INTERVJU: ROMAN DEMIR, SLUŠNI AKUSTIK, KI JE TUDI TOLMAČ ZNAKOVNEGA JEZIKA

17 Apr 2020 AUDIO BM, Članki

Gluhota je nevidna invalidnost, ki pa ni zgolj telesna poškodba, saj nezmožnost slušnega doživljanja omeji komunikacije, posledice pa so lahko psihične, socialne in somatske. Gluhota ni brez razloga ena najtežjih invalidnosti. Zato je vloga tolmačev znakovnega jezika še toliko pomembnejša, saj so pogosto njihov edini stik s svetom. To niso običajni tolči, saj morajo poznati kulturo obeh – slišečih in gluhih. Roman Demir, tolmač, učitelj slovenskega znakovnega jezika in slušni akustik, pravi, da ”simultano tolmačenje spada med najbolj zahtevne poklice.” Demir, vodja Znakovnega jezika, ki v času samoizolacije ponuja on-line tečaje in na družbenih omrežjih redno deli posnetke kretenj in termine za tečaje slovenskega znakovnega jezika, nam je razkril marsikaj zanimivega o svojem poklicu, kot tudi o statusu gluhih in naglušnih v Sloveniji.

V času pandemije koronavirusa so del pozornosti poželi tudi tolmači slovenskega znakovnega jezika. Vse novinarske konference kriznega štaba in vlade te dni namreč spremljajo tolmači. Gre za korak v pravo smer, saj so gluhi in naglušni prvič zares sproti informirani. Zdaj se verjetno končno počutijo enakovredne, ker se jim ni treba zanašati na druge in dobijo informacije iz prve roke.

So sicer ljudje, ki trpijo za to nevidno invalidnostjo sicer še vedno preveč zapostavljeni? Je Slovenija gluhim in gluhonemim prijazna država? Če se ne motimo, pri nas to še vedno ni 100-odstotna invalidnost, pač pa le 70-odstotna telesna okvara.

Pohvalno je, da so tolmači prisotni na novinarskih konferencah, in tolmačke to delo opravljajo na visokem in profesionalnem nivoju, za kar jih lahko samo pohvalimo. Dnevnik je redno tolmačen v znakovni jezik, in to na tretjem programu nacionalne televizije, vendar pa to ni dovolj, saj bi morale biti vse video vsebine in oddaje prilagojene gluhim, kot je to običajno v drugih državah. To, ali je Slovenija gluhim prijazna država ali ne in tudi vprašanje o telesni okvari, težko komentiram, ker menim, da bi morale na to vprašanje odgovoriti gluhe osebe. Se pa v zadnjem času dogajajo premiki na področju pravic gluhih oseb. Z letom 2019 je stopil v veljavnost Zakon o osebni asistenci in tudi pobuda za vpis znakovnega jezika v Ustavo Republike Slovenije.

Na novinarskih konferencah kriznega štaba poteka tolmačenje v živo. Kako resen izziv je tovrstno simultano prevajanje? Vendarle to ni enako, kot prevajanje iz enega glasovnega jezika v drugega. Je sploh mogoče zares slediti tempu govora ali je treba stavke močno krajšati?

Simultano tolmačenje spada med najbolj zahtevne poklice. Tolmač mora biti kompetenten v obeh jezikih na zelo visokem nivoju, mora biti zbran in razumeti temo, ki jo tolmači. Ne gre tukaj za dobesedno prevajanje iz enega jezika v drugega, ker je treba upoštevati slovnico enega in drugega jezika. Tako kot iz angleškega jezika ne moremo dobesedno prevajati v slovenski jezik, mora tolmač slovenskega znakovnega jezika poskrbeti za to, da je končno sporočilo gramatično smiselno. Tempu govora je mogoče slediti pri simultanem tolmačenju, seveda mora tolmač najprej pridobiti kilometrino in dobro razviti kratkoročen spomin, da lahko s 3-sekundnim zamikom simultano tolmači vsebino. Tolmači smo po kodeksu etičnih načel dolžni prevajati tako, da ne posegamo v vsebino sporočila.

Sicer pa znakovni jezik ni tako ”bogat” kot govorjeni, pač pa bolj praktičen, drži?

Ne bi rekel, da znakovni jezik ni ”bogat” jezik. Ljudje pogosto mislijo, da če ima jezik veliko besedišče, da je potem ta jezik bogat. Znakovni jezik je zelo ekspresiven jezik. Z rokami, obrazno mimiko in telesom lahko dobesedno uprizorimo to, kar želimo sporočiti. Kljub temu da ima manj kretenj, kot je besed v slovenskem jeziku, to še ne pomeni, da se neke vsebine ne da povedati v znakovnem jeziku. V nekaterih primerih z uporabo t. i. klasifikatorjev, kjer roka prevzame vlogo nekega objekta oz. osebe in z njo prikažemo gibanje, smer, dogajanje itd.

Poleg resnega izziva prevajanja v živo je v teh časih naloga tolmačev res pomembna, saj nenazadnje poročajo o stvareh, ki so življenjsko pomembne. Tudi vi ste te dni junaki, čeravno neopevani … Verjetno se na vas te dni obrača še večje število gluhih?

Biti tolmač pomeni biti odgovoren. Izpostavljeni smo različnim situacijam, na katere se moramo prilagoditi in isto velja tudi za te čase. Klicni center za gluhe in naglušne te dni beleži večje število klicev običajno. Tolmači se moramo ravnati po varnostnih ukrepih, ki so predpisani s strani države, kar pomeni, da tolmačimo na terenu le v nujnih primerih, drugače pa naj se poslužujemo uporabe videoklica.

V Sloveniji je okoli 1.500 gluhih. Koliko od tega jim pripada pravica do tolmača in komu je dodeljen?

Po podatkih internega glasila tolmačev slovenskega znakovnega jezika Ko govorijo roke, je bilo decembra 2016 kar 981 upravičencev do pravice uporabe tolmača.

Kretnje so glavni element znakovnega jezika. Kako pride do sprejema novih kretenj, ko se pojavijo nove besede, kot npr. covid-19 ipd.? Ali to določijo tolmači, gluhi, gre za skupen konsenz? Se zgledujete po tujini?

Običajno skupnost gluhih vpelje in razširi nove kretnje. Danes imajo gluhe osebe družbene mreže, ki jih s pridom uporabljajo in preko njih pridobijo ogromno informacij in tudi nove kretnje. Pojavlja se to, da so se začele v slovenskem znakovnem jeziku med mlajšimi gluhimi osebami uporabljati tujke npr. sorry iz ameriškega znakovnega jezika in podobno. Danes se nove kretnje, npr. kretnja za koronavirus, hitro razširijo po družbenih omrežjih.

