljenjem lahko upočasnimo napredovanje bolezni.

    S podaljševanjem življenjske dobe se veča pojavnost Alzheimerjeve demence, ki je kronična napredujoča možganska bolezen. Ta bolezen je v svojem nastajanju zahrbtna. Razvija se počasi, enakomerno, več let, zaradi česar okolica večinoma ne prepozna tega bolezenskega stanja dokler bolezen že močno ne napreduje. Najbolj izstopajo težave s spominom. Demenca je povezana je s slabšanjem zdravstvenega stanja, z upadom kakovosti življenja tako obolelega kot svojcev, s številnimi preprekami, socialno izključenostjo, prikrajšanostjo, nerazumevanjem, nepoznavanjem, strahom, stigmo.


    Z izrazom demenca opredeljujemo bolezensko stanje, ki se kaže z upadom možganskih sposobnosti in ovira vsakodnevno funkcioniranje, gre za napredujoče bolezensko stanje, z motnjo več višjih kortikalnih funkcij vključno: spomina, mišljenja, orientacije, razumevanja, računskih zmožnosti, učnih sposobnosti, govornega izražanja, presoje.


    Demenca je lahko posledica nevrodegenerativnih, žilnih, vnetnih ali drugih bolezni možganov, ki se pri posamezniku razvijajo postopoma. Znanih je več dejavnikov tveganja za razvoj demence, odvisni so od posameznikovega okolja, njegovega življenjskega sloga in nekaterih pridruženih bolezni.

    Največji nespremenljiv dejavnik tveganja za demenco je starost. V svetu se podaljšuje življenjska doba, kar je vzrok za čedalje večje število starejših, še posebej starejših od 65 let, s starostjo pa narašča pojavnost demence. Tudi za Slovenijo velja podobno.

    Vodja delovne skupine za demenco na Ministrstvu za zdravje, mag. Nadja Čobal, je na novinarski konferenci ob obeležitvi svetovnega dneva Alzheimerjeve bolezni, predstavila ključne vsebine iz strategije obvladovanja demence do leta 2030.

    V novi strategiji na področju demence v Sloveniji, ki jo je vlada sprejela na začetku julija, je navedenih deset ciljev, ki sledijo ciljem Svetovne zdravstvene organizacije. Med drugim izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje razvoja bolezni, zgodnjo diagnostiko in zdravljenje ter bolj učinkovito izvajanje storitev in gospodarjenja s kadrovskimi in finančnimi viri.

    »Izredno pomembno je, da se osebe, ki opažajo pri sebi ali pri svojcih, težave s spominom in mišljenjem, obrnejo na zdravnika. Ta bo ocenil kognitivne sposobnosti in presodil ali gre za demenco. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje demence ima prednosti, saj gre za tekmo s časom, nezdravljenje pa vodi v hitrejše napredovanje demence,« je poudarila prim. doc. dr. Mercedes Lovrečič, dr. med., spec. psih, svetnica z NIJZ na današnji novinarski konferenci, kjer je predstavila tudi podatke v povezavi z demenco v Sloveniji, trende in dinamiko sprememb.

    Janja Romih iz Ministrstva za solidarno prihodnost je poudarila, da je potrebno zagotoviti dostopnost storitev in programov socialnega varstva in prilagoditi izvajanje storitev v skladu s potrebami in zmožnostmi oseb z demenco, pri čemer je potrebno povečati število postelj in prilagojenih enot za osebe z demenco ter zagotoviti prostorske in kadrovske prilagoditve za izvajanje sodobnih konceptov dela s to ciljno skupino, dejavnost izvajalcev institucionalnega varstva pa širiti tudi v ponudbo skupnostnih oblik storitev (dnevni centri, začasne namestitve, manjše bivalne enote). Izpostavila je tudi zagotavljanje paliativne oskrbe ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih za kakovostno in prilagojeno oskrbo oseb z demenco ter svetovanje in podporo staršem/zakonitim zastopnikom/skrbnikom oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter demenco.

