Standardni-za-usesni-v-usesni-slusni-aparati-Uniron-Shine-Rev-plus-audio-bm-centri-orl-zzzs-cena-brez-doplacila-brezplacno-test-doma

SPREMEMBE PRI ZAGOTAVLJANJU SLUŠNIH APARATOV PO 1. 11. 2023

POSLUŠAJTE PRISPEVEK

V tej objavi so povzete informacije, ki se nanašajo na spremembe pri zagotavljanju slušnih aparatov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Spremembe vključujejo področji, ki bosta pomembno izboljšali oskrbo zavarovanih oseb s slušnimi aparati, in sicer:

 • natančneje so določene lastnosti slušnih aparatov vključno z opredelitvami, kaj vključujejo vzdrževanja in kaj popravila slušnih aparatov;
 • na novo so določeni cenovni standardi slušnih aparatov, ki izpolnjujejo zahteve iz predhodne točke.

Navedene spremembe se nanašajo na vrste slušnih aparatov iz skupine 16. Medicinski pripomočki za sluh in govor:

 • za – ušesni aparat (levi in desni)
 • v – ušesni aparat (levi in desni)
 • za – ušesni zahtevni slušni aparat (levi in desni)
 • v – ušesni zahtevni slušni aparat (levi in desni)

OPREDELITEV LASTNOSTI SLUŠNIH APARATOV, VZDRŽEVANJA IN POPRAVILA

Opredelitve lastnosti ter pojasnila v zvezi z vzdrževanjem in popravili ne posegajo v pravice zavarovanih oseb (pooblastila za predpis, trajnostne dobe, pogoje glede pravice do vzdrževanj in popravil itd.), kot so te urejene v aktih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod).

Kaj je slušni aparat?

Slušni aparat je medicinski pripomoček (v nadaljevanju: MP), namenjen elektroakustičnemu nadomeščanju izgube sluha naglušnih zavarovanih oseb oziroma zavarovanih oseb s težavami pri slušnem razumevanju s pomočjo ustrezne ojačitve zvoka.

Slušni aparat mora imeti oznako CE. Pri izdelavi in meritvah so upoštevani standardi po IEC 60118. Standardni slušni aparati morajo pokrivati vse stopnje izgube sluha.

LASTNOSTI SLUŠNEGA APARATA

1. Ojačevalni sistemi in obdelava zvoka:

Slušni aparat mora biti:

 • digitalen
 • večkanalni z najmanj šestimi kanali ali drugo tehnologijo, ki omogoča enake funkcionalnosti
 • z možnostjo izbire vsaj dveh formul za prilagoditev slušnih aparatov (DSL v5 in NAL)
 • sistem ojačanja mora biti prilagojen in pokrivati izgubo sluha zavarovane osebe
 • ojačanja se merijo na spojniku 2cc, v skladu s standardom IEC 60118-0:2022

2. Velikost:

Slušni aparati so na voljo v različnih velikostih, od v – ušesnih slušnih aparatov do za – ušesnih.

3. Funkcije:

Slušni aparat mora imeti najmanj:

 • sistem za izboljšanje razumljivosti zvoka, posebno govora
 • sistem za zmanjševanje vpliva hrupa v različnih slušnih okoljih
 • sistem za preprečevanje povratnega akustičnega vpliva
 • funkcionalnost, ki omogoča nastavitev usmerjenosti mikrofona glede na slušno situacijo
 • regulacija osnovnih nastavitev slušnega aparata na strani uporabnika (glasnost, izbira programov)
 • telefonsko tuljavico ali drug način povezljivosti, razen v primerih v-ušesnega slušnega aparata, v kolikor to ni izvedljivo.

Digitalni slušni aparat (s 1. 1. 2024 se predvideva preimenovanje v »zahtevni slušni aparat«), ki je namenjen naglušni zavarovani osebi do 20. leta starosti.

V primeru upravičenosti v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (v nadaljevanju OZZ) mora imeti poleg naštetih funkcij slušnega aparata iz točke 3 najmanj še:

 • deset ali več slušnih kanalov ali drugo tehnologijo, ki omogoča enako funkcionalnost
 • bluetooth ali drugo novejšo tehnologijo povezave (neposredno ali preko vmesnika)
 • frekvenčno kompresijo ali stiskanje frekvenčnega pasu (prenos zvoka iz visokih frekvenc na nižje frekvence za boljše razumevanje sluha pri osebah, ki imajo izgubo sluha na visokih frekvencah)
 • samodejno prilagajanje okolju (samodejno prepoznavanje slušnih okolij in samodejna prilagoditev na prepoznano slušno okolje).

Slušni aparat mora izbrati, preveriti, nastaviti in izdati za to ustrezno usposobljena oseba dobavitelja, ki ima sklenjeno pogodbo z Zavodom.

Slušni akustik (dobavitelj Zavoda) je dolžan na zahtevo zavarovane osebe, izdati poročilo s podatki o nastavitvah slušnega aparata.

4. Garancija in življenjska doba:

Najkrajši garancijski rok, ki ga ponuja proizvajalec slušnega aparata, je vsaj 2 leti. Življenjska doba slušnega aparata, ki jo je predvidel proizvajalec, je vsaj 5 let (trajnostna doba, ki jo za odrasle opredeljuje ZZZS, še vedno ostaja 6 let).

ZAGOTAVLJANJE VZDRŽEVANJ IN POPRAVIL

Dobavitelj zagotavlja zavarovanim osebam redno vzdrževanje slušnega aparata v svoje breme v času garancijske dobe in tudi po izteku garancijske dobe za slušne aparate, navedene v pogodbi z Zavodom.