Tako kot imamo več govorjenih jezikov, je tudi več znakovnih jezikov – angleški, nemški, španski itd. Se gluhi učijo tujih znakovnih jezikov kot ostali, da se lažje sporazumevajo v tujini? Obstaja neke vrste esperanto znakovnega jezika?

Res je. Obstaja mednarodna kretnja oz. gestuno, ki se uporablja kot sporazumevalno sredstvo na mednarodnih dogodkih ali srečanjih gluhih oseb. Značilnost mednarodne kretnje je, da uporablja več prostora, mimike in gibanja.

Slišite neko novo besedo, zanjo pa kretnja še ne obstaja. Kako razložite takšno besedo, če gre npr. za prenos v živo in je tisti hip ne morete napisati?

Če kretnja za neko besedo še ne obstaja, si pomagamo s črkovanjem te besede. Verjetno se to zdi nekomu, ki ni imel stika z znakovnim jezikom komplicirano, vendar ko si nabereš kilometrino, je to čisto nekaj normalnega. Če se ta kretnja velikokrat pojavi, si tolmači lahko tudi pomagamo na ta način, da pokažemo prvo črko te kretnje in jo z usti izgovorimo.

Koliko gest pravzaprav obstaja v slovenskem znakovnem jeziku, ki je, tako kot jezik, živ organizem.

Po zadnjih podatkih, ki sem jih prejel, naj bi jih bilo že čez 10.000 v spletnem slovarju Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Zdaj jih je verjetno že več.

Sami ste zrasli z znakovnim jezikom, saj ste odraščali ob gluhih starših, medtem ko ste s sestro uporabljali govorjeni jezik. Znakovni jezik je vaš drugi materni jezik, če lahko tako rečemo. Kako ste s s tem soočali kot otrok in kdaj ste ga osvojili? Kako ste jim pomagali? Zanje ste bili verjetno v določenih trenutkih pomemben komunikacijski kanal?

Moj prvi spomin na kretanje je, ko me je mama vprašala, če sem žejen. Spomnim se, da sem ji odgovoril s kimanjem glave in poskusom kretnje za ”da”.  Ko sem bil še otrok, sta staršem pri komunikaciji pomagala teta Pavla in stara mama Anica. Za teto bi lahko rekli, da je bila prva tolmačka na Cerkljanskem, saj je ona največ pomagala mojim staršem. Kasneje, ko sva s sestro bila starejša, sva tudi pomagala pri sporazumevanju, kot je obisk zdravnika, urejanje zavarovanja in podobno. Ko smo dobili prvi telefon, sva bila s sestro glavna telefonista, kasneje pa smo dobili faks, ki pa je bistveno olajšal staršem dostop do informacij. Danes pa so video klic in ostali kanali za komunikacijo toliko vpeti v naša življenja, in to gluhim omogoča lažjo komunikacijo.

Kako je pravzaprav videti poklic tolmača znakovnega jezika? Kaj so njegove glavne ”zadolžitve”? To ni samo navaden prevajalec, saj mora poznati kulturo gluhih, ki je povsem drugačna. Vi ste, kot rečeno, z gluhimi odraščali, kar je neke vrste ”prednost”, če se lahko tako izrazimo, saj jo poznate do obisti.

Glavne zadolžitve tolmača so, da prevaja iz slovenskega znakovnega jezika v slovenski jezik in obratno. Pri tem smo vezani na kodeks etičnih načel, ki nam določa, da moramo upoštevati načelo diskretnosti in da ne smemo posegati v vsebino sporočila. Seveda, gluhe osebe imajo svojo kulturo in način razmišljanja. Moje mnenje je, da so gluhe osebe zelo iskrene in direktne v komunikaciji in ne zavijajo v vato tega, kar želijo povedati. Nekatere teme in navade, ki so med slišečimi tabu, med gluhimi niso, kar je zunanjim opazovalcem včasih težko razložiti. Tolmači moramo tako biti tudi spretni diplomati in poskrbeti, da se vse te kulturne razlike pravilno tolmačimo, da ne pride do konflikta.

Gluhi morda ne slišijo, a so zato njihovi drugi čuti toliko bolj razviti. Verjetno imajo zelo razvit čut za človeka in ga hitro preberejo.

Gluhe osebe se tako kot slišeče zelo razlikujejo med seboj. Vsak ima svoj karakter in seveda so zelo pozorni na telesno govorico. Menim, da je to zelo odvisno od vsakega posameznika in njegove sposobnosti.

Kaj lahko zdravi ljudje storimo, da bi olajšali življenje gluhim? Kako se je najlažje sporazumevati brez znanja znakovnega jezika? Gluhi se morajo pogosto zanašati na branje iz ustnic, kar pa včasih ni najlažje, saj ljudje požiramo besede, govorimo nerazločno, v narečju, slengu, prehitro. Te dni je dodatna težava, ker veliko ljudi nosi zaščitne maske in se je v trgovinah z živili, lekarnah ipd. domala nemogoče sporazumevati.

Kar se tiče tega vprašanja, čutim potrebo, da vas tukaj popravim, in bi predlagal, da bi bil mogoče primernejši izraz slišeči ljudje namesto izraza zdravi ljudje, kajti gluhota ni bolezen, je pa pogosto posledica nekega bolezenskega stanja, vpliva dednosti ali poškodbe. Se pravi gre za trajno nezmožnost zaznave zvoka. Kljub temu da Slovenija ne spada med najrazvitejše države, se lahko pohvalimo z zanimivim fenomenom, da se je skoraj vsak od nas v šoli naučil dvoročne abecede, kar pa ni majhna stvar. Že s tem se lahko uspešno sporazumemo z gluho osebo, vendar si ljudje tega velikokrat ne upajo. Branje z ustnic je zelo zahtevna veščina in tudi najboljši bralci lahko sledijo le nekaj časa, dokler jim ne zmanjka koncentracije. Maske te dni predstavljajo veliko težavo za gluhe in naglušne, saj ne morejo brati z ustnic. Na srečo, pa še vedno obstaja klasika – list papirja in pisalo (ali pa napišeš na mobitel). Ni najboljša rešitev, je pa vseeno boljše kot nič.

Katere so sicer tiste najbolj pogoste težava, s katerimi se gluhi in gluhonemi spopadajo dnevno? Katera država nam je lahko za zgled, ko gre za lajšanje življenja tovrstnih invalidov?