    Povedala je, da strategija predvideva tudi  izgradnjo treh skupnostnih centrov za osebe z demenco, ki bodo na enem mestu osebam z demenco in njihovim svojcem ponujali storitve, programe in različne druge oblike pomoči ter zagotavljali svetovanje, izobraževanje in osveščanje prebivalcev lokalnega okolja.

    Kot ključne naloge Ministrstva za solidarno prihodnost pri doseganju ciljev Strategije je izpostavila širitev in modernizacijo izvajalske mreže s podeljenimi koncesijami za izvajalce institucionalnega varstva starejših ter prilagajanje konceptov dela po psihosocialnem konceptu dela, ki je usmerjen v uporabnika in njegove potrebe. Kot je še dejala, je v pripravi tudi nabor ukrepov, ki bi lahko pomagali izboljšati razpoložljivost kadra pri izvajalcih.

    Med pomembnejšimi aktivnostmi Ministrstva za solidarno prihodnost je izpostavila okrepljeno sodelovanje z vsemi deležniki, tudi v lokalnih okoljih, ki lahko pomagajo pri realizaciji ciljev strategije ter poudarila pomen dobrih praks ter pridobljenih izkušenj izvedenih projektov, ki lahko prispevajo dragocene  usmeritve pri razvoju novih oblik pomoči za osebe z demenco in njihove svojce.

    Več: https://www.audiobm.si/tezave-s-sluhom-upad-kognitivnih-sposobnosti-in-demenca/

    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    Sluh-veverica-pes-netopir-delfin-slon-audio-bm-preverite-sluh-brezplacno

    KAKO SLIŠIJO VEVERICE IN DRUGE ŽIVALI

    Veverice imajo zelo razvit sluh, ki jim pomaga pri preživetju in komunikaciji z drugimi vevericami. Slušni sistem veveric jim omogoča zaznavanje širokega spektra zvokov, vključno z visokofrekvenčnimi zvoki, ki jih ljudje ne moremo slišati. Njihov sluh jim pomaga pri iskanju hrane, prepoznavanju plenilcev in komuniciranju z drugimi vevericami.

    Veverice lahko zaznajo različne zvoke v svojem okolju, vključno s šumljanjem listja, piskanjem drugih veveric in zvoki plenilcev, kot so ptice roparice. Sposobnost, da slišijo te zvoke, jim pomaga prepoznati nevarnost in se nanjo odzvati. Poleg tega lahko veverice med komuniciranjem med seboj uporabljajo različne zvoke, kot so piski, cviljenje in ščebetanje, da izrazijo svoje občutke in opozorijo na nevarnosti.

    Čeprav veverice nimajo tako izrazitega slušnega sistema kot nekatere druge živali, kot so netopirji, ki so specializirani za lov na zvoke, imajo vseeno dober sluh, ki jim pomaga preživeti in uspešno živeti v svojem naravnem okolju.

    Kako slišijo druge živali v primerjavi z veverico

    Slušni sistem živali se razlikuje glede na vrsto in njihove potrebe. Različne živali so prilagodile svoj sluh svojemu načinu življenja, plenu in komunikaciji. Tukaj je nekaj primerjav glede na sluh nekaterih drugih živali v primerjavi z veverico:

    1. Netopirji: Netopirji so znani po izjemno razvitih slušnih sposobnostih. Imajo sposobnost eholokacije, kar pomeni, da oddajajo visokofrekvenčne zvoke in nato zaznavajo odmeve teh zvokov, da bi razumeli svoje okolje in lovili plen. Njihov sluh je prilagojen za zaznavanje visokofrekvenčnih zvokov, ki jih večina drugih živali ne sliši.
    2. Psi: Psi imajo dober sluh, ki jim omogoča zaznavanje številnih zvokov, vključno s tistimi, ki so zunaj človeškega sluha. Njihov sluh je pomemben za komunikacijo s člani svoje vrste, za lov na plen, in tudi za zaznavanje nevarnosti.
    3. Sloni: Sloni imajo relativno dober sluh, ki pa je bolj občutljiv na nizkofrekvenčne zvoke. To jim omogoča zaznavanje vibracij in nizkih tonov, kar je koristno pri komunikaciji na dolge razdalje in pri zaznavanju potresov v tleh.
    4. Delfini: Delfini so morski sesalci, ki imajo izjemno razvit sluh. Njihov sluh jim omogoča zaznavanje zvokov pod vodo, kar je ključno za navigacijo, iskanje hrane in komunikacijo z drugimi delfini.
    5. Kače: Kače imajo sluh, ki je običajno manj razvit kot pri mnogih drugih živalih. V večini primerov se kače zanašajo na vibracije tal in na svoj vid za zaznavanje okolice in plena.