Popravila po izteku garancijske dobe se zagotavljajo v skladu z določili Pravil OZZ, torej do skupaj 50 % vrednosti (cenovnega standarda) izdanega slušnega aparata v času trajnostne dobe slušnega aparata.

Vzdrževanje:

Vzdrževanje se izvaja vsaj enkrat letno, in obsega: pregled in čiščenje slušnega aparata, menjavo plastičnih cevk in nastavitve slušnega aparata.

Popravila:

Zavod krije popravilo v primeru, kadar je vzrok okvare slušnega aparata: ušesno maslo, potenje ali vnetje, in sicer po izteku garancijske dobe.

ZZZS krije popravila za naslednje dele:

 • mikrofon
 • zvočnik/slušalka
 • pri slušnih aparatih z zvočnikom v ušesu, tudi plastično cev z žičko
 • potenciometer
 • telefonska tuljava ali drug način povezljivosti
 • bluetooth ali drugo novejšo tehnologijo povezave (velja za digitalne oziroma zahtevne slušne aparate)
 • ojačevalnik

POMEMBNO: Zavod ne krije stroškov popravil, če je popravilo slušnega aparata potrebno, ker zavarovana oseba ni ravnala v skladu z navodili za uporabo slušnega aparata, ki jih je dobavitelj v pisni obliki ob izdaji slušnega aparata izročil zavarovani osebi.

Ušesni vložek:

Ušesni vložek je namenjen namestitvi v ušesni kanal in zagotavlja varno in udobno prileganje slušnega aparata. Lahko je individualno izdelan ali po meri izbran oziroma sestavljen.

Menjave ušesnega vložka se lahko izvedejo v skladu z določbami Pravil OZZ in skladno z že izdanimi navodili Zavoda. Za prvo izdajo ušesnega vložka je potrebna naročilnica za ostale izdaje v času trajnostne dobe slušnega aparata pa ne, kar pomeni, da lahko zavarovana oseba v tem času ureja zamenjavo ušesnega vložka pri dobavitelju, po sistemu ponovne izdaje pri dobavitelju brez nove naročilnice.

SPREMEMBA CENOVNIH STANDARDOV ZA SLUŠNE APARATE od 1. 11. 2023

Cenovni standard se pri za – ušesnih aparatih in v – ušesnih aparatih spremeni, tako da znaša 450 €, pri za – ušesnih digitalnih slušnih aparatih in v – ušesnih digitalnih slušnih aparatih pa 850 €.

POMEMBNO: Spremembe cenovnih standardov ter spremembe pri zagotavljanju popravil in vzdrževanj veljajo za slušne aparate, ki izpolnjujejo vse pogoje in bodo predhodno urejeni z aneksom k pogodbi z Zavodom. Do uveljavitve novega aneksa k pogodbi se sme obračunati samo pogodbeno določena cena (stari cenovni standard) slušnega aparata.

V AUDIO BM slušnih centrih smo Aneks k pogodbi že podpisali in zato pri nas spremembe že veljajo.

IZDAJA NADSTANDARDNIH SLUŠNIH APARATOV

Dobavitelj lahko na zahtevo zavarovane osebe in predhodni predstavitvi lastnosti slušnih aparatov, ki jih ima v pogodbi z Zavodom, izda nadstandardni slušni aparat na že ustaljen način.

Zavarovana oseba mora predhodno podpisati izjavo iz katere je razvidna tudi vrednost doplačila.

Vzdrževanja dobavitelji zagotavljajo v svoje breme tudi v primerih izdaje nadstandardnih slušnih aparatov.

Popravila se zagotavljajo do 50 % vrednosti (cenovnega standarda) izdanega slušnega aparata v času trajnostne dobe. Ko je ta vrednost presežena, se zaračunajo popravila zavarovani osebi.

Zavod ne ureja cen rezervnih delov za popravila za nadstandardne slušne aparate.

V AUDIO BM TUDI V CENOVNEM STANDARDU ZAGOTAVLJAMO MNOGO VEČ, KOT JE OPREDELJENO

Z bogato ponudbo slušnih aparatov v standardu in nadstandardu še naprej opravičujemo naš slogan: VEČ ZA VAŠ SLUH.

Naj izpostavimo nekaj funkcij/lastnosti, ki jih imajo slušni aparati, ki jih brez doplačil zagotavljamo v cenovnem standardu:

 • 10 kanalov; kar štirje kanali več, kot je opredeljeno kot minimum
 • ADG in-situ; možnost kontrolnega merjenja sluha neposredno s slušnim aparatom
 • RECD; možnost prilagoditve s postopkom Real Ear to Coupler Difference
 • Pinna Effect; povrnitev vloge uhlja pri za – ušesnih slušnih aparatih
 • AntiShock 2; sistem za stabilizacijo zvoka pri nenadnih pokih
 • Wind control; dušenje šumov zaradi vetra
 • Occlusion Manager; elektronsko upravljanje občutka zaprtosti
 • Natural Sound Balance; vzdrževanje naravnega ravnovesja med zvoki
 • Duo Link; brezžična povezljivost med slušnima aparatoma za prenos ukazov
 • Wireless Fitting: brezžično programiranje
 • Easy-T; samodejni preklop na telefonsko tuljavico v primeru zaznave močnega magnetnega polja
 • Frequency Compression; frekvenčno stiskanje/premikanje zvoka
 • Tinnitus masker; posebne nastavitve za maskiranje tinitusa
 • Beeps; zvočna opozorila za na primer iztrošeno baterijo, preklop programov, spremembo glasnosti

Opis postopka za pridobitev slušnih aparatov >>

Delite s tistimi, ki bi jih vsebina utegnila zanimati. Hvaležni vam bodo. Kliknite na ikono spodaj.

Iskanje

+
Google ocena
5.0
Na podlagi 1615 ocen
×
js_loader