Najpogostejša ovira je za gluhe osebe komunikacija s slišečim svetom. Posebna težava je iskanje zaposlitve, saj jih velikokrat delodajalci odslovijo, ko izvejo, da je oseba gluha. Gluhe osebe zmorejo vse (vozijo avto, delajo, se ukvarjajo s športom, itd), le slišati ne morejo. Zato je zelo pomembno, da imajo dostop do informacij v znakovnem jeziku, ki je njihov primarni jezik in tudi, da se splošno javnost poduči o gluhoti. Dostikrat se ne zavedamo, da je za gluhe osebe slovenski jezik tuj jezik. Nam je to samoumevno, ker ga slišimo, in ne razmišljamo o tem, kako moramo sklanjati besedo, katero končnico uporabiti in podobno, za gluhe osebe pa to ni tako samoumevno. Za zgled so nam lahko severne oz. skandinavske države, saj imajo zaradi višjega standarda gluhi boljše pogoje za iskanje dela. Na YouTubu lahko zasledite tudi gluhe šoferje kamionov, ki imajo svoj blog v znakovnem jeziku.

Leta 2002 je v veljavo stopil zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika in od tedaj lahko tolmači to delo opravljajo kot poklic. Ima Slovenija dovolj tolmačev?

Trenutno imamo v registru tolmačev slovenskega znakovnega jezika 57 tolmačev, od tega jih je 27 v Ljubljani, po ostalih regijah, pa jih je bistveno manj. Želje gluhih so, da bi tolmačev moralo biti več, saj v nekaterih nujnih primerih (poškodbe, nepredvidene situacije), težko dobijo tolmača, v najslabšem primeru pomeni, da mora tolmač priti iz druge regije.

Objavljeno 17. 4. 2020 na moskisvet.com

BORIS KOPITAR RAZKRIVA, DA UPORABLJA SLUŠNE APARATE

»Na glasbenih odrih sem stal dobrih štirideset let, dolgoletno prepevanje pred kar nekaj kilovatnimi zvočniki pa je žal pustilo posledice na mojem sluhu. Šlo je tako daleč, da nisem več slišal, kaj je kdo rekel ali pa sem ga narobe razumel. Sprva se še tolažiš, da bo mogoče boljše, da je to le ušesno maslo, potem pa si le priznaš, da imaš resne težave,« nam je zaupal 67-letni pevec in voditelj Boris Kopitar.

Boris-Kopitar-ima-slusni-aparat-vesel-da-spet-slisi-audio-bm-slusni-aparati
Boris Kopitar je vesel, da se je odločil za slušne aparate in zdaj spet odlično sliši.

Stvari je vzel s svoje roke, po pregledih pri zdravnikih se je odločil za podjetje AUDIO BM. »Spoznal sem, kakšno tehnologijo slušnih aparatov imajo, in dali so mi tudi brezplačno aparate za preizkusiti. Naposled sem se z veseljem odločil, da ne bom dajal televizije bolj na glas, temveč sem dal na glas kar sebe. Zelo sem zadovoljen s svojim novim modnim dodatkom, ki se ga sploh ne opazi in je povsem nemoteč. Navdušen sem in, kar je najpomembnejše, odlično slišim,« je poudaril priljubljeni pevec, ki trenutno uživa v zasluženem pokoju. Posveča se stvarem, za katere prej ni imel časa, podaja se v naravo in na daljše sprehode, ko bo začutil potrebo po petju, pa bo posnel tudi kakšno novo pesem, še obljublja.

Objavljeno v ZVEZDE LADY, št. 15, 8. april 2020

Pogovorite se z Borisom Kopitarjem. Pokličite ga.

Več informacij >>

Vnetje-zunanjega-usesa-vzroki-zdravljenje-audio-bm-slusni-aparati-in-svetovanje

VSE O VNETJU ZUNANJEGA UŠESA

Vnetje zunanjega ušesa ali otitis externa se pogosteje pojavlja v poletnem času, ko je plavanje ena izmed najbolj priljubljenih aktivnosti. Prevelika količina vlage predstavlja ugodno podlago za razmnoževanje bakterij ali glivic, te pa so glavni povzročitelji ‘plavalčevega ušesa’.

Vnetje zunanjega ušesa – otitis externa je lokalno (furunkel ali čir) ali difuzno vnetje kože sluhovoda (tj. cevasti del zunanjega ušesa, ki sega do bobniča).

Najpogosteje se pojavlja:

 • pri plavalcih – voda, ki se zadrži v zunanjem ušesnem kanalu, je pogosta povzročiteljica vnetja
 • ob toplem vremenu – vlaga in znoj v zunanjem sluhovodu
 • pri obolenjih kože – ekcem, psoriaza
 • zaradi čiščenja ušes z ušesnimi palčkami – mehansko draženje kože sluhovoda.

Vzroki za vnetje zunanjega ušesa

Koža sluhovoda vsebuje ceruminozne žleze, ki proizvajajo ušesno maslo, ki je naravna zaščita ušesa. Ušesno maslo ali cerumen, katerega pH je med 4 in 5 (je rahlo kisel), preprečuje, da bi se voda med plavanjem, potapljanjem ali srfanjem zadržala v ušesu in bi se zato v sluhovodu razvile bakterije in glive. Dejavniki, ki povzročajo vnetje zunanjega ušesa, so: pomanjkanje cerumna, visoka vlažnost, povišana temperatura, ki izsuši kožo sluhovoda – ta postane razpokana in dovzetna za infekcije. Med pogoste povzročitelje spadajo travmatske poškodbe kože, ki jih povzročimo z uporabo palčk za ušesa ali drugih predmetov ter neustreznih slušnih pripomočkov ali slušalk predvajalnikov MP 3 pa tudi mobilnih telefonov. Pomemben dejavnik za nastanek vnetja sluhovoda pa je tudi mikrobiološka onesnaženost vode, v kateri se kopamo.

Izpostavljenost visokim koncentracijam patogenih mikroorganizmov

Izpostavljenost visokim koncentracijam patogenih mikroorganizmov sama po sebi na zdravi in nepoškodovani koži sluhovoda ne bo povzročila vnetja. Pri atopijskem dermatitisu, seboroičnem dermatitisu, psoriazi ali pri mikropoškodbah kože sluhovoda pa lahko okužbo in simptome vnetja izzovejo bakterije, ki so sicer naravno prisotne v zdravem sluhovodu, a so se zaradi ugodnih pogojev preveč razmnožile. Preveč vlage in travmatske poškodbe sluhovoda sta dva najpogostejša vzroka za nastanek otitits externe, saj načenjata naravni obrambni mehanizem, zato se jima je zelo pomembno izogibati.