    Vsaka vrsta živali ima svoje prilagojene slušne sposobnosti, ki jim pomagajo preživeti v njihovem specifičnem okolju in izpolnjevati njihove potrebe. Sluh je ključno čutilo za preživetje in komunikacijo v živalskem kraljestvu, in različne vrste so razvile različne prilagoditve, da bi izkoristile te sposobnosti.

    Ne pozabimo, kako pomemben je sluh tudi pri ljudeh. Kdaj ste ga nazadnje preverili? Storite to brezplačno, obiščite vam najbližji AUDIO BM slušni center.

    Kontaktni podatki >>

    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    Ljubljana-Dogodek-Naj-izguba-sluha-ne-omaje-dusevnega-zdravja-ZDGN-AUDIO-BM-slusni-aparati-blog-vabilo

    NAJ IZGUBA SLUHA NE OMAJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA

    Ob letu duševnega zdravja želijo v Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije še dodatno ozavestiti laično in strokovno javnost o izzivih, povezanih z duševnim zdravjem, s katerimi se spopadajo osebe z izgubo sluha.

    Pri osebah z izgubo sluha je verjetnost za pojav težav v duševnem zdravju večja kot pri splošni populaciji, storitve na tem področju pa so jim zaradi omejitev v komunikaciji in sporazumevanju manj dostopne.

    Na dogodku bodo združili pomembne akterje s področja duševnega zdravja, vključno s strokovnjaki, predstavniki vladnih in nevladnih organizacij ter osebami z izgubo sluha.

    Skupaj se bodo posvetili iskanju rešitev na sistemski ravni za premagovanje teh izzivov in razvijanju novih pristopov za boljšo ozaveščenost in podporo.

    Osnove informacije o dogodku

    Datum dogodka:
    11. 10. 2023, od 10.00 do 13.00

    Lokacija dogodka:
    Hotel Union/Salon Orhideja

    Program

    10.00 -11.15 Uvodni nagovori in predstavitve

    10.00-10.05 – Mladen Veršič, predsednik ZDGNS

    10.05-10.15 – Matjaž Juhart, sekretar ZDGNS

    10.15-10.25 – Daša Peperko, predstavnica oseb z izgubo sluha

    10.25-10.35 – Alda Padeiro Batory, predstavnica oseb z izgubo sluha – Danska

    10.35-11.10 – dr. Johannes Fellinger, Inštitut za senzorično in jezikovno nevrologijo v Linzu, strokovnjak za duševno zdravje pri Svetovni zvezi gluhih

    11.15 – 11.45 Odmor

    11.45 – 13.00 Okrogla miza

    Sodelujoči

    predstavnik Ministrstva za zdravje RS

    predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje

    doc. dr. Andreja Poljanec, univ.dipl.psih., spec. zakonske in družinske terapije

    Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana

    Natalija Spark, univ. dipl. pedagoginja/andragoginja, mag. psihosocialne pomoči in tolmačka za slovenski znakovni jezik

    Valerija Škof, novinarka Spletne tv

    urednica podkasta Menta, predstavnica gluhih oseb

    dr. Sanja Cukut Krilić, program Omra, strokovnjakinja in raziskovalka na področju stigme in duševnega zdravja ter ranljivih skupin

    Prijavite se na dogodek Naj Izguba sluha ne omaje duševnega zdravja, ki bo potekal 11. 10. 2023 od 10. do 13. ure v Hotelu Union, Salon Orhideja.

