Ce-ne-slisimo-visokih vrekvenc-adg-tonski-avdiogram-audio-bm-svetovanje-slusni-aparati

KAKO SLIŠIMO, ČE IMAMO LAŽJO NAGLUŠNOST PRI VISOKIH FREKVENCAH – PRESLIŠIMO ČRKE K, T, F in S

V tem prispevku vam želimo vizualno predstaviti, kako sliši oseba, ki ima izgubo sluha lažje stopnje in sicer, da povsem normalno sliši vse frekvence do 1000Hz, nato pa sledi simetričen upad sluha, kot je prikazan na sliki (izguba sluha pri 2000Hz 35dB in pri 4000Hz 50dB).

Za primer uporabimo naslednje besedilo:

»Zunanje uho, ki ga sestavljata uhelj in sluhovod, usmeri zvok do bobniča in srednjega ušesa, srednje uho pa v nadaljevanju poskrbi za to, da se valovanje zraka prenese na valovanje tekočine. Ker je tekočino težje vzbuditi k valovanju kot zrak, se mora valovanje okrepiti; za to poskrbijo bobnič in slušne koščice, ki so sestavni deli srednjega ušesa. Okrepljeno valovanje se nato prenese v notranje uho, ki ga tvorita ravnotežnostni del in polž, ki je najpomembnejši del ušesa, saj spremeni valovanje tekočine v električne impulze. Ti impulzi se nato po slušnem živcu prek nevronskih povezav prevedejo do možganske skorje, kjer nastane zaznava zvoka.«

Če iz besedila izločimo črke k, t, f in s (ki jih že pri lažji naglušnosti najhitreje »izgubimo« – na sliki se nahajajo nad črno črto, ki predstavlja za ta primer izgubo sluha po zračni poti), slišimo že zelo pomanjkljivo. Z dodatnim naporom pri poslušanju uspemo marsikaj uganiti in povezati v kontekst, vendar je takšno poslušanje zelo utrujajoče saj jemlje veliko energije to, da povedano skušamo razumeti, saj slišimo nepopolne besede, kot je razvidno spodaj:

«Zunanje uho, i ga e__avl__a u luhovo, u___eri zvok do bobniča in ___dnjega u_e_a, __dnje u_e pa v nadaljevanju po_rbi za _o, _a _e va___vanje zra_a prene_e na va___vanje teko__ine. _er je teko__ino te__je vzbuditi _ va___vanju _ot zra_a, __ mora va___vanje okre__ti; za to po_rbi_o bobnič in _lu_ne ko___ice, __ so _estavni deli ___dnjega u_e_a. Okrepljeno va___vanje se nato prene_e v notranje uho, __ ga vorita ra___te__nostni del in pol, __ je naj______nej_i del u__ea, __j __eme_i va___vanje teko__ine v elek__tri__ne impulze. Ti impulzi se nato po ___nem živcu prek nevron__kih po_ezav prevedejo do mo__gan_ke _korje, __r na___ne za_nava zvoka.

Ce-ne-slisimo-visokih vrekvenc-adg-tonski-avdiogram-audio-bm-svetovanje-slusni-aparati-primer

Oseba s takšno naglušnostjo pogosto pove: »Saj slišim, samo ne razumem«. Običajno krivi druge, da govorijo prehitro ali nerazločno. Pa je res tako?

Preverite sluh! Brezplačno. Obiščite vam najbližji AUDIO BM slušni center. Za brezplačno meritev sluha se lahko naročite tukaj: kontaktni podatki in naročanje.

Več o naglušnosti >>

Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.

Iskanje

+
Google ocena
5.0
Na podlagi 1642 ocen
×
js_loader