Najpogosteje gre za bakterijsko vnetje (stafilokok in Gram negativne bakterije), pogoste pa so tudi glivične infekcije (aspergilus, kandida).

Sprožilni dejavniki za nastanek vnetja zunanjega ušesa

 • plavanje
 • znojenje
 • visoka vlažnost
 • z bakterijami okužena voda
 • visoke temperature v bivalnem okolju
 • mehansko odstranjevanje cerumna
 • vstavljanje tujkov
 • palčke za ušesa
 • slušni aparati
 • čepki za ušesa
 • dermatološka obolenja (ekcem, psoriaza, seboroični dermatitis, akne).

Znaki vnetja

Akutno vnetje zunanjega ušesa je običajno bakterijska okužba, ki se pojavi iznenada, se hitro slabša in jo zaradi močnega draženja kanala spremljajo hude bolečine. Pogosto se pojavita občutek napetosti v ušesu in slaba slišnost, kar je posledica otečene kože kanala in povečane količine izcedka, ki zapolni kanal. Pride lahko do različnih stopenj poslabšanja sluha in njegove začasne konduktivne izgube. V težjih primerih ali če se stanja ne zdravi ustrezno, se lahko infekcija razširi na okoliška mehka tkiva v predelu parotidnih žlez in čeljustnega sklepa, kar sproža bolečino pri žvečenju hrane ali celo nezmožnost odpiranja ust.

Otitis externa cirkumscripta (furunculus)

Otitis externa cirkumscripta (furunculus) – čir v ušesnem kanalu – je posledica s stafilokokom okuženih korenin ušesnih dlačic v membranoznem delu kanala. Vhodno mesto okužbe je najpogosteje poškodovana koža kanala. Prvi znak je bolečina, ki se okrepi s pritiskom na tragus (hrustanec na vhodu v slušni kanal) ali potegom ušesne školjke v katerokoli smer.

Pregled je boleč. Sprva je vidna pordelost kože z izboklino na lokalnem predelu, najpogosteje na spodnji steni kanala. Vnetna reakcija preostalega predela kože zaradi otekanja oži kanal, kar okrepi bolečino. Če se čir predre (perforacija furunkla), se v zunanjem kanalu pojavi krvavkast gnojni izcedek, bolečina pa se zmanjša. Proces lahko zajame tudi limfne žleze, ki otečejo in bolijo. Če se čiri (furunkuloza) v ušesu pojavljajo pogosteje, je treba opraviti diabetološki pregled.

Diagnoze otitis externa zaradi tipičnih značilnosti ni težko postaviti: zožan membranozni kanal, bolečine ob pritisku na tragus ali poteg ušesne školjke, neprizadet bobnič, slaba slišnost pa je prisotna le, dokler je kanal popolnoma zaprt. Pri oblikovanem furunklu je potreben kirurški poseg oz. drenaža, da se odstrani gnoj iz furunkla. Da bi se izognili razširitvi okužbe na ušesno školjko, se priporoča z incizijo malo počakati. Ob izraženih flegmonoznih spremembah (celulititi – zelo izražena rdečica, ki se širi) je nujno sistemsko jemanje antibiotikov pa tudi analgetikov za lajšanje bolečin.

Razširjeno vnetje sluhovoda

Otitis externa diffusa – razširjeno vnetje sluhovoda, ki povzroča zelo hude bolečine. V osnovi je to difuzni dermatitis in je bakterijska okužba. Sprožilni dejavniki so: drezanje po ušesih, kopanje v onesnaženi vodi, onesnaženost na delovnem mestu, sekrecija iz srednjega ušesa. Bakteriogram najpogosteje pokaže prisotnost streptokokov, stafilokokov, proteusa, E. coli in obilico gniloživk.

Med začetnimi simptomi prevladuje srbenje, ki kmalu preide v bolečino, pordelost kože kanala, pojavijo se izcedek ali kraste v kanalu, občasno tudi povišana telesna temperatura, bolečine v okoliških žlezah in na robu vhoda v kanal, eventualno pa tudi naglušnost. Ušesni izcedek je, odvisno od povzročitelja, različnih barv in zelo neprijetnega vonja. Pri večji količini nakopičenega izcedka slabše slišimo. Zaradi občutka tiščanja v ušesu, slabe slišnosti (kanal je otečen) ali nakopičenosti izcedka poskušamo kanal očistiti (pogosto tudi zaradi srbenja), a s tem le še dodatno dražimo že tako razdraženo kožo sluhovoda in stanje samo še poslabšamo.

Glivična okužba sluhovoda ali otomycosis

Glivična okužba sluhovoda ali otomycosis je lahko manjša neprijetnost ali pa huda okužba. Okužbo z gniloživkami (saprofitske glive), ki dejansko koeksistirajo z gostiteljem, lahko pokaže le laboratorijski izvid. Simptomi niso hudi. Če se zaradi kakršnega koli razloga začnejo aktivno razmnoževati, slušni kanal zapolnijo goste kolonije gliv, kar izzove napetost in bolečino, ki vztraja, dokler se glivic popolnoma ne odstrani iz kanala. Uvesti je treba protiglivično terapijo.

Dolgotrajna (več kot teden dni) uporaba kapljic za uho je pogost vzrok za razvoj glivic v slušnem kanalu. Glivične okužbe se pogosteje pojavljajo pri ljudeh s slabšo imunsko odpornostjo in z diabetesom, med njimi pa so najpogosteje zastopane aspergilus niger, candida albicans in druge.

Težave se kažejo predvsem v obliki izcedka neprijetnega vonja in srbenja, bolečine pa se pojavijo le v redkih primerih. Pri pregledu z otoskopom je videti belkaste, rumenkaste, zelenkaste ali črne obloge s hifami ali micelije, ki jih je mogoče preprosto odstraniti. Zdravljenje se izvaja s čiščenjem kanalov, tj. z aspiracijo izcedka ali uporabo lokalnih antimikotikov (glede na mikrobiološki izvid).

Kaj je plavalčevo uho?

‘Plavalčevo uho’ je vnetje zunanjega ušesa, ki nastopi, ko se voda po kopanju ali plavanju zadrži v ušesu in s tem ustvarja vlažno okolje, ugodno za rast bakterij in glivic. To se pogosto pojavlja pri otrocih in najstnikih ter je zelo neprijetno in boleče. Zdravljenje traja od enega do dveh tednov.