    Prijava preko spletnega obrazca: tukaj.

    Za več informacij kontaktirajte:
    kaja.marolt@zveza-gns.si
    telefon 01/500 15 00

    Vabimo vas, da se pridružite in soustvarjate vsebino dogodka.

    Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije

    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    Povezava-sladkorna-bolezen-tip-2-sluh-naglusnost-audiobm-slusni-aparati

    POVEZAVA MED SLADKORNO BOLEZNIJO TIPA 2 IN IZGUBO SLUHA

    Sladkorna bolezen tipa 2 je ena najpogostejših kroničnih bolezni današnjega časa. Pogosto povezujemo to bolezen z visokim krvnim sladkorjem, odpornostjo na inzulin ter srčno-žilnimi težavami. Vendar pa je nedavna raziskava privedla do presenetljive ugotovitve: obstaja močna povezava med sladkorno boleznijo tipa 2 in izgubo sluha.

    Za mnoge ljudi je povezava med sladkorno boleznijo in izgubo sluha nepričakovana. Vendar pa je več študij pokazalo, da so ljudje s sladkorno boleznijo tipa 2 bolj izpostavljeni tveganju za razvoj slušnih težav v primerjavi z ne-diabetiki. To odkritje je še posebej pomembno, saj sluh igra ključno vlogo v našem vsakdanjem življenju in kakovosti življenja.

    Najprej si oglejmo, kaj je sladkorna bolezen tipa 2 in kako vpliva na telo. Sladkorna bolezen tipa 2 je stanje, pri katerem telo ne proizvaja dovolj inzulina ali pa ga celice ne uporabljajo učinkovito. To vodi v povišanje ravni sladkorja v krvi, kar lahko povzroči resne zdravstvene težave. Med drugimi zapleti se je izkazalo, da sladkorna bolezen tipa 2 vpliva tudi na krvne žile in živce, kar ima lahko dolgoročne posledice za sluh.

    Tako imenovana diabetična nevropatija je stanje, ki prizadene živčne poti v telesu in je pogost zaplet pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2. To vključuje tudi živce, ki so odgovorni za sluh. Ko so ti živci poškodovani, se lahko pojavijo težave z zaznavanjem zvokov in razumevanjem govorjene besede.

    Poleg tega visok krvni sladkor in vnetje, ki ga povzroča sladkorna bolezen, lahko negativno vplivata na celice v notranjem ušesu, ki so ključne za pretvorbo zvočnih signalov v električne signale, ki jih možgani prepoznajo kot zvok. To vpliva na celotno sposobnost slušnega sistema, da pravilno deluje.

    Študije so pokazale, da ljudje s sladkorno boleznijo tipa 2 pogosteje poročajo o težavah s sluhom, kot tisti brez te bolezni. Prav tako so ugotovili, da se stopnja izgube sluha povečuje s trajanjem sladkorne bolezni in z neustrezno nadzorovanim krvnim sladkorjem. Z drugimi besedami, bolj ko je sladkorna bolezen tipa 2 slabo nadzorovana, večje je tveganje za izgubo sluha.

    To povezavo med sladkorno boleznijo tipa 2 in izgubo sluha je treba resno jemati in obravnavati. Na srečo obstajajo ukrepi, ki jih lahko sprejmemo za zmanjšanje tveganja za izgubo sluha pri ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2.

    Prvi in najpomembnejši korak je dobro nadzorovanje sladkorne bolezni. Redno preverjajte raven krvnega sladkorja in upoštevajte navodila zdravnika glede prehrane, vadbe in morebitnih zdravil. S tem boste zmanjšali tveganje za razvoj zapletov, vključno z izgubo sluha.