Akutna oblika plavalčevega ušesa se lahko razvije v kronično zaradi:

 • fizične oblike ušesa, tj. anatomske zgradbe, ki otežuje zdravljenje
 • okužbe z redkimi in odpornimi bakterijami
 • alergijskih reakcij na antibiotike
 • mešanih okužb (bakterije in glivice).

Proces v ušesu se ima za kroničnega zaradi:

 • ponavljajočih se simptomov
 • trajanja simptomov več kot tri mesece.
Baterije-za-slusne-aparate-13-in-312-80-kos-spletna-trgovina-audiobm-slusni-aparati-online-shop

80 BATERIJ ZA SLUŠNE APARATE ZA SAMO 36 EUR

Ta posebna ponudba je na voljo samo v AUDIO BM SPLETNI TRGOVINI. Do razprodaje zalog je na voljo tip 13 (oranžna nalepka) in 312 (rjava nalepka).

Baterije za slušne aparate Rayovac, serija PRO LINE. Vrhunska kakovost! Ekskluzivno v Sloveniji.

Baterije imajo veliko kapaciteto. Minimalni rok trajanja 3 leta. V pakiranju je 10 zavitkov po 8 baterij = 80 kosov baterij.

Izkoristite izjemno ponudbo, dokler trajajo zaloge.

Naročite baterije tip 13, 80kos za 36EUR >>

Naročite baterije tip 312, 80kos za 36EUR >>

Pregled celotne ponudbe baterij v AUDIO BM spletni trgovini >>

Več informacij o AUDIO BM spletni trgovini

AUDIO BM spletna trgovina je prva in največja specializirana spletna trgovina v Sloveniji za izdelke, ki so povezani s slušnimi aparati in sluhom.

Zagotavljamo kakovostne baterije za slušne aparate po super ugodnih cenah, izdelke za enostavno nego in vzdrževanje slušnih aparatov, različne čepke za ušesa, tehnične pripomočke za naglušne in gluhe, darilne kartice, potrošne materiale …).

Plačate le izbrane izdelke. Poštne stroške in stroške odkupa plačamo mi. Dostavi Pošta Slovenije.

Vsi razlogi, zakaj kupiti baterije v naši spletni trgovini >>

Unitron-Phonak-Widex-slusni-aparati-primerjava-audio-bm-varna-starost-svetovanje

PRIMERJALNI TEST VRHUNSKIH SLUŠNIH APARATOV

Najprej o vzrokih, zakaj sploh testiram slušne aparate. Prvi je vsekakor moja osebna izkušnja, saj se je z uporabo slušnih aparatov kakovost mojega življenja močno izboljšala. To želim deliti naprej. Vsem, ki se sprašujete ali ste morda naglušni ali ne, priporočam, da to enostavno preverite. Če bo odgovor pozitiven, pa čimprej ukrepajte. Ne le, da boste spet bolje slišali, temveč s tem, da v vaš center za sluh v možganih spet pošiljate ojačane signale, zmanjšujete škodo, ki nastaja ob njihovi odsotnosti. Center se namreč lahko »poleni« do te mere, da vam kasneje, ko se le odločite za aparate, tudi ojačani signali ne bodo več pomagali.

Drugi vzrok je, da smo ravno zdaj v tej branži priče revolucionarnim tehnološkim spremembam. Z uporabniškega stališča se je prebojni trenutek v tehnološkem razvoju slušnih aparatov zgodil s povezljivostjo s pametnimi telefoni. Vse to se dogaja prav zdaj, v zadnjem letu dni. Če smo bili še do včeraj povsem odvisni od slušnega tehnika, ki nam je prek programske opreme v svoji pisarni uravnaval osebne nastavitve, je zdaj delček teh možnosti prepuščen nam. Vsekakor dobrodošel napredek in prava pot, tudi za nadaljnji razvoj.

In tretji vzrok? Vsi živimo v svetu, kjer smo z vseh strani bombardirani z oglasi. Morda smo naglušni, v tem primeru še bolj ranljivi, saj smo se pri izbiri pripomočka za boljši sluh prisiljeni zanašati na prepričljivost oglasnih materialov. Kako ločiti med res dobrimi aparati in poceni ponaredki? In če nam še uspe ta prvi korak, kako potem izbrati svoj slušni center, podjetje, proizvajalca oz. v končni fazi – svojega osebnega, zaupanja vrednega slušnega asistenta? Njemu je namreč modro prepustiti kar nekaj odločanja, saj je strokovnjak. Da se razumemo: ni ravno najpomembneje, kakšne barve je aparat  in kakšen logotip je ne njem, ampak to, kako z njim bolje slišimo. O kakovosti zvoka pa sami namreč težko presojamo, saj smo vendar naglušni, kajne?

Izvajanje primerjalnega testa

K testiranju sem povabil večino vodilnih prodajalcev slušnih aparatov v Sloveniji. Kot najbrž veste, imajo vsi prodajalci na voljo aparate v različnih tehnoloških in s tem povezanih cenovnih razredih. Vse, od ferrarija do fičkota. Ker sem želel poleg osnovnih primerjav preveriti tudi povezljivost aparatov zadnje generacije s pametnimi telefoni in drugimi sodobnimi tehnologijami, sem prodajalce pozval k testiranju najboljšega kar imajo. Tako sem  v končni fazi testiral naslednje »ferrarije«:  PHONAK AUDEO M90 (prodaja NEUROTH), WIDEX EVOKE 440-F2 (prodaja WIDEX) in UNITRON DISCOVER 9 (prodaja AUDIO BM).

Vsi trije testirani modeli so prek aplikacij povezljivi s pametnimi telefoni. Zanimivo je, da so me povsod opozorili, da bo delovanje zagotovo brezhibno na sistemu IOS (iphone), pri sistemu ANDROID pa bo to lahko odvisno od generacije sistema. Glede na to, da tako kot večina Slovencev uporabljam ANDROID (na telefonu Samsung Galaxy S9), sem test opravil kar na njem.

Kaj sem pravzaprav testiral?

Vsakega od aparatov sem nosil nekaj dni zapored, poslušal okolico v poznanih slišnih razmerah doma, v avtu in v službi, ter se izpostavljal tudi zahtevnim slišnim okoljem ter prek aplikacij preizkušal možnosti prilagajanja aparatov. Kadar je bilo možno, sem v istem okolju poslušal z različnimi aparati. V izogib subjektivnosti pa sem za osrednji del testa opravil še primerjalno testiranje v gluhi sobi.