    Poleg tega je pomembno, da poskrbite za svoje uho. Zaščitite ušesa pred prekomernim hrupom, saj je izpostavljenost glasnemu hrupu lahko škodljiva za sluh. Če opazite kakršne koli spremembe v svojem sluhu, se posvetujte z zdravnikom, da opravite ustrezne preiskave. V AUDIO BM slušnih centrih lahko informativno meritev sluha z avdiometrom opravite brez čakalnih vrst, brez napotnice in celo brezplačno.

    Na koncu je pomembno tudi ozaveščanje o povezavi med sladkorno boleznijo tipa 2 in izgubo sluha. Spodbujajte ljudi s sladkorno boleznijo, da se zavedajo tega tveganja in sprejmejo potrebne korake za ohranjanje svojega sluha.

    Izguba sluha je lahko zelo moteča in lahko vpliva na kakovost življenja posameznika. Zato je pomembno, da se zavedamo možnih povezav med različnimi boleznimi in zdravstvenimi težavami. Sladkorna bolezen tipa 2 ni izjema, zato je ključnega pomena, da poskrbimo za svoje zdravje in dobro počutje, vključno s sluhom.

    Čeprav je povezava med sladkorno boleznijo tipa 2 in izgubo sluha še vedno predmet raziskav, so dosedanje študije jasno pokazale, da je ta povezava prisotna. Zato je pametno sprejeti preventivne ukrepe in se posvetovati z zdravnikom glede kakršnih koli zdravstvenih težav in spremljati tudi stanje sluha.

    D-Sedej-slusni-akustik-audio-bm-slusni-center-Ljubljana-Kranj-portret-1.1
    Dejan Sedej
    Slušni akustik
    AUDIO BM slušni center Ljubljana BTC in Kranj
    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    Izguba-sluha-v-stevilkah-AUDIO-BM-slusni-aparati

    IZGUBA SLUHA V ŠTEVILKAH

    Naš svet je napolnjen z zvoki, ki nas povezujejo z okoljem in drugimi ljudmi. Kljub temu se pogosto zgodi, da ljudje odlašajo z iskanjem pomoči pri težavah s sluhom.

    Nedavne študije razkrivajo, da povprečna doba od zaznave težav s sluhom, do takrat, ko posamezniki poiščejo pomoč pri težavah s sluhom, traja kar 7 let.

    V tem članku bomo raziskali, zakaj je uporaba slušnih aparatov ključnega pomena za ohranjanje kakovosti življenja, zakaj odlašanje s pridobitvijo pomoči lahko privede do nepotrebnih tveganj in pregledali še nekaj drugih številk s tega področja.

    Statistični podatki, ki osvetljujejo obseg globalnega problema izgube sluha:

    • Več kot 460 milijonov ljudi po vsem svetu ima težave s sluhom.
    • Leta 2020 je bilo več kot 1,1 milijarde mladih med 12. in 35. letom starosti ogroženih zaradi izgube sluha zaradi prekomerne izpostavljenosti hrupu.
    • V starostni skupini med 65. in 75. letom ima že približno 1 od 3 ljudi težave s sluhom.
    • Sluh se lahko začne poslabševati že pri starosti 25 let.
    • Več kot 5% svetovnega prebivalstva trpi zaradi izgube sluha, kar vključuje blago, zmerno in hudo stopnjo izgube sluha.
    • Približno 34 milijonov otrok na svetu ima izgubo sluha.
    • Več kot milijarda mladih med 12. in 35. letom starosti tvega izgubo sluha zaradi prekomerne izpostavljenosti hrupu, ki ga povzročajo glasba in hrupno okolje.
    • V nizko in srednje razvitih državah je izguba sluha bolj razširjena, saj pogosto manjka dostop do primernih zdravstvenih storitev in tehnologij za izboljšanje sluha.

    Ti statistični podatki dobro predstavijo razširjenost izgube sluha in njegov vpliv na svetovno prebivalstvo. V AUDIO BM izpostavljamo pomembnost ozaveščanja o izgubi sluha, zgodnjega odkrivanja in pravočasnega ukrepanja za ohranjanje in izboljšanje slušne sposobnosti ter kakovosti življenja posameznikov.