Testiranje slušnih aparatov v gluhi sobi

Testiranje v gluhi sobi poteka tako, da vam slušni tehnik predvaja vnaprej studijsko pripravljene posnetke. Špiker izgovarja različne besede, vi ponavljate za njim, tehnik pa zapisuje pravilnost. Branje z ustnic tako seveda odpade. Jakost je nastavljena na raven decibelov, primerljivo vsakodnevnemu razgovoru.

Poleg testiranih treh aparatov, sem v gluho sobo za primerjavo vzel še NO NAME EAR SOUND aparat, torej tak instant poceni ojačevalec zvoka, kot se prodaja prek bombastičnih oglasov. Več o tem v naslednjem članku.

Ker gluhe sobe pač ponavadi nimamo doma, sem za pomoč prosil ekipo iz slušnega centra AUDIO BM. Prijazna gospa Nina mi je predvajala posnetke, ne da bi vedela, katere aparate imam v ušesih. Seveda sem preizkus najprej opravil tudi brez aparatov. Torej, poslušanje in ponavljanje po 20 besed, enkrat brez aparatov in potem izmenično, vsakič drugi, vmes tudi primerjava z nizkocenovnim »fake aparatom«. Vas zanimajo rezultati?

Takole:

BREZ APARATOV:           11 pravilnih od 20

UNITRON DISCOVER 9: 18 pravilnih od 20

WIDEX EVOKE 440-F2:   18 pravilnih od 20

PHONAK AUDEO M90:   18 pravilnih od 20

NO NAME EAR SOUND: 14 pravilnih od 20

Rezultati testa v skladu s pričakovanji

Rezultati testa so bili po v določeni meri v skladu s pričakovanji, nekaj dejstev pa me je vseeno presenetilo. Pri poslušanju brez aparatov sem bil prepričan, da slišim vse in da bo rezultat 20/20, kar kar nekaj pove o moji domišljavosti, da je moja naglušnost zelo majhna.

Pri testiranju treh »ferrarijev« me v bistvu veseli, da je dobljeni rezultat izenačen, saj dejansko pri samem poslušanju v različnih okoljih nisem zaznal bistvenih razlik. Vsi trije aparati so vrhunski in se sami prilagajajo še tako zahtevnemu slišnemu okolju. Omogočajo nebroj nastavitev in prilagoditev in verjamem, da so prilagodljivi vsakemu ušesu in vsaki zmerni naglušnosti.

Vse našteto pa težko pripišem prej omenjenemu »fake aparatu« in če vas zanima več o tem, preberite še tale članek.

Peter Arčon, Informacijski center Varna starost®

Povezava do celotne objave: https://varnastarost.si/primerjalni-test-vrhunskih-slusnih-aparatov/

ojacevalec-zvoka-opozorilo-to-ni-slusni-aparat-audio-bm-slusni-centri-svetovanje-meritev-sluha

ODLIČNI SLUŠNI APARATI PROTI POCENI OJAČEVALCEM ZVOKA

Izvajam primerjalni test slušnih aparatov in prejšnjih člankih sem predstavil rezultate testiranja v gluhi sobi. Vrhunski aparati različnih proizvajalcev so se odrezali izenačeno, pričakovano pa je odstopal rezultat cenenega ojačevalca zvoka, ki je bil na testiranje vzet za primerjavo. Priznam, da sem pri nizkocenovnem nadomestku aparata pričakoval še slabši rezultat, kot ga je pokazal test. Zakaj? Ker sem najprej z veliko nejevero prebral oglas, ki me je prepričeval v 100% vrnitev slušnih sposobnosti, v 264% izboljšavo slišanja tihih zvokov in v kar štirikrat hitrejše delovanje v primerjavi z »navadnimi« aparati in podobne bučke. Aparat imam pred sabo, torej sem ga že kupil in s tem je bil osnovni prodajalčev cilj dosežen. Res, zakaj torej sploh deluje?

Nato sem prebral še navodila in spremni dopis, ki me je seznanil, da za moje 100% okrevanje potrebujem še dodaten nakup – posebne mikroelemente, ki pa jih lahko naročim samo zdaj takoj, ker – citiram: »Po preteku termina zaradi formalnih razlogov prevzem aparata ne bo več možen na nikakršen način«. No, iz zapisanega sklepam, da prodajalec v kratkem pričakuje odhod na daljši dopust, ali bodo to tropski kraji ali Povšetova, pa naj pokaže čas…

Čudežni ojačevalec sluha za vse naglušnosti ne obstaja

Tako kot ne obstajajo očala za vse dioptrije hkrati, tako tudi čudežnega ojačevalca sluha za vse naglušnosti ni. Kot že zapisano, nam našo naglušnost izmeri otolog in rezultat se zapiše v obliki audiograma. Če naprava, ki vam jo ponujajo nima možnosti nastavitve vašim specifičnim manjkom na posameznih frekvencah, vam lahko naredi več škode kot koristi. Ojačevala bo namreč linearno vse zvoke hkrati. To seveda razloži blago pozitiven rezultat testa, saj so bile izgovorjene besede glasnejše. Vendar je zraven šumelo, praskljalo in pokljalo kot na fronti, moj lastni glas pa je zvenel kot iz kakšnega starejšega horor filma. A pozor, tudi za to sem našel odgovor v navodilih: »To je normalen pojav. Ponavadi mine po 21 – 30 dneh«. Ok, priznam, da preveč cenim tisto nekaj sluha, ki ga še premorem in da tega celomesečnega testa ne bom opravil.

Kljub vsemu mi ni dalo miru in sem se še enkrat poglobil v dokumentacijo tega »intelegentnega« ojačevalca sluha. V oglasu in v navodilih je namreč večkrat omenjan »poseben mikročip XV-720, ki zaustavlja degeneracijo sluha in samodejno povrne nekdanje slušne sposobnosti«, ki očitno poganja omenjeni aparat. Za pomoč sem zaprosil tehnika – strokovnjaka za popravila slušnih aparatov, za strokovno razdrtje in vpogled v notranjost. V njem sva našla pričakovano vsebino, klasične enostavne elektronske elemente in nobenega čipa. Niti XV-720, niti nobenega drugega. In zdaj, četudi gre miniaturizacija elementov v še take skrajnosti, čip povsem izginiti ne more. Zato smatram, da smo s tem posegom še dokončno dokazali, da gre pri oglaševanju in prodaji tega produkta za nateg.