    ZAKAJ JE SLUH POMEMBEN IN KAJ PRINESE IZGUBA SLUHA?

    Sluh je čut, ki nas povezuje z okoljem in ljudmi okoli nas. Omogoča nam, da se nemoteno vključujemo v družbo, slišimo govor, glasbo in zaznamo zvoke, ki nas obkrožajo. Sluh nas povezuje z našo okolico ter prispeva k celovitemu doživljanju sveta. Zato je ključnega pomena, da svoj sluh ohranjamo v najboljšem stanju. Izguba sluha je lahko za posameznika in njegovo okolico velik izziv, saj vpliva na komunikacijo, socialne odnose in kakovost življenja. Ko pride do izgube sluha, se lahko pojavijo različni izzivi in spremembe, odvisno od stopnje izgube in posameznikovih življenjskih okoliščin. Tukaj je nekaj vidikov, s katerimi se posamezniki pogosto soočajo ob izgubi sluha:

    • Komunikacija: Izguba sluha lahko oteži komunikacijo, še posebej v hrupnih okoljih ali med več osebami. Posamezniki se lahko počutijo izolirane, ker ne morejo več enostavno slediti pogovorom.
    • Socialno distanciranje: Posamezniki z izgubo sluha se lahko umaknejo iz družabnih situacij, saj se počutijo nelagodno ali se težje vključujejo v pogovore. To lahko vodi do izolacije in osamljenosti.
    • Delovno okolje: Izguba sluha lahko vpliva na produktivnost in uspešnost pri delu. Posamezniki se lahko srečujejo z izzivi pri komunikaciji s sodelavci, nadrejenimi in strankami.
    • Emocionalni vpliv: Izguba sluha lahko vpliva na čustveno počutje posameznika. Nekateri se soočajo s frustracijo, jezo, žalostjo ali celo depresijo zaradi izgube sposobnosti komunikacije.
    • Samozavest in samopodoba: Izguba sluha lahko vpliva na samozavest in samopodobo posameznika, saj se lahko počutijo manj sposobne ali sprejete v družbi.

    Pomembno je poudariti, da obstajajo rešitve in strategije, ki lahko pomagajo ublažiti vpliv izgube sluha. Pridobitev slušnih aparatov, uporaba tehnologije za izboljšanje komunikacije, prilagoditve v načinu življenja ter podpora družine in prijateljev so le nekatere izmed možnosti. Pomembno je, da se posameznik s podporo strokovnjakov in svoje okolice sooči s spremembami, ki jih prinese izguba sluha, ter se prilagodi novim načinom komunikacije in življenja.

    ZAKAJ LJUDJE ODLAŠAJO S PRIDOBITVIJO POMOČI?

    Različni dejavniki vplivajo na to, zakaj ljudje odlašajo s pridobitvijo slušnih aparatov. Nekateri menijo, da so njihove težave s sluhom le začasne ali nepomembne. Drugi se morda sramujejo priznati svoje težave ali se bojijo stigmatizacije. Vendar pa lahko odlašanje s pridobitvijo pomoči privede do nepopravljivih posledic.

    Čas, ki mineva med zaznavanjem prvih znakov težav s sluhom in pridobitvijo pomoči, ima neposreden vpliv na tip slušnih aparatov, ki jih bomo potrebovali. Zgodnja pridobitev pomoči omogoča izbiro slušnih aparatov, ki ustrezajo našim potrebam, udobju in življenjskemu slogu.

    Pridobivanje pomoči v obliki slušnih aparatov je ključno za izboljšanje kakovosti življenja in ohranjanje komunikacije s svetom okrog nas.

    Ne čakajte preveč dolgo, če opazite znake težav s sluhom. Slušni aparati so postali udobni, diskretni in visoko prilagodljivi, zato poskrbite za svoj sluh že danes. Obiščite nas in brezplačno informativno preverite sluh.

    Slusni-akustik-strokovnjak-za-sluh-in-slusne-aparate-Kevin-Glavica-AUDIO-BM-slusni-center-Ptuj
    Kevin Glavica
    Slušni akustik
    AUDIO BM slušni center Ptuj
    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.

    HIPERAKUZIJA: KO ŽE TIHI ZVOKI POVZROČAJO TRPLJENJE

    Ste se že kdaj znašli v situaciji, ko je bilo vsakdanje okolje preglasno in neprijetno? Ali pa ste se morda soočili s težavami pri obvladovanju vsakodnevnih zvokov? Če je odgovor pritrdilen, se morda srečujete s hiperakuzijo. Hiperakuzija je zelo specifičen in pogosto neprepoznan problem, ki močno vpliva na kakovost življenja posameznika. V tem prispevku se bomo posvetili razumevanju hiperakuzije, njenim vzrokom, simptomom in možnim rešitvam.

    KAJ JE HIPERAKUZIJA?

    Hiperakuzija je neobičajna občutljivost na zvoke, ki so sicer povsem običajni in neškodljivi za večino ljudi. Posamezniki s hiperakuzijo premočno zaznavajo zvoke, ki se jim zdijo zelo glasni ali celo boleči, čeprav so ti zvoki za druge ljudi povsem običajni in sprejemljivi. Hiperakuzija lahko prizadene tako odrasle kot otroke in je za posameznika lahko zelo frustrirajoča saj lahko vpliva tudi na vsakodnevne aktivnosti.

    HIPERAKUZIJA IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

    Posamezniki s hiperakuzijo se pogosto soočajo z izzivi pri obvladovanju vsakodnevnih zvokov. Hrup prometa, zvoki v pisarni ali trgovini ter celo pogovori drugih ljudi lahko povzročijo nelagodje in tesnobo. Zaradi tega se mnogi izogibajo druženju, se umikajo v osamo in se tako oddaljijo od družbenega življenja.

    Poleg tega lahko hiperakuzija vpliva na delovne zmogljivosti in šolski uspeh, saj se posameznik težje osredotoča in sodeluje v hrupnih okoljih. To lahko povzroči težave v medosebnih odnosih in vodi do občutkov osamljenosti ter depresije.

    VZROKI HIPERAKUZIJE

    Vzroki hiperakuzije niso vedno povsem jasni, vendar obstaja več dejavnikov, ki lahko prispevajo k razvoju tega stanja. Med najpogostejšimi vzroki so:

    • Poškodbe sluha: Hiperakuzija se lahko pojavi kot posledica poškodbe slušnega sistema, na primer zaradi izpostavljenosti glasnemu hrupu ali poškodbe notranjega ušesa.
    • Nevrološke motnje: Nekatere nevrološke motnje, kot je migrena, lahko povzročijo občutljivost na zvoke.
    • Psihične težave: Ljudje s tesnobo, depresijo ali posttravmatskim stresnim sindromom (PTSD) so bolj dovzetni za hiperakuzijo.
    • Genetika: Obstaja tudi genetska predispozicija za hiperakuzijo, ki se lahko prenaša znotraj družine.

    SIMPTOMI HIPERAKUZIJE

    Glavni simptom hiperakuzije je preobčutljivost na zvoke. Posamezniki s hiperakuzijo se lahko težko spopadajo z običajnimi vsakodnevnimi zvoki, kot so hrup prometa, zvoki aparatur, zvonjenje telefona ali celo pogovori drugih ljudi. Ti zvoki lahko povzročijo občutke tesnobe, nelagodja in celo fizične bolečine.

    Poleg tega lahko hiperakuzija vpliva na socialno življenje posameznika. Zaradi strahu pred neudobnimi zvoki se lahko posamezniki izogibajo družabnim dogodkom, kar lahko vodi v izolacijo in občutek osamljenosti.

    KAKO OBVLADATI HIPERAKUZIJO?

    Če se prepoznate v simptomih hiperakuzije, je pomembno, da poiščete strokovno pomoč. Prvi korak je obisk pri specialistu za uho, nos in grlo (ORL), ki lahko izključi morebitne fizične vzroke za vaše težave s sluhom. ORL zdravnik bo izvedel temeljito oceno vašega sluha in ugotovil, ali je hiperakuzija prisotna.