Da ne bo pomote: ne trdim, da so vsi poceni aparati zanič. Definicija slušnega aparata je, da se lahko ojačitev zvoka uravnava na vsaj štirih frekvencah in s tem prilagodi vašemu audiogramu, vaši osebni naglušnosti. Aparati, ki te nastavljivosti nimajo, spadajo pod ojačevalce sluha. Verjamem, da bodo kmalu zunaj hibridi, ki bodo za nizko ceno ponujali vse, kar nudijo najboljši, vendar danes pač še nismo tam.

Ojačevalci zvoka ne sodijo v kategorijo slušnih aparatov, čeprav se tako reklamirajo.

Vrhunski slušni aparati se prilagajajo sami

Vrnimo se raje k »ferrarijem« med slušnimi aparati. Kot rečeno, so bili rezultati testiranja izenačeni. Vsi trije so podobne velikosti, nošenje je udobno, njihova opaznost minimalna. Vsi trije se enostavno povežejo s pametnimi telefoni, prek vmesnikov pa tudi z televizijo in drugimi napravami. Tako poleg svoje osnovne funkcije, da vam pomagajo bolje slišati, nadomestijo še vrhunske slušalke za poslušanje glasbe (ali televizije) in omogočajo prostoročne telefonske pogovore. Upravljanje aparatov poteka prek aplikacij, ki si jih brezplačno naložimo iz spletne trgovine Play. Oba aparata, levega in desnega, seznanimo s prenosnim telefonom prek Bluetooth povezave in komuniciranje se lahko prične. Preprosto.

O ostalih tehnoloških prednostih in dodatnih funkcijah vam bodo radi več povedali prodajalci. V tem  članku bi rad izpostavil le nekaj razlikovalnih lastnosti, ki sem jih med testiranjem opazil.

Izbira tehnološkega nivoja

In kateri tehnološki nivo je dovolj dober za vas? Prodajalci pravijo, da je to odvisno predvsem od vašega življenjskega sloga. Če ste večinoma samo doma, gledate televizijo in komunicirate z omejenim številom svojcev, morda sploh ni potrebe po kaj več kot osnovnem nivoju. Če pa ste še polno aktivni, sestankujete, hodite na predstave ali predavanja in ste redno izpostavljeni zahtevnim slišnim okoljem, verjetno potrebujete več. Moje priporočilo je, da najprej izkoristite možnost brezplačnega testiranja. Začnite z najvišjim nivojem, da slišite, kaj vam omogoča, nato pa z akustikom znižujte nivo, saj morda sploh ne boste zaznali večjih razlik. Da se razumemo – tudi zgoraj navedeni aparati z osnovno tehnologijo so vrhunski slušni aparati, le nivo avtomatizacije in število funkcij je manjše. Vizuelno ni razlik, saj gre praviloma za isti aparat, isti »hardware« in ohišje. Tudi povezljivost s pametnim telefonom in televizijo ostajata.

Peter Arčon, Informacijski center Varna starost®

Povezava do celotne objave: https://varnastarost.si/odlicni-slusni-aparati-proti-poceni-ojacevalcem-sluha/

slusni-aparati-unitron-sonic-zausesni-vusesni-sluhovodni-digitalni-na-recept-narocilnico-orl-audio-bm-stroski-popravil-servis-EFHOH

KRITJE STROŠKOV POPRAVIL IN PRILAGAJANJ SLUŠNIH APARATOV PO NAKUPU

Pregledali smo stanje oskrbe s slušnimi aparati in kako je z nadomestili zanje. Tokrat povzemamo, kako je s kritjem stroškov popravil in naknadnimi prilagoditvami slušnih aparatov po nakupu, ter kakšne so minimalne trajnostne dobe za slušne aparate.

V nekaterih državah so stroški popravil kriti samo v času tovarniške garancije (če uporabnik ni kriv za nastanek okvare), ponekod je možno skleniti dodatno zavarovanje, spet drugje pa niti dodatna zavarovanja niso mogoča.

Poleg velikih razlik s kritjem stroškov, so razlike tudi v minimalni trajnostni dobi. Večinoma se trajnostna doba giblje med štirimi do šestimi leti.

V Sloveniji imamo najdaljšo trajnostno dobo – 6 let.

Baterije-za-slusne-aparate-13-312-10-675-spletna-trgovina-audio-bm-online-shop-akcija-ugodno-popusti

ZAKAJ JE BATERIJE ZA SLUŠNE APARATE VEDNO PAMETNO NAROČITI PREKO AUDIO BM SPLETNE TRGOVINE

Baterije za slušne aparate so za uporabnike slušnih aparatov nepogrešljive in pomembne za zanesljivo delovanje slušnih aparatov.

Včasih moramo le zaradi nakupa baterij na pot v slušni center ali v katero drugo trgovino. Tu že nastanejo prvi stroški. Nobena pot namreč ni zastonj (avto, javni prevoz …). Potni stroški lahko celo presegajo znesek, ki ga plačate za baterije! Ob tem porabimo tudi kar nekaj časa, saj do vsake trgovine ali slušnega centra potrebujemo nek čas. Če velja pregovor, da je čas dragocen, zakaj bi ga torej tratili po nepotrebnem?

V kolikor baterije za slušne aparate kupujete v drogeriji ali trgovini s tehničnimi izdelki bodite previdni. Običajno tovrstne trgovine nimajo baterij z najvišjo kakovostjo, vseeno pa imajo precej visoke cene.

Pri kupovanju baterij v teh trgovinah mimogrede kupimo še kakšno malenkost, ki je sploh ne potrebujemo in je nismo niti načrtovali. Tudi to so dodatni stroški!

Ste vedeli, da tudi isti proizvajalec izdeluje baterije različnih kakovosti? RAYOVAC ima na primer več kakovosti, ki se prepoznajo po napisih: PROLINE ADVANCED, EXTRA ADVANCED, ACOUSTIC SPECIAL, ali pa piše le: RAYOVAC »No battery lasts longer«. Ko uzrete te napise seveda ne morete vedeti, katera kakovost se skriva pod določenim imenom, saj so vsa imena komercialno vabljiva in veliko obljubljajo. Ker v AUDIO BM slušnih centrih preverjamo kakovost, zagotavljamo le najboljše. Zato pri nas od RAYOVACa najdete le seriji: PROLINE ADVANCED in EXTRA ADVANCED.

Poleg blagovne znamke RAYOVAC nudimo še prvovrstno kakovost iz skupine VARTA in sicer baterije: DURACELL in POWER ONE (original iz Nemčije).