    Če je hiperakuzija potrjena, obstajajo številni načini za obvladovanje tega stanja:

    • Izogibanje glasnemu hrupu: Poskusite se izogibati okoljem z glasnim hrupom, če je to mogoče. Uporabite zaščito za ušesa, kadar ste izpostavljeni hrupnim situacijam.
    • Zvočna terapija:
     • Zvočna terapija, kot je uporaba belih šumov ali pomirjujočih zvokov, lahko pomaga pri prikrivanju motečih zvokov in zmanjšanju občutka nelagodja.
     • Terapevti lahko uporabljajo tehniko usmerjenega zvoka, ki pomaga posameznikom, da se postopoma bolj navadijo na občutljive zvoke.
    • Psihološka podpora: Če je hiperakuzija povezana s tesnobo ali depresijo, je lahko koristna tudi psihoterapija.
    • Medicinsko zdravljenje: V nekaterih primerih lahko zdravnik predpiše zdravila za obvladovanje simptomov hiperakuzije.

    ALI SLUŠNI APARATI LAHKO POMAGAJO?

    Slušni aparati so naprave, ki lahko povečajo sposobnost slišanja in izboljšajo razumevanje govora. Tradicionalno so bili slušni aparati namenjeni predvsem tistim z izgubo sluha, vendar s tehnološkim napredkom lahko pomagajo tudi pri obvladovanju hiperakuzije.

    Umirjanje zvokov: Nekateri sodobni slušni aparati imajo funkcije za umirjanje zvokov, ki pomagajo zmanjšati glasnost neželenih zvokov okolice. To lahko pomaga pri zmanjšanju nelagodja in olajša slišanje v hrupnih okoljih.

    Prilagajanje glasnosti: Slušni aparati se lahko prilagodijo glede na individualne potrebe posameznika. S pomočjo tehnologije prilagajanja glasnosti lahko posameznik samostojno uravnava jakost zvokov in tako izbere najprimernejši nivo slišnosti.

    Ustvarjanje okolja z belim šumom: Slušni aparati lahko generirajo beli šum ali pomirjujoče zvoke, ki pomagajo pri prikrivanju motečih zvokov okolice. To lahko zmanjša občutek nelagodja in pripomore k boljši sprostitvi.

    Individualna prilagoditev: Slušni aparati se prilagodijo glede na specifične potrebe posameznika. Slušni akustik bo opravil temeljito oceno sluha in določil najustreznejši način prilagajanja slušnega aparata glede na resnost in vrsto hiperakuzije.

    ZAKLJUČEK

    Hiperakuzija je težava, ki je morda malo znana, vendar močno vpliva na življenje tistih, ki se srečujejo s tem stanjem. Pomembno je, da se zavedamo obstoja hiperakuzije in da ponudimo podporo in razumevanje posameznikom, ki se soočajo s to težavo.

    Če menite, da imate težave s preobčutljivostjo na zvoke, se posvetujte s strokovnjakom, da dobite ustrezno diagnozo in podporo. Z ustrezno obravnavo in obvladovanjem simptomov lahko izboljšate kakovost svojega življenja in se ponovno vključite v vsakodnevne dejavnosti brez nepotrebnega nelagodja. Spomnite se, da niste sami, in da obstajajo rešitve, ki vam lahko pomagajo pri obvladovanju hiperakuzije.

    Vabljeni na brezplačni informativni test sluha – obiščite katerikoli AUDIO BM slušni center.

    Lokacije >>

    D-Sedej-slusni-akustik-audio-bm-slusni-center-Ljubljana-Kranj-portret-1.1
    Dejan Sedej
    Slušni akustik
    AUDIO BM slušni center Ljubljana BTC in Kranj
    Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.
    1 2 3 5

    Iskanje

    +
    Google ocena
    5.0
    Na podlagi 1434 ocen
    ×
    js_loader