Slušne aparate ste kupili pri drugem dobavitelju, kako sedaj izbrati primeren tip baterij? Na srečo so baterije za slušne aparate standardizirane v celem svetu.

Poznamo le 4 tipe in sicer:

 • 13 – oranžna nalepka
 • 312 – rjava nalepka
 • 10 – rumena nalepka
 • 675 – modra nalepka

Za naročilo baterij je torej potrebno vedeti le to številko. Poglejte na pakiranje baterij, ki ste jih imeli doslej. Ne glede na proizvajalca, boste na pakiranju našli podatek o tipu baterij (13, 312, 10 ali 675). Takšen tip naročite tudi sedaj.

Kupovanje baterij na zalogo DA ali NE? Vse baterije imajo nek rok trajanja oz. skladiščenja, ki je na pakiranju tudi jasno označen. Pri baterijah za slušne aparate je to običajno vsaj dve leti. Glede na dejstvo, da pri nas pozorno skrbimo za sveže zaloge, se nikoli ne more zgoditi, da bi pri nas kupili baterije, ki bi bile že ob nakupu stare. Ste vedeli, da poslujemo brez posrednikov in vse baterije nabavljamo neposredno pri proizvajalcih? Imamo najkrajšo možno nabavno pot – tudi to je zagotovilo, da so pri nas baterije vedno sveže.

Naj še odgovorimo na vprašanje, če je modro kupovati baterije na zalogo.

SEVEDA, to je priporočljivo, saj so prihranki največji.

V AUDIO BM spletni trgovini so vedno sveže zaloge, ugodne redne cene in veliki popusti na količino za 10 zavitkov (60 kosov baterij).

Običajne trgovine vam ne priznavajo nobenih količinskih popustov, povsem drugače pa je v AUDIO BM spletni trgovini. Na že tako ugodne cene lahko prejmete tudi preko 40% popusta.

Poleg ugodnih cen in popustov naj še omenimo, da za pošiljanje po pošti ne zaračunavamo prav nobenih dodatnih stroškov.

Plačate le naročeno blago in niti centa več.

Nakup v AUDIO BM spletni trgovini je varen, hiter in preprost. Plačilo je možno ob prevzemu blaga (po povzetju), vendar pa vam svetujemo brezgotovinsko plačilo že v spletni trgovini (npr. s PAY PAL ali plačilno kartico).

Tako bo postopek prevzema baterij še enostavnejši in hitrejši. Pošiljko vam bo Pošta Slovenije preprosto dostavila na vaš naslov.

Če bi za naročilo baterij raje uporabili telefon, bomo veseli vašega klica. Naročilo bomo v spletno trgovino vnesli mi.

Med 8. in 16. uro pokličite na telefonsko številko 059 044 055 in oddajte naročilo (ponedeljek – petek).

Povezane vsebine:

Spletna trgovina >>

Kako delujejo baterije za slušne aparate >>

Več o baterijah za slušne aparate >>

slusni-aparati-unitron-sonic-zausesni-vusesni-sluhovodni-digitalni-na-recept-narocilnico-orl-audio-bm-slusni-stroski-popravil-EFHOH

PREGLED NADOMESTIL ZA SLUŠNE APARATE V EVROPI

V prispevku z dne 16. 3. 2020 smo pregledali, kako je z zagotavljanjem slušnih aparatov v Evropi. Razlike v dostopnosti slušnih aparatov so zelo velike.

Skandinavske in zahodnoevropske države so dobro zavedajo, da ima oskrba s slušnimi aparati pozitivni učinek, saj izboljšujejo kvaliteto življenja, kar prispeva k boljši družbi.

Pregled nadomestil za slušne aparate v Evropi je zbran v spodnji tabeli. Rezultat pove marsikaj, sploh če se primerjamo z osrednjo, zahodno in severno Evropo. V tabeli so vključene države, ki so EFHOHu oddale odgovore na vprašalnik, ki je vseboval vprašanja kot so:

 • Ali v vaši državi obstaja oblika podpore pri nakupu slušnih aparatov? npr.: brezplačno zdravstvo, nadomestilo, delno nadomestilo itd.
 • Ali v vaši državi obstaja sistem zdravstvenega zavarovanja, ki plačuje slušne aparate?
 • Kdo napotuje za slušni aparat?
 • Koliko plača zavarovalnica?
 • Kaj se zgodi v primeru, da si naglušna oseba želi boljši slušni aparat, ki ni krit z nadomestilom?

Odgovori na zgornja vprašanja se nahajajo v tabeli.

V naslednjem prispevku bomo objavili kako je s kritjem stroškov popravil in prilagajanj slušnih aparatov po nakupu. Spremljajte naš blog.

Prispevek z dne 16. 3. 2020: Stanje oskrbe s slušnimi aparati v Evropi >>

Natecaji-audio-bm-slusni-centri-aparati-svetovanje-zascita-sluha-blog

NATEČAJ 1 – POBARVAJ SOVICO

Otroški smeh,  sreča in ustvarjalnost so zlata vredni, kajne? Veliko otrok bi v teh lepih dnevih raje rajalo po igrišču in se družilo s sovrstniki, a realnost v tem trenutku je žal drugačna. Na podlagi trenutne situacije, ko so otroci doma, smo tako v AUDIO BM slušnih centrih za vse otroke pripravili natečaj, ki jim bo pomagal krajšati čas, za njihov trud pa bodo lahko tudi nagrajeni.

Naloga je preprosta. Otrok naj uporabi domišljijo in naši AUDIO BM sovici nadene najlepše barve, kar jih otrokova peresnica premore.

Kaj je potrebno storiti, da se boste potegovali za nagrado? Potrebni so štirje preprosti koraki:

Vse pobarvane sovice morate:

Nagrada za srečnega izžrebanca je zaščita ušes po izbiri (ALPINE, HASPRO ali VODA X čepki po meri).

Natečaj traja do 31. 3. 2020. Srečni izžrebanec bo že naslednji dan objavljen na tej strani in na našem Facebook profilu.

Sedaj pa si brž prenesite sovico, jo natisnite in barvice (lahko tudi tempere …) v roke. Naj AUDIO BM sovica zaživi v barvah! 

Prenos SOVICE v PDF obliki >>

In saj veste, #OSTANI DOMA, prisluži si nagrado in poskrbi za zdravje vseh nas!

Vaša ekipa AUDIO BM slušnih akustikov!

1 2 3 4 5 21

Iskanje

